JUŻ W KIOSKU

Muzeum historii Starachowic w budynku przy Muzeum? 

2021-07-13 08:11:54

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Walendzik, w interpelacji skierowanej do prezydenta Starachowic, wyszedł z inicjatywą powstania w dawnym budynku dyrekcji huty przy ul. Wielkopiecowej w Starachowicach, muzeum historii miasta. W opinii radnego, samorządy: powiatowy i gminny powinny połączyć siły i doprowadzić do utworzenia w tym miejscu takiej placówki.  

fot. Gazeta Starachowicka / Anna

- Od około 8 lat nie ma środków na kontynuację restauracji budynku dawnej dyrekcji huty. Wykonano niezbędne prace dla zabezpieczenia tego obiektu, ale potrzebne są dalsze prace, które pozwolą na jego efektywne zagospodarowanie i użytkowanie. W związku z tym proponuję, aby w tym celu, jak to już wielokrotnie miało miejsce, połączyć siły powiatowe i miejskie i doprowadzić do utworzenia w tym miejscu muzeum historii naszego miasta - czytamy w piśmie. - Mam świadomość, że od dłuższego czasu istnieją plany dotyczące przeznaczenia tego budynku, lecz niestety nie są one, zapewne z obiektywnych powodów, realizowane. Jednocześnie nie ma obecnie takiego miejsca, w którym moglibyśmy zbierać i prezentować pamiątki naszej lokalnej przeszłości. Liczę, że łącząc nasze samorządowe siły, zwiększylibyśmy szansę na sfinansowanie takiej inwestycji. Równocześnie, byłby to kolejny element zmian na lepsze w „Dolnych" Starachowicach. Proszę o rozważenie mojej propozycji, zarówno co do meritum, jak i od strony formalnej. Uważam przy tym, że taka placówka mogłaby być samodzielnym podmiotem, jak również częścią obecnego Muzeum Przyrody i Techniki "Ekomuzeum" im. Jana Pazdura - dodaje w interpelacji radny Michał Walendzik.

W odpowiedzi na interpelację, zastępca prezydent ds. gospodarczych Ewa Skiba, poinformowała że "(...) do chwili obecnej nie planowano utworzenia takiej instytucji w ww. budynku".

- Tematyka utworzenia instytucji prezentującej dziedzictwo naszego miasta budzi jednak żywe zainteresowanie licznego grona mieszkańców. Dlatego też Pana interpelacja została przekazana do Starostwa Powiatowego w Starachowicach z prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie. Na chwilę obecną oczekujemy na odpowiedź, która będzie dla nas istotna w podjęciu dalszych działań - dodała pani wiceprezydent.

Stanowisko Zarządu Powiatu będące odpowiedzią na interpelację przewodniczącego Rady Miejskiej w Starachowicach przedstawił wicestarosta starachowicki Dariusz Dąbrowski. Odpowiedź została opracowana w porozumieniu z dyrektorem Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, Pawłem Kołodziejskim.

W pierwszej części pisma zaprezentowano działania czy wystawy, które świadczą o tym, że muzeum w swojej ofercie ma wiele zagadnień związanych z historią Starachowic, które stanowią integralną część narracji muzealnej i są obecne na wszystkich płaszczyznach aktywności placówki. Dodano, że jednym ze statutowych celów realizowanych przez starachowickie muzeum jest „gromadzenie zabytków i materiałów dokumentacyjnych związanych z historią miejskiego ośrodka Wierzbnik – Starachowice”

Wicestarosta Dariusz Dąbrowski i dyrektor Paweł Kołodziejski odnieśli się także do przeznaczenia dawnego budynku dyrekcji.

