JUŻ W KIOSKU

O czystości dróg i bezpieczeństwie mieszkańców

2022-07-11 09:30:00

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Z inicjatywy Prezydenta Miasta Marka Materka, w siedzibie Urzędu Miejskiego odbyło się kolejne spotkanie poświęcone bieżącemu utrzymaniu dróg, które przebiegają przez Miasto Starachowice oraz zaciśnięciu współpracy między ich zarządcami. Dużo uwagi poświęcono kwestii czystości dróg oraz pasów drogowych. Rozmawiano także o rozwiązaniach, które pozwolą na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców - pieszych i kierowców.

fot. UM Starachowice

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Rejon Starachowice, Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach, Starostwa Powiatowego w Starachowicach oraz Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach.

- Na terenie naszego miasta znajdują się drogi zarządzane przez różne instytucje - część z nich jest wojewódzka, część powiatowa. To oznacza, że nie nad wszystkimi drogami bezpośrednią pieczę sprawuje gmina. Zależy nam jednak na tym, by wszystkie drogi leżące w granicach Miasta Starachowice były we właściwy sposób obsługiwane, dlatego rozmawiamy i wspólnie staramy się szukać najlepszych rozwiązań. Celem spotkania było wzmocnienie współpracy między nami jednostkami w zakresie utrzymania dróg, ale także, co bardzo istotne, działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa, m.in. w zakresie odmalowywania pasów drogowych, sprzątania dróg, porządkowania przestrzeni wokół nich czy koszenia traw w pasach drogowych - informuje Zastępca Prezydenta Miasta Elżbieta Gralec.

Przedstawiciele miasta podkreślają, że z uwagą wsłuchują się w głos mieszkańców oraz przekazywane przez nich uwagi. – Opinie Starachowiczan pokrywają się z naszymi obserwacjami. Dostrzegamy miejsca, które wymagają poprawy. Na bieżąco reagujemy na te sygnały, ale też nie na wszystko mamy bezpośredni wpływ - gdy gmina nie jest zarządca danej drogi, nie możemy na przykład podjąć czynności porządkujących. Liczymy jednak na to, że dzięki dobrej współpracy między naszymi jednostkami, uda nam się wprowadzić rozwiązania, które poprawią jakość realizowanych prac związanych z utrzymaniem dróg i te zmiany zostaną dostrzeżone przez mieszkańców – dodaje Elżbieta Gralec.

/informacja prasowa: UM Starachowice/

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Przeżyli ze sobą tyle lat

2022-08-12

Przeżyli ze sobą tyle lat

Jak pisał polski poeta Konstanty Ildefons Gałczyński: "Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie”. I już od 50 lat tę drogę przemierza 8 par z Gminy Starachowice, które w tym roku obchodzą Jubileusz 50 - lecia Pożycia Małżeńskiego.
Badanie zdolności adaptacyjnej do zmian klimatu społeczności lokalnej Starachowic

2022-08-11

Badanie zdolności adaptacyjnej do zmian klimatu społeczności lokalnej Starachowic

Urząd Miejski w Starachowicach zaprasza do wypełnienia ankiety mającej na celu poznanie opinii mieszkańców Starachowic oraz osób pracujących lub prowadzących firmę w tym mieście na temat działań związanych z adaptacją do zmian klimatu.
Eko Szkoła - nowa jakość edukacji

2022-08-09

Eko Szkoła - nowa jakość edukacji

Gmina Starachowice zmierza do finalizacji prac nad końcowym opracowaniem projektu zagospodarowania przyszłej Eko Szkoły w Szkole Podstawowej nr 11.
Dotacje dla klubów sportowych

2022-08-07

Dotacje dla klubów sportowych

Prezydent Miasta Starachowice przyznał dotacje na zadania publiczne związane z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku. Łączna wartość dotacji przyznanych starachowickim organizacjom pozarządowym wyniosła 268 500 złotych.
Przy

2022-08-07

Przy "Pałacyku" prace idą pełną parą

Stuletni "Pałacyk” w Starachowicach zmienia swoje oblicze. Na placu przy ul. Konstytucji 3 Maja coraz wyraźniej widać już zarysy nowego skrzydła i łącznika, które powstają przy dotychczasowym budynku. Po zakończeniu wszystkich prac niszczejący od lat obiekt ma szansę odzyskać dawny blask i ponownie stać się tętniącym życiem miejscem spotkań.
Dni Starachowic 2022 z gwiazdami

2022-08-03

Dni Starachowic 2022 z gwiazdami

Po dwóch latach przerwy powracają lubiane przez mieszkańców Dni Starachowic 2022, w tym roku z dodatkową atrakcją - MANią Biegania.
Uroczystości w 79. rocznicę

2022-08-03

Uroczystości w 79. rocznicę

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Starachowice, Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek oraz Park Kultury zapraszają do udziału w obchodach 79. rocznicy rozbicia aresztu w Starachowicach przez żołnierzy Armii Krajowej pod dowództwem ppor. Antoniego Hedy „Szarego”.
Piękne rzeźby młodych artystów

2022-08-02

Piękne rzeźby młodych artystów

Kolejna grupa zdolnych, młodych starachowiczan ukończyła Letnią Szkółkę Rzeźbiarską prowadzoną przez Kazimierza Kopcia. Przez cały lipiec dzieci i młodzież mogli doskonalić swoje umiejętności w ramach zajęć rzeźbiarskich w pracowni przy ulicy Leśnej.
W Starachowicach o współpracy 17 gmin

2022-07-28

W Starachowicach o współpracy 17 gmin

W sali „Olimpia” Urzędu Miejskiego w Starachowicach, w środę (27 lipca) odbyły się warsztaty diagnostyczne w ramach opracowania „Planu działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy”.
Sesja Rady Miejskiej w Starachowicach. Porządek obrad

2022-07-25

Sesja Rady Miejskiej w Starachowicach. Porządek obrad

We wtorek (26 lipca) o godz. 14.00 w sali "Olimpia" Urzędu Miejskiego odbędzie się sesja starachowickiej Rady Miejskiej. Obrady można oglądać online, pod adresem: //esesja.tv/transmisja_na_zywo/403/rada-miejska-w-starachowicach.htm