JUŻ W KIOSKU

Odznaczenia dla pedagogów

2021-10-19 10:27:30

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Medale, krzyże zasługi, nagrody starosty i prezydenta trafiły w tym roku do blisko 60 nauczycieli i pracowników oświaty z miejskich i powiatowych placówek z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczyste obchody święta nauczycieli odbyły się 18 października br. w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach z udziałem władz miejskich, powiatowych i wojewódzkich, a także Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. 

fot. Powiat Starachowicki

Tak jak co roku, włodarze dziękowali nauczycielom za ich za solidną pracę, a także serce wkładane w wychowanie młodzieży. Powiat Starachowicki reprezentowali: starosta Piotr Babicki, wicestarosta Dariusz Dąbrowski oraz przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Wrona, natomiast Gminę Starachowice- prezydent Marek Materek i zastępca prezydenta ds. społecznych – Aneta Nasternak. W obchodach wzięli też udział: Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz i Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik, którzy wręczyli nauczycielom odznaczenia państwowe i resortowe.

Za zasługi w działalności na rzecz rozwoju oświaty, Srebrny Krzyż Zasługi odebrali: Jacek Orzechowski – nauczyciel II LO oraz Beata Sławińska Kopyś, zastępca dyrektora w ZSZ nr 2.

Wręczono także medale za długoletnią służbę. Złote odznaczenie odebrała Wiesława Derlatka - nauczyciel SP 10.

Srebrne medale otrzymali:

 • Ewa Anduła – pracownik administracji SP 1 w Starachowicach,

 • Elżbieta Dwojak – nauczyciel ZSZ nr 2 w Starachowicach,

 • Aneta Grosicka – pracownik administracji ZSZ nr 2 w Starachowicach,

 • Mirosław Niewczas – dyrektor III LO w Starachowicach,

 • Adam Wrzecionowski – pracownik obsługi SP 10 w Starachowicach

 • Agnieszka Zawicka – nauczyciel ZSZ nr 2 w Starachowicach.

Brązowe odznaczenie powędrowało do:

 • Marty Bonio – nauczyciela SOSW w Starachowicach,

 • Moniki Jagieły – zastępcy kierownika w ZSZ nr 2 w Starachowicach

 • Małgorzaty Ołowiak – głównego księgowego SP 9 w Starachowicach.

Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli „Medalem Komisji Edukacji Narodowej” odznaczeni zostali:

 • Rafał Cichocki – nauczyciel SP 13 w Starachowicach,

 • Janusz Ćwieluch – nauczyciel ZSZ nr 2 w Starachowicach

 • Edyta Dziurzyńska – nauczyciel SP 6 w Starachowicach

 • Renata Kasperkiewicz – nauczyciel III LO w Starachowicach

 • Renata Krawiec – nauczyciel SP 10 w Starachowicach

 • Maria Niedopytalska – nauczyciel ZSZ nr 2 w Starachowicach

 • Izabela Opozda-Łutczyk – nauczyciel SP 9 w Starachowicach

 • Sławomir Rymarczyk – dyrektor SP 13 w Starachowicach

 • Beata Stanecka – nauczyciel SP 6 w Starachowicach

 • Anna Kozłowska – nauczyciel I LO w Starachowicach

 • Elżbieta Dalach – nauczyciel Przedszkola Miejskiego nr 10 w Starachowicach.

Nagrodę Kuratora Oświaty za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej otrzymali w tym roku:

 • Rafał Cichocki – nauczyciel SP 13 w Starachowicach

 • Maria Dróżdż - nauczyciel SP 9 w Starachowicach

 • Edyta Kaptur – nauczyciel  I LO w Starachowicach

 • Iwona Lipińska – nauczyciel SP 9 w Starachowicach

 • Elżbieta Majchrzak – nauczyciel III LO w Starachowicach

 • Grażyna Małecka – dyrektor ZSZ nr 2 w Starachowicach

Nagrody przyznali także Starosta i Prezydent Miasta Starachowice.

Nagrody Starosty otrzymali:

 • Monika Moskal – I LO w Starachowicach

 • Anna Kozłowska – I LO w Starachowicach

 • Katarzyna Gutowska - Lipiec – II LO w Starachowicach

 • Anna Pacek – II LO w Starachowicach

 • Joanna Ogórek – III LO z Oddziałami Integracyjnymi w Starachowicach

 • Ewa  Góźdź –ZSZ Nr 1 w Starachowicach

 • Aneta  Bykowska – ZSZ Nr 1 w Starachowicach

 • Donata Zielińska - Miśkiewicz – ZSZ Nr 2 w Starachowicach

 • Grażyna Kmiotek – ZSZ Nr 2 w Starachowicach

 • Anna Zając – ZSZ Nr 3 w Starachowicach

 • Andrzej Czubak – ZSZ Nr 3 w Starachowicach

 • Andrzej Kłaczkowski – CKZ w Starachowicach

 • Grażyna Raczyńska – SOSW w Starachowicach

 • Monika Szemeczko – SOSW w Starachowicach.