- (...) Zgodnie z planami Muzeum obiekt ten po wykonaniu prac o charakterze ratunkowym (2010-2012) został przewidziany na ulokowanie w nim centrum edukacji dla planowanego Geoparku „Żelazna dolina”, w którym będzie realizowana istotna część koncepcji Ekomuzeum doliny Kamiennej profesora Jana Pazdura. Istotą tego centrum będzie położenie szczególnego nacisku na przyrodniczy kontekst najbliższego otoczenia Starachowic oraz jego wpływ na historyczne kształtowanie krajobrazu przemysłowego. Interakcja pomiędzy światem natury a budową cywilizacji technicznej leży u podstaw przemysłowego fenomenu doliny rzeki Kamiennej, a dzisiaj może i powinna stać się fundamentalnym walorem promocji turystyki postindustrialnej. W budynku dyrekcji swoje miejsce znajdzie również część ekspozycji związanej z historią FSC i produkcji samochodów ciężarowych (tzw. hala konstruktorów), której właściwa częścią będzie nowo wybudowana hala ekspozycyjna do prezentacji posiadanej kolekcji ciężarówek. Poddasze budynku zostanie przeznaczone na pokoje gościnne oraz pomieszczenia pomocnicze Muzeum. Realizacja tych przedsięwzięć będzie możliwa po uzyskaniu wielomilionowego dofinansowania, o które Muzeum stara się od 2015 roku. W najbliższej unijnej perspektywie finansowej placówka będzie kontynuować te wysiłki, co wobec ujęcia w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ projektu „Żelazne Doliny” może przyczynić się do pozytywnego finału tych starań - czytamy w odpowiedzi. - Wszystkie przytoczone powyżej argumenty pozwalają postawić tezę poddająca w wątpliwość zasadność tworzenia nowego bytu muzealnego, względnie oddziału Muzeum na jego terenie. Nie oznacza to jednak braku możliwości podjęcia wspólnych przedsięwzięć, które zintensyfikowały by realną współpracę pomiędzy muzeum a Gminą Starachowice - dodaje wicestarosta.

Wymienione w piśmie możliwości wspólnego działania gminy i powiatu na rzecz MPiT to: troska o kolekcję paleontologiczną z miejscowości Wióry - zapewnienie lepszych warunków zabezpieczenia obiektów objętych statusem Pomnika Przyrody; wsparcie w realizacji projektu STAR. Polska ciężarówka - wystawy stałej poświęconej historii Fabryki Samochodów Ciężarowych; a także troska o otoczenie obszaru zabytkowego.

Dzięki wsparciu Gminy, w roku bieżącym jednostka przygotuje dokumentację na wykonanie chłonnej nawierzchni parkingu przy ul. Piłsudskiego, co ma poprawić jakość obsługi ruchu turystycznego oraz estetykę tej części miasta. Samorząd powiatowy nie ukrywa, że cennym byłaby kontynuacja wsparcia Muzeum przez Gminę w tym przedsięwzięciu na etapie jego realizacji. Kolejnym zagadnieniem jest wskazanie stan ulicy Wielkopiecowej.

- Bardzo zasadna jest wyrażona w interpelacji Pana Radnego Michała Walendzika myśl o możliwości i chęci partycypacji Gminy Starachowice w aktywność Muzeum Przyrody i Techniki. Biorąc jednak pod uwagę powyżej przytoczone argumenty i fakty nie wydaje się celowe „połączenie sił powiatowych i miejskich” w celu tworzenia nowej jednostki muzealnej lub jej oddziału na tym samym terenie i w tych samych obiektach. Pomijając wątpliwości natury formalno-prawnej (ewentualny oddział Muzeum mógłby zostać utworzony w oparciu o inny obiekt nie stanowiący własności istniejącego już Muzeum), trzeba zauważyć, że zamysł prezentowania narracji opowiadającej o historii miasta jest faktycznie realizowany przez placówkę - podsumowuje wicestarosta Dariusz Dąbrowski. - Nie oznacza to jednak braku możliwości aktywnego zaangażowania się Miasta zarówno w ochronę posiadanego już przez Muzeum dziedzictwa, jak też w jego najbliższe otoczenie - dodaje.

 

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Niedzielny rodzinny Rajd Rowerowy

2021-07-25

Niedzielny rodzinny Rajd Rowerowy

Prezydent Starachowic Marek Materek zaprasza do aktywnego wypoczynku. Wystarczy rower i dużo pozytywnej energii. Już dzisiaj (niedziela), kolejna wspólna wycieczka, która zakończy się przy ognisku.
Pochodzący z Krynek Mateusz Borkowski zaczyna rywalizację olimpijską w Tokio [archiwum zdjęć]

2021-07-23

Pochodzący z Krynek Mateusz Borkowski zaczyna rywalizację olimpijską w Tokio [archiwum zdjęć]

Pochodzący z Krynek, utytułowany lekkoatleta rozpoczyna wielką sportową przygodę - Olimpiadę w Tokio. Z tej okazji, Gmina Brody przygotowała archiwalne zdjęcia z początków jego biegania. Najstarsze pochodzi z 2007 roku...
Towar zakupiony on-line podlega zwrotowi

2021-07-23

Towar zakupiony on-line podlega zwrotowi

Pandemia przyniosła za sobą zwiększone zainteresowanie transmisjami sprzedażowymi i zakupami on-line. Co, jeśli towar nam nie odpowiada, a sprzedawca nie twierdzi, że zwrotów nie ma?
Rejestracja do Poradni Specjalistycznych otwarta dla pacjentów

2021-07-23

Rejestracja do Poradni Specjalistycznych otwarta dla pacjentów

Od piątku, 23 lipca br. zostaje otwarta Rejestracja do Poradni Specjalistycznych. Pacjenci mają możliwość rejestracji do lekarza specjalisty telefonicznie i osobiście.
Poszukiwani darczyńcy. CEL: Rodzinny Piknik Charytatywny na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Rudniku

2021-07-23

Poszukiwani darczyńcy. CEL: Rodzinny Piknik Charytatywny na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Rudniku

W miejscowości Rudnik, między Starachowicami a Ostrowcem Świętokrzyskim, Katarzyna i Artur Spytkowscy prowadzą schronisko. Obecnie przebywa w nim około 100 psów. Od początku tego roku, mimo pandemii, udało im się przekazać do adopcji ponad 60 zwierząt. Schronisko ma nieustające potrzeby. Karma, opieka weterynaryjna, leki, bieżące naprawy. Na wszystko potrzebne są pieniądze.
Generator tlenu dla starachowickiego szpitala

2021-07-22

Generator tlenu dla starachowickiego szpitala

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach jako jedyny w województwie świętokrzyskim, a piąty szpital w Polsce, został wyposażony w układ Generatora Tlenu Oxymat. Generator pozyskuje tlen z powietrza, oczyszcza go i przekazuje pacjentom w stężeniu 95 proc. Dotychczas tlen był kupowany i magazynowany w butlach, które teraz będą stanowiły zabezpieczenie dla szpitala.
Projekty zgłoszone. Do wydania 600 tysięcy złotych

2021-07-21

Projekty zgłoszone. Do wydania 600 tysięcy złotych

Na realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego Starachowic na rok 2022 przeznaczonych jest 600 tysięcy złotych. Do 16 lipca br., wszyscy chętni mogli zgłaszać swoje propozycje. Wpłynęło 16 wniosków, które teraz zostaną poddane weryfikacji. 
Już milion wniosków w programie

2021-07-21

Już milion wniosków w programie "Dobry start"

Przez niespełna dwa tygodnie, rodzicie i opiekunowie złożyli 1 mln wniosków w ramach programu "Dobry start". ZUS przypomina, że wnioski w tym roku można składać do 30 listopada 20201 roku tylko drogą elektroniczną.
Cycling Recycling startuje już 23 lipca w Starachowicach

2021-07-20

Cycling Recycling startuje już 23 lipca w Starachowicach

Łańcuchy sprawdzone? Koła napompowane? Przerzutki, hamulce, światełka sprawne?