JUŻ W KIOSKU

Naprawią, dowiozą, pomogą...w ramach usług społecznych

2021-08-12 09:04:58

Ocena:

0/5 | 0 głosów

W Starachowicach rusza zapowiadany projekt, Centrum Usług Społecznych uruchamia pakiet nowych usług dla mieszkańców. Jest mobilny konserwator, taksówka dla seniora, mobilny fizjoterpaeuta, broker pracy i inne. Do mieszkańców wyjdą także animatorzy społeczności lokalnej.

 

fot. UM Starachowice

- Cieszymy się, że Starachowice są pierwszym miejscem w regionie, gdzie tak szeroko otwieramy ten wachlarz usług społecznych skierowanych do mieszkańców naszego miasta – mówi prezydent Marek Materek.

Centrum Usług Społecznych rozpoczyna realizację usług dla osób, które zgłosiły się do uczestnictwa w projekcie „CUS – model integracji i rozwoju usług społecznych w Starachowicach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zostały przeprowadzone postępowania oferowe i wyłonieli wykonawcy usług.

- Centrum Usług Społecznych w Starachowicach jest jednym z pierwszych tego typu ośrodków w Polsce, gdzie przekształcono Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych na bazie nowej ustawy, która pozwala świadczyć dla mieszkańców tak szeroki wachlarz usług społecznych – informuje Prezydent Miasta Marek Materek. - Tak się też dzieje w przypadku Starachowic. Dziś zaprezentujemy busa - taksówkę dla seniorów, który został zakupiony przez CUS, a który będzie służył do przewożenia seniorów. Kolejna usługa, która zostanie uruchomiona to „złota rączka”, będzie to pomoc dla seniorów przy naprawach, awariach sprzętów czy urządzeń domowych. Nowy pakiet usług obejmuje także szereg zajęć prowadzonych na pływalni bądź w Parku Kultury. Wprowadzamy także organizatora społeczności lokalnej, czyli osobę, która będzie koordynowała proces angażowania społeczności lokalnej na danym terenie. Cieszymy się, że Starachowice są tym pierwszym miejscem w regionie, gdzie tak szeroko otwieramy wachlarz usług społecznych skierowany do mieszkańców naszego miasta. Mam nadzieję, że podczas kongresu centrów usług społecznych będziemy mogli podzielić się doświadczeniami z innymi tego typu placówkami w kraju.

Usługi społeczne dla Seniorów

- Pierwszy program usług społecznych został uchwalony i wszedł w życie z dniem 4 sierpnia, dlatego też możemy już świadczyć usługi, o których mówimy od pewnego czasu – informuje Wioletta Grosicka kierownik Działu Programów i Usług Społecznych CUS. - Osoby, które zapisały się do tej pory będą miały usługi świadczone do marca przyszłego roku. A później będziemy prowadzić kolejny nabór.

W sierpniu ruszają następujące usługi:

• „Taxówka dla seniora“ - zakupiliśmy samochód typu bus z możliwością przewozu osób niepełnosprawnych, który będzie dowoził seniorów do ośrodka wsparcia Dzienny Dom Senior+, a także seniorów, którzy zgłosili chęć korzystania z usługi tzw.: „Taksówki dla Seniora“.

• „Mobilny konserwator/Złota Rączka“ – jest to osoba, która będzie wykonywać drobne prace naprawcze i gospodarcze.

• „Mobilny fizjoterapeuta“ oraz „Pielęgniarka“

•„Broker Pracy / Doradca Rozwoju“

•Program zdrowotny „Od-wagi“, w ramach którego można skorzystać z usług „Dietetyka“ oraz „Trenera Personalnego“

•Usługi na basenie „Nauka pływania“ oraz „Aqua aerobik“

• Usługi kulturalne – wejściówki do Kina Kultura oraz zwiedzanie i warsztaty muzealne w Muzeum Przyrody i Techniki.

Seniorzy zainteresowani skorzystaniem z wymienionych form pomocy powinni kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta CUS, które zlokalizowane jest na parterze Galerii Handlowej „Skałka” dzwoniąc pod numer: 533 848 489.

Organizowanie społeczności lokalnej

Organizowanie społeczności lokalnej (OSL) jest sprawdzoną metodyką pracy środowiskowej, rozwijaną w Polsce już od około 20 lat, która sprzyja podnoszeniu jakości życia mieszkańców.

- Jest to metoda pracy socjalnej, która polega na pracy ze społecznością, nie z indywidualnym przypadkiem, nie z rodziną tylko z większą społecznością – mówi Tomasz Margula Organizator Społeczności Lokalnej. - Projekt zakłada zakłada działania OSL w trzech społecznościach: dwie społeczności terytorialne – mieszkańcy os. Wzgórze oraz mieszkańcy bloków przy ul. Ostrowieckiej i społeczność kategorialna – seniorzy na os. Łazy. Rozpoczęliśmy prace konsultacyjne w poszczególnych społecznościach. Odbyły się spotkania zapoznawcze. Po wybraniu animatorów, którzy będą pracować w lokalnych społecznościach opracujemy szczegółowy plan działania.

Celem działań OSL w tych społecznościach będzie m.in.:

- prowadzenie działań animacyjnych, z uwzględnieniem oczekiwań i potrzeb mieszkańców, w tym organizacja imprez integracyjnych i sąsiedzkich wynikających z przeprowadzonej diagnozy potrzeb przy udziale animatorów o specjalnościach: animacja kulturalna, animacja sportowo-rekreacyjna i animacja społeczna,
- mobilizowanie mieszkańców do partycypacji w działaniach animacyjnych i społecznościowych,
- wyszukiwanie lokalnych liderów,
- organizacja warsztatów, szkoleń, prelekcji i spotkań tematycznych przez zatrudnionych specjalistów, umożliwiających mieszkańcom nabycie wiedzy, umiejętności i nowych kompetencji przydatnych w życiu prywatnym i społecznym,
- organizowanie akcji społecznościowych odpowiadających na różne problemy wynikające z sytuacji gospodarczej, społecznej, zdrowotnej itp. oraz włączających mieszkańców w inicjatywy lokalne podnoszące jakość życia w wybranych społecznościach. Główną ideą OSL jest to, aby przede wszystkim wzmacniać potencjał, który w danych społecznościach jest. Z założenia przyjmujemy, że każdy człowiek i każda społeczność ma określone zasoby i potencjał, tylko nie zawsze jest on odpowiednio wykorzystywany. Mam nadzieję, że uda nam się ten potencjał pobudzić do działania. I od września będziemy mogli pochwalić się pierwszymi efektami naszych działań.

Wymienione działania będą koordynowane przez Organizatora społeczności lokalnej. To nowe stanowisko pracy w strukturze Centrum Usług Społecznych wynikające z zapisów ustawy o Centrach Usług Społecznych.

W celu skutecznego wdrażania planu Organizowania Społeczności Lokalnej, działania będą prowadzone przez zespół OSL w skład którego wchodzą:

– organizator społeczności lokalnej,
– trzech pracowników socjalnych CUS,
– trzech animatorów społeczności lokalnej,
– ekspert – doradca OSL.

- Jesteśmy w trakcie wyłaniania animatorów społeczności lokalnej, którzy wspólnie z zespołem pracowników socjalnych będą wspomagać pracę organizatora – mówi Piotr Ambroszczyk dyrektor Centrum Usług Społecznych. - OSL oprócz działań interwencyjnych będzie pracował z ludźmi, gdzie już stało się coś niedobrego z osobami, które zostały wykluczone społecznie. Będzie profilaktyka, będzie dużo działań aktywizujących, żeby mieszkańcy mogli samodzielnie realizować swoje pomysły. Mam nadzieję, że dzięki tym inicjatywom będziemy mogli odbudować aktywne społeczeństwo obywatelskie, tam gdzie uległo ono częściowemu zdegradowaniu.

/Informator Miejski/

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Pierwsze absolwentki kursu języka polskiego

2022-05-27

Pierwsze absolwentki kursu języka polskiego

27 pań z dwóch grup zajęciowych oficjalnie zakończyło organizowany w naszym mieście kurs języka polskiego dla osób pochodzących z Ukrainy. 60-godzinny kurs skierowany jest do osób dorosłych, które przyjechały do naszego miasta zza wschodniej granicy. Gmina Starachowice wspólnie z partnerem projektu Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach zaplanowała organizację zajęć dla 60 osób. Kursy odbywają się w ramach projektu „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego” finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.
Młodzieżowy Festiwal Obywatelski w Starachowice

2022-05-26

Młodzieżowy Festiwal Obywatelski w Starachowice

W piątek (27 maja) o godzinie 10.30 w starachowickim Parku Miejskim odbędzie się MŁODZIEŻOWY FESTIWAL OBYWATELSKI. Młodzi radni we współpracy z Parkiem Kultury przygotowali wiele aktywności i wypełnili ten dzień wieloma atrakcjami.
Majowa sesja Rady Miejskiej w Starachowicach

2022-05-26

Majowa sesja Rady Miejskiej w Starachowicach

W piątek (27 maja) o godz. 9.00 w sali Olimpia Urzędu Miejskiego rozpocznie się szósta w tym roku sesja Rady Miejskiej w Starachowicach. Obrady będzie można oglądać online, pod adresem: https://esesja.tv/
Rewitalizacja otoczenia Parku Kultury dobiega końca

2022-05-22

Rewitalizacja otoczenia Parku Kultury dobiega końca

Kończą się prace związane z rewitalizacją otoczenia starachowickiego Parku Kultury, a ogrody Tadeusza Bilicza odzyskują dawny blask.
Kolejna inwestycja drogowa zakończona

2022-05-22

Kolejna inwestycja drogowa zakończona

Zakończyła się inwestycja drogowa w ramach zadania „Wykonanie ul. Wiejskiej z odcinkiem ul. Południowej wraz z budową kanalizacji deszczowej”. To jeden z wielu projektów realizowanych w tej części miasta.  
Przedszkolaki otrzymają zestawy ogrodnicze

2022-05-14

Przedszkolaki otrzymają zestawy ogrodnicze

Prawie 2 tysiące głosów zdobyło Przedszkole Miejskie nr 2 w konkursie „Ogródki ze smakiem”. Dzięki wsparciu aktywnych mieszkańców naszego miasta - decyzją organizatorów konkursu - przedszkolaki otrzymają teraz zestawy ogrodnicze.
Pływalnia będzie jak nowa

2022-05-13

Pływalnia będzie jak nowa

Blisko 2 miliony złotych Gmina Starachowice chce przeznaczyć na remont Krytej Pływalni. Inwestycja ma poprawić obecny stan budynku, wpłynąć na polepszenie jakości wody i uczynić ze starachowickiej pływalni dogodne miejsce do wypoczynku i relaksu.
Delegacja z Zawiercia gościła w Starachowicach

2022-05-10

Delegacja z Zawiercia gościła w Starachowicach

Delegacja Miasta Zawiercie, na czele z Prezydentem Łukaszem Konarskim, gościła w piątek (6 maja) w Starachowicach podczas wizyty studyjnej. Celem pobytu była wymiana dobrych praktyk oraz rozmowa o przeprowadzanych w naszym mieście inwestycjach.
Klasa dwujęzyczna to przyszłość

2022-05-07

Klasa dwujęzyczna to przyszłość

We wrześniu w Szkole Podstawowej nr 11 rusza kolejna klasa dwujęzyczna. Polsko-angielskie zajęcia będą odbywać się już pod patronatem Katedry Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. To duże wyróżnienie dla naszej szkoły, a dla uczniów szansa na rozwój edukacyjny.
Pakiet rehabilitacyjny dla seniora 2022

2022-05-05

Pakiet rehabilitacyjny dla seniora 2022

Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek oraz Centrum Usług Społecznych w Starachowicach zapraszają do udziału w drugiej edycji programu „Pakiet rehabilitacyjny dla seniora 2022”. Bezpłatne zabiegi będą dostępne dla mieszkańców Starachowic, którzy ukończyli 60 lat.