Nagrody Prezydenta Miasta Starachowice odebrali:

 • Lidia Wojtal – nauczyciel SP nr 2 w Starachowicach

 • Bogumiła Buczek – nauczyciel SP nr 6 w Starachowicach

 • Monika Słowak – Brzezińska – dyrektor SP nr 9 w Starachowicach

 • Justyna Magnowska – Janicka – nauczyciel SP 9 w Starachowicach

 • Magdalena Iwan – nauczyciel SP 10 z Oddz. Integracyjnymi w Starachowicach

 • Liliana Jabłko - nauczyciel SP 10 z Oddz. Integracyjnymi w Starachowicach

 • Mariusz Dekiel - nauczyciel SP 10 z Oddz. Integracyjnymi w Starachowicach

 • Agnieszka Jasztal – Rdzanek – nauczyciel SP nr 11 w Starachowicach

 • Ewelina Kwiatkowska – nauczyciel SP nr 12 w Starachowicach

 • Anna Śledziowska – nauczyciel SP nr 13 w Starachowicach

 • Anna Sepioło – nauczyciel SP nr 13 w Starachowicach

 • Ewa Szeląg – nauczyciel SP nr 13 w Starachowicach

 • Beata Jasztal – nauczyciel PM nr 2 w Starachowicach

 • Anna Kunecka – nauczyciel PM nr 7 w Starachowicach

 • Małgorzata Gorczyca – dyrektor PM nr 13 w Starachowicach

 • Grażyna Koperska – nauczyciel PM nr 14 w Starachowicach

 • Małgorzata Wychowska – nauczyciel PM nr 15 w Starachowicach.

Podziękowania otrzymały też firmy i instytucje działające na terenie powiatu starachowickiego, które wspierają placówki oświatowe.

Uroczystość uświetnił występ uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach. Był też poczęstunek przygotowany przez młodzież Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach.

/informacja prasowa Powiatu Starachowickiego/

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Wąwóz w Radkowicach zabezpieczony

2021-11-26

Wąwóz w Radkowicach zabezpieczony

Zakończyły się prace związane z przebudową drogi powiatowej Radkowice – Szerzawy. Wąwóz lessowy w Radkowicach jest już zabezpieczony.
Zwolnij i jedź bezpiecznie

2021-11-25

Zwolnij i jedź bezpiecznie

Kolejne radarowe wyświetlacze prędkości pojawiły się przy drogach powiatowych. Urządzenia znajdują się przy ulicy Radomskiej w Wąchocku oraz Iłżeckiej w Starachowicach, mobilizując kierowców do jazdy z odpowiednią prędkością.
Podsumowanie trzeciego roku pracy Zarządu Powiatu

2021-11-22

Podsumowanie trzeciego roku pracy Zarządu Powiatu

Sprzedaż starego szpitala, pozyskiwanie środków na inwestycje, poprawa bezpieczeństwa na drogach, remont i termomodernizacja Zespołu Szkół Zawodowych nr 3, walka z COVID – 19 i troska o zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług medycznych – tak wyglądał ostatni rok pracy Zarządu Powiatu w Starachowicach.
Sesja Rady Powiatu - porządek obrad

2021-10-27

Sesja Rady Powiatu - porządek obrad

28 października br. w Starostwie Powiatowym w Starachowicach odbędzie się XXXIII sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 9.00 i będzie transmitowane na stronie: https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/857/rada-powiatu-starachowickiego.htm.
Podglądali dobre praktyki

2021-10-26

Podglądali dobre praktyki

Przedstawiciele gmin i powiatów  z północnej części województwa świętokrzyskiego wzięli udział w wyjeździe studyjnym do Nowego Sącza i Muszyny, będącym kontynuacją cyklu spotkań, organizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach, w sprawie kierunków rozwoju sieci dróg rowerowych.
Droga powiatowa w Krynkach już po remoncie

2021-10-14

Droga powiatowa w Krynkach już po remoncie

Nowa nawierzchnia, pobocza, zjazdy na posesje oraz zmodernizowany system odwodnienia – tak wygląda wyremontowany 850 m odcinek ulicy Górnej na drodze powiatowej w Krynkach (gm. Brody). 13 października br. odbyło się oficjalne otwarcie drogi z udziałem władz gminnych, powiatowych i wojewódzkich, ku zadowoleniu mieszkańców. 
Powiat rozwiązał problem mieszkańców gminy Pawłów

2021-10-10

Powiat rozwiązał problem mieszkańców gminy Pawłów

Po osuwisku przy moście w Wieloborowicach (gm. Pawłów) nie ma już śladu. Powiat samodzielnie sfinansował naprawę skarpy wraz z rowem przy drodze powiatowej nr 0603T, które zostały zniszczone po intensywnych opadach deszczu. Kosztowało to prawie 90 tys. zł. W całości były to środki z budżetu powiatu. 
Konsultacje społeczne nowego programu unijnego w Powiecie Starachowickim

2021-10-08

Konsultacje społeczne nowego programu unijnego w Powiecie Starachowickim

Trwają konsultacje społeczne projektu programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego. 5 października br. w Starostwie Powiatowym w Starachowicach odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, a także samorządów i organizacji w powiecie starachowickim.
Wielki remont w ZSZ nr 3

2021-09-12

Wielki remont w ZSZ nr 3

Trwają prace związane z remontem i termomodernizacją Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach, w ramach dużego projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku dydaktycznego oraz hali sportowej ZSZ nr 3 w Starachowicach wraz z remontem wewnętrznym budynku hali”.