JUŻ W KIOSKU

O dzikach na komisji bezpieczeństwa

2022-06-28 11:00:00

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Niszczą ogrodzenia, rabaty i straszą działkowców. Temat walki z dzikami zdominował ostatnie posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie. Starosta Piotr Ambroszczyk zlecił służbom rozpoznanie prawnych i finansowych możliwości zakupu  sznurów hukowych, które mogłyby odstraszyć zwierzęta.

fot. Powiat Starachowicki

Pojawianie się dzikich zwierząt, zwłaszcza dzików na terenach zurbanizowanych stało się poważnym problemem w całej Polsce. Powiat Starachowicki nie stanowi tu bynajmniej wyjątku. Na problemy z dzikami uskarżają się ostatnio działkowcy z ogródków działkowych Zalesie 1 i 2 w Starachowicach, czyli od ul. Partyzantów, praktycznie po granice miasta. Starosta Piotr Ambroszczyk podniósł ten temat podczas ostatniego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, które odbyło się 23 czerwca br. 

- Nie może być tak, że z powodu luk w prawie cierpieć będą mieszkańcy. Jestem przekonany, że dzięki współpracy jesteśmy w stanie ten problem rozwiązać – mówił starosta, prosząc o rozpoznanie prawnych i finansowych możliwości zakupu sznurów hukowych, o których wspomniał Powiatowy Lekarz Weterynarii.

Podstawą działania tych odstraszaczy są petardy hukowo-błyskowe. Dodatkowo wydziela się nieprzyjemny dla zwierzyny zapach. Dzięki nieregularnej częstotliwości odpalanych petard zwierzyna nie przyzwyczaja się do wydawanego dźwięku, a parametry odgłosu wystrzałów są bardzo zbliżone do strzału z broni palnej. Ponadto są słyszane ze znacznej odległości. 

- W pierwszej kolejności, chcielibyśmy zadziałać prewencyjnie, czyli spróbować odstraszyć zwierzęta przy jednoczesnym uświadomieniu działkowcom jak ważne jest kompostowanie odpadów zielonych, o czym często wielu dziś zapomina – mówił starosta. Wyrzucając odpady za ogrodzenie albo do lasu, o czym także słyszymy, sami „zapraszamy” zwierzęta do siebie. 

Podczas posiedzenia rozmawiano też o aktualnych zagrożeniach wścieklizną i sytuacji związanej z napływem uchodźców z Ukrainy na teren naszego powiatu. Przedstawiono też informacje na temat: działań WOT dla bezpieczeństwa mieszkańców, bezpieczeństwa dzieci podczas wakacji oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy uzależnień. 

/informacja prasowa: Powiat Starachowicki/

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Młodzieżowy Sejmik Wojewódzki gościł w Powiecie

2022-11-30

Młodzieżowy Sejmik Wojewódzki gościł w Powiecie

W Starostwie Powiatowym w Starachowicach odbyła się IV sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Radni dyskutowali m.in. o planowanych przedsięwzięciach dedykowanych młodzieży czy rocznym programie współpracy województwa świętokrzyskiego z organizacjami pozarządowymi w 2023 r., czemu przysłuchiwał się m.in. starosta Piotr Ambroszczyk. 
Bezpłatne dowozy do PŚDS

2022-11-27

Bezpłatne dowozy do PŚDS

Powiat testuje bezpłatne dowozy dla podopiecznych Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Starachowicach. Usługi te świadczy spółdzielnia socjalna „Integracja”, która prowadzi działania w zakresie integracji środowiska skupionego wokół placówki.
Porządek obrad listopadowej sesji Rady Powiatu

2022-11-23

Porządek obrad listopadowej sesji Rady Powiatu

W czwartek (24 listopada br.) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach odbędzie się XLVI sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Posiedzenie rozpocznie się o godz 9.00 i będzie transmitowane na stronie: esesja.tv. 
Podziękowania dla pracowników socjalnych

2022-11-21

Podziękowania dla pracowników socjalnych

Starosta Piotr Ambroszczyk spotkał się w poniedziałek z dyrektorami jednostek świadczących pomoc społeczną w naszym powiecie. Okazją był obchodzony 21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego.
Wesprzeć pieczę zastępczą

2022-11-21

Wesprzeć pieczę zastępczą

Trwają rozmowy z rodzinami zastępczymi w sprawie przebudowania systemu pieczy zastępczej w naszym powiecie. Jest duża potrzeba utworzenia placówki specjalistycznej oraz interwencyjnej.
Zwiększanie obronności państwa

2022-11-16

Zwiększanie obronności państwa

Szkolne Centrum Strzelectwa dla szkół czy Wojskowe Targi Pracy – w ten sposób powiat dokłada swoją cegiełkę do zwiększania obronności naszego kraju.
Włączamy lokalne działanie!

2022-11-14

Włączamy lokalne działanie!

Spółdzielnia Socjalna „Integracja”, Stowarzyszenie „Edu –Rozwój” przy ZSZ nr 3., Stowarzyszenie „Zdrowy Kręgosłup” przy MOGKiK oraz Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” przy III LO w Starachowicach będą realizować „Mikrogranty - lokalne inicjatywy społeczne w Powiecie Starachowickim”. 9 listopada br. w obecności starosty Piotry Ambroszczyka podpisały one umowy ze Stowarzyszeniem „Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg”. W ramach pozyskanych funduszy będą rozwijać różne formy wolontariatu.
Do hymnu z „Kreatywnymi Nutkami”

2022-11-11

Do hymnu z „Kreatywnymi Nutkami”

Każdy, kto jest rodzicem wie, jak trudno wytłumaczyć 4- czy 5 -latkowi czym jest niepodległość. W dwujęzycznym żłobku i przedszkolu „Kreatywne Nutki” z oddziałami integracyjnymi dla dzieci z autyzmem w Starachowicach robią to znakomicie, o czym przekonał się osobiście starosta Piotr Ambroszczyk zaproszony do udziału w akcji „Szkoła do Hymnu”.
Razem dla rewitalizacji SKW

2022-11-06

Razem dla rewitalizacji SKW

Powiat Starachowicki intensyfikuje działania wokół rewitalizacji Starachowickiej Kolei Wąskotorowej. 4 listopada br. podpisana została deklaracja z jedenastoma partnerami co do ich udziału w procesie odbudowy kolei. Planowane jest również powołanie zespołu konsultacyjno – doradczego przy Staroście Starachowickim do spraw Starachowickiej Kolei Wąskotorowej.
Darmowe korepetycje dla uczniów z przedmiotów ścisłych

2022-11-04

Darmowe korepetycje dla uczniów z przedmiotów ścisłych

Uczniowie ostatnich klas szkół ponadpodstawowych w naszym powiecie, zwłaszcza maturzyści przygotowujący się do studiów na kierunkach technicznych lub ścisłych, będą mogli skorzystać z bezpłatnych zajęć, prowadzonych przez kieleckich wykładowców akademickich. Starosta Piotr Ambroszczyk podpisał list intencyjny w sprawie deklaracji współpracy Powiatu z Politechniką Świętokrzyską i Urzędem Marszałkowskim w ramach przygotowania i realizacji projektu „Dziś  uczeń – jutro student”, który ma to umożliwić.