JUŻ W KIOSKU

MOF szansą na rozwój turystyczny miasta

2023-11-15 09:29:55

Ocena:

5/5 | 1 głosów

Rozwijanie potencjału turystycznego Miasta Starachowice, a także zwrócenie uwagi na problemy demograficzne to niewątpliwie najważniejsze tematy poruszane podczas czwartkowego (9 listopada br.) spotkania w Urzędzie Miejskim. Odbywało się ono w ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy na lata 2023-2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

fot. UM Starachowice

Spotkanie było kolejnym etapem prac 17 gmin północnej części województwa świętokrzyskiego tworzącego Miejski Obszar Funkcjonalny Miasta Północy, którego efektem może być pozyskanie finansowego wsparcia ze środków zewnętrznych i realizacji ważnych inwestycji.

Obecnie trwają prace nad ostatecznym kształtem dokumentu Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy na lata 2023-2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Konsultacje społeczne potrwają do 19 listopada.

- Unia Europejska mobilizuje nas do współpracy w ramach obszarów funkcjonalnych. Wymaga tego, abyśmy ze sobą współpracowali i korzystali z własnego potencjału jak najlepiej. I właśnie najlepszą formą takiego działania jest połączenie kilku obszarów, terenów czy miast w jeden duży obszar funkcjonalny. Mam nadzieję, że nasze propozycje, które zostały już skonsultowane i zweryfikowane na wyższych szczeblach, będą się Państwu podobały. Oczywiście liczymy na Państwa uwagi, ale również słowa krytyki, która zawsze jest konstruktywna i służy zawsze pomocą do zbudowania jak najlepszej wizji rozwoju miasta i regionu – powiedziała podczas czwartkowego spotkania Zastępca Prezydenta Miasta Elżbieta Gralec.

Konsultacje są prowadzone w terminie od 30.10.2023 r. do 19.11.2023 r.

Uwagi do opracowania Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy na lata 2023-2030 oraz Prognozy można zgłaszać: za pomocą formularza online, formularza elektronicznego przesyłając go za pośrednictwem internetu na adres: funduszeunijne@starachowice.eu lub za pomocą formularza papierowego dostępnego w Urzędzie Miejskim w Starachowicach w Biurze Obsługi Mieszkańców bądź przesyłając go pocztą na adres: Urząd Miejski w Starachowicach,  27-200 Starachowice ul. Radomska 45

Współpraca samorządów

Czwartkowe