JUŻ W KIOSKU

Obradowała Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie

2022-12-12 10:11:12

Ocena:

5/5 | 1 głosów

Za nami ostatnie w tym roku posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie. Rozmawiano  na nim m.in. o programach z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży w powiecie, a także doskonaleniu współpracy w zakresie pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. 

fot. Powiat Starachowicki

Posiedzeniu przewodził starosta Piotr Ambroszczyk. W obradach uczestniczyli  przedstawiciele gmin, służb, inspekcji i straży, a także Centrum Usług Społecznych w Starachowicach, co miało związek z tematyką spotkanie. Poświęcone było ono w większości realizacji programów z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży, a także doskonaleniu zasad współdziałania i wymiany informacji pomiędzy instytucjami, które mogą udzielać pomocy prawnej, psychologicznej oraz socjalnej, dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Bo o tym, że problem istnieje, świadczą dobitnie liczby.

Tylko w tym roku na terenie powiatu starachowickiego wydano 749 Niebieskich Kart, o czym poinformował kom. Tomasz Obruśnik, naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Starachowicach. W 144 przypadkach były to powtórzenia w tych samych rodzinach. W wyniku podjętych czynności, 332 osoby osadzone zostały w PDOZ, a w ok. 80% przypadków sprawy miały swój finał w prokuraturze. Kończyły się one zazwyczaj nakazem opuszczenia mieszkania lub zakazem zbliżania się do niego, o czym mówił komisji Krzysztof Grudniewski - zastępca Prokuratora Rejonowego w Starachowicach. 

Diagnozowaniem problemu przemocy w rodzinie, a następnie podejmowaniem działań w środowisku zagrożonym przemocą, bądź interwencji, gdy zostało dotknięte już patologią, zajmują się zespoły interdyscyplinarne w gminach. O tym, jak wygląda w nich praca nakreśliła  Anna Kaczmarek – zastępca dyrektora CUS w Starachowicach. 

Było też o działaniach z zakresu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną w Starachowicach i o Krajowej Mapie Zagrożeń jako narzędziu skutecznej komunikacji policji ze społeczeństwem. Skarbnik Powiatu Magdalena Zawadzka omówiła natomiast  projekt budżetu powiatu na 2023 r. w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcji i strażami, jak również zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

Na wniosek starosty Piotra Ambroszczyka, kolejne posiedzenie Komisji poświęcone będzie m.in. problematyce pieczy zastępczej. 

/źródło: Powiat Starachowicki/

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Nowa winda w DPS już działa

2023-12-10

Nowa winda w DPS już działa

Podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach mogą korzystać już z nowej windy, przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zastąpiła ona dotychczasową, która służyła tutaj przez ponad 20 lat.
Ruszają inwestycje z Funduszu Rozwoju Dróg

2023-12-08

Ruszają inwestycje z Funduszu Rozwoju Dróg

Przebudowa drogi powiatowej w Lipiu, rozbudowa drogi w Adamowie, przebudowa przejścia dla pieszych w Dąbrowie, a także czterech kolejnych w Starachowicach. Powiat podpisał umowy na realizację tych inwestycji. Dla mieszkańców oznacza to jedno – poprawę warunków i bezpieczeństwa na drogach. 
Nowe stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych

2023-12-05

Nowe stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych

Po 7 latach obowiązywania zmieniają się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych. Więcej będzie kosztować m.in. umieszczanie urządzeń obcych w pasie drogowym, prowadzenie tam robót, czy też ustawianie w obrębie działki drogowej, a więc na chodnikach, poboczach czy pasach zieleni urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi, czyli np. bankomatów, paczkomatów, ogródków gastronomicznych, kwietników czy reklam. 
Powiatowe linie autobusowe na trasie Starachowice – Mirzec

2023-11-24

Powiatowe linie autobusowe na trasie Starachowice – Mirzec

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, Powiat Starachowicki wspólnie z Gminą Mirzec chce uruchomić z początkiem nowego roku cztery linie komunikacyjne o charakterze użyteczności publicznej, pomiędzy siedzibą Powiatu w Starachowicach a gminą Mirzec. Czy tak się stanie zależeć będzie jednak od otrzymania dotacji z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. 
Będzie mammograf w naszym szpitalu

2023-11-17

Będzie mammograf w naszym szpitalu

Mieszkanki powiatu starachowickiego nie będą musiały już jeździć do odległych ośrodków, aby wykonać badanie mammograficzne. Niebawem zrobią je u nas, w szpitalu. Powiat pozyskał ponad 750 tys. zł dotacji ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa na zakup mammografu i dostosowanie pomieszczeń do wykonywania badań mammograficznych w PZOZ w Starachowicach.
Zostań rodzicem zastępczym

2023-11-07

Zostań rodzicem zastępczym

103 to liczba rodzin zastępczych, jakie działają w naszym powiecie. Aż 71 z nich to rodziny spokrewnione, a tylko pięć ma status zawodowych. To nadal za mało, biorąc pod uwagę coraz bardziej rosnące zapotrzebowanie. Codziennie przychodzą maile z pytaniem o miejsce dla kolejnych dzieci w pieczy zastępczej. Wszystkich, którzy chcieliby pomóc, zachęcamy do udziału w kolejnej edycji szkolenia PRIDE dla rodzin zastępczych. 
Porządek obrad październikowej sesji Rady Powiatu

2023-10-25

Porządek obrad październikowej sesji Rady Powiatu

W czwartek (26 października br.) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach odbędzie się sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 9.00 i będzie transmitowane na stronie: http://esesja.tv
Droga w Mircu Poddąbrowie zyska nową nawierzchnię

2023-10-24

Droga w Mircu Poddąbrowie zyska nową nawierzchnię

Rusza kolejna inwestycja drogowa w naszym powiecie. 16 października br. przekazany został teren budowy w Mircu Poddąbrowie, gdzie przebudowany zostanie ponad 200 m odcinek drogi powiatowej pomiędzy tą miejscowością a ulicą Langiewicza. Finał prac za ok. 1,5 miesiąca.
Niebawem wbijanie fundamentów pod wiadukt

2023-10-23

Niebawem wbijanie fundamentów pod wiadukt

Trwają prace przy budowie wiaduktu w Starachowicach Zachodnich. Aktualnie wykonano ponad 2% kontraktu zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem finansowo-rzeczowym. Niebawem rozpocznie się palowanie, czyli wbijanie fundamentów pod nowy obiekt.
Od poniedziałku czasowe zamknięcie drogi powiatowej

2023-10-19

Od poniedziałku czasowe zamknięcie drogi powiatowej

Uwaga kierowcy! W związku z prowadzonymi robotami drogowymi od poniedziałku (23 października) do soboty (28 października br.) zamknięty będzie dla ruchu odcinek drogi powiatowej 0618T (Lipie-Henryk „Szyb”) - od zjazdu na Lipie do Willi Rosochacz.