JUŻ W KIOSKU

Obradowała Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie

2022-12-12 10:11:12

Ocena:

5/5 | 1 głosów

Za nami ostatnie w tym roku posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie. Rozmawiano  na nim m.in. o programach z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży w powiecie, a także doskonaleniu współpracy w zakresie pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. 

fot. Powiat Starachowicki

Posiedzeniu przewodził starosta Piotr Ambroszczyk. W obradach uczestniczyli  przedstawiciele gmin, służb, inspekcji i straży, a także Centrum Usług Społecznych w Starachowicach, co miało związek z tematyką spotkanie. Poświęcone było ono w większości realizacji programów z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży, a także doskonaleniu zasad współdziałania i wymiany informacji pomiędzy instytucjami, które mogą udzielać pomocy prawnej, psychologicznej oraz socjalnej, dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Bo o tym, że problem istnieje, świadczą dobitnie liczby.

Tylko w tym roku na terenie powiatu starachowickiego wydano 749 Niebieskich Kart, o czym poinformował kom. Tomasz Obruśnik, naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Starachowicach. W 144 przypadkach były to powtórzenia w tych samych rodzinach. W wyniku podjętych czynności, 332 osoby osadzone zostały w PDOZ, a w ok. 80% przypadków sprawy miały swój finał w prokuraturze. Kończyły się one zazwyczaj nakazem opuszczenia mieszkania lub zakazem zbliżania się do niego, o czym mówił komisji Krzysztof Grudniewski - zastępca Prokuratora Rejonowego w Starachowicach. 

Diagnozowaniem problemu przemocy w rodzinie, a następnie podejmowaniem działań w środowisku zagrożonym przemocą, bądź interwencji, gdy zostało dotknięte już patologią, zajmują się zespoły interdyscyplinarne w gminach. O tym, jak wygląda w nich praca nakreśliła  Anna Kaczmarek – zastępca dyrektora CUS w Starachowicach. 

Było też o działaniach z zakresu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną w Starachowicach i o Krajowej Mapie Zagrożeń jako narzędziu skutecznej komunikacji policji ze społeczeństwem. Skarbnik Powiatu Magdalena Zawadzka omówiła natomiast  projekt budżetu powiatu na 2023 r. w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcji i strażami, jak również zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

Na wniosek starosty Piotra Ambroszczyka, kolejne posiedzenie Komisji poświęcone będzie m.in. problematyce pieczy zastępczej. 

/źródło: Powiat Starachowicki/

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Nowy bus dla niepełnosprawnych

2024-06-19

Nowy bus dla niepełnosprawnych

Powiat pozyskał 144 tys. zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III (obszar D). Pieniądze posłużą na zakup mikrobusa do przewozu osób z niepełnosprawnościami z terenu gminy Pawłów. 
Bezpieczniej, komfortowo i estetyczniej

2024-06-08

Bezpieczniej, komfortowo i estetyczniej

Powiat zakończył inwestycje drogowe za ponad 11 mln zł, realizowane w ramach Rządowego Programu Polski Ład. Efektem jest przebudowa ponad 1,5 km dróg, budowa blisko 2,8 km nowych chodników oraz ponad 1,8 km nowych traktów pieszo-rowerowych. Jak modernizacja poprawiła infrastrukturę i komfort życia mieszkańców?
Na terenie powiatu potwierdzono ognisko wirusa ASF 

2024-05-28

Na terenie powiatu potwierdzono ognisko wirusa ASF 

Starosta Piotr Babicki zwołał w poniedziałek (27 maja) Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w związku z potwierdzonym ogniskiem wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie naszego powiatu. Wirus nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, ale może powodować duże straty ekonomiczne w przypadku gospodarstw hodowlanych i zakładów przetwórczych. Potwierdzony przypadek dotyczy padłego dzika. 
Z MANa pod Wielki Piec

2024-05-24

Z MANa pod Wielki Piec

„Kielecki pejzaż ze STARem” czy jak kto woli „Pod górkę” tj. obraz Zbigniewa Kurkowskiego, wykonany na okoliczność 40 rocznicy rozpoczęcia produkcji samochodów marki STAR w Starachowicach, który znajdował się najpierw w FSC, a potem przez lata w MAN-ie, trafił pod Wielki Piec, powiększając zbiór muzealiów Muzeum Przyrody i Techniki. Oficjalne przekazanie obrazu odbyło się 18 maja br. z udziałem Kingi Włoskowicz – kierownik zakładu oraz przedstawicieli załogi MANa.
Powiat pod nowymi skrzydłami

2024-05-20

Powiat pod nowymi skrzydłami

Za nami już prawie dwa tygodnie wytężonej pracy nowego Zarządu Powiatu w Starachowicach. Był to czas intensywnych spotkań z kadrą zarządczą oraz załogą, zarówno samego starostwa, jak i jednostek organizacyjnych powiatu i oczywiście wdrażania się w nowe obowiązki.
Za nami II etap budowy wiaduktu

2024-05-06

Za nami II etap budowy wiaduktu

Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach, działający w imieniu Powiatu Starachowickiego zakończył czynności odbiorowe związane z realizacją drugiego etapu inwestycji pn.: „Poprawa warunków obsługi i rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice S.A., m.in. poprzez budowę bezkolizyjnego przejazdu drogowego nad linią kolejową nr 25 w Starachowicach”. Generalnym Wykonawcą prac jest Firma Trakcja S.A. Powiat Starachowicki pozyskał dofinansowanie  na realizację przedmiotowego zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, V edycji Programu Inwestycji Strategicznych, dedykowanej rozwojowi stref przemysłowych w wysokości: 79 686 860,82 zł co stanowi 98% wartości zadania.
Koniec tegorocznej kwalifikacji wojskowej w powiecie

2024-04-30

Koniec tegorocznej kwalifikacji wojskowej w powiecie

W tym roku przed komisją stawiło się 410 osób, głównie mężczyzn urodzonych w 2005 roku. Starosta Piotr Ambroszczyk podziękował komisji za dobrą oraz rzetelną pracę.
Powiedz jej o tym: W kobiecym interesie!

2024-05-04

Powiedz jej o tym: W kobiecym interesie!

Bezpłatne badanie piersi, USG ginekologiczne, cytologię płynną i test na obecność wirusa HPV będą mogły wykonać panie z naszego powiatu już 15 maja br. w ramach 6. edycji programu „W kobiecym interesie”, realizowanego przez firmę Gedeon Richter Polska w partnerstwie z naszym Powiatem. Badania będą wykonywane w mobilnym gabinecie ginekologicznym, który stanie na parkingu przy PZOZ. Aby móc z nich skorzystać, trzeba zarejestrować się wcześniej na stronie programu: http://rejestracja-wkobiecyminteresie.pl/
10 urodziny Legendy STARa

2024-04-29

10 urodziny Legendy STARa

Trwają przygotowania do 10 jubileuszowej edycji Legendy STARa – zlotu pojazdów zabytkowych, organizowanych przez Powiat Starachowicki. Impreza planowana jest w ostatnim, w pełni sierpniowym tygodniu, tj. od 20 do 25 sierpnia br. Ma ją poprzedzić konwój STARów przez Polskę. A póki co prezentujemy grafikę autorstwa Marcina Bondarowicza, która będzie promować tegoroczną imprezę.
Wiadukt nabiera realnych kształtów

2024-04-23

Wiadukt nabiera realnych kształtów

W niedzielę (21 kwietnia) rozpoczął się montaż najbardziej widowiskowej części wiaduktu, czyli stalowych łuków, które zwieńczą jego konstrukcję. Prace trwać będą 3 dni. W nocy z 23 na 24 kwietnia planowane jest zamknięcie ruchu na linii kolejowej nr 25 i montaż ostatnich elementów łukowych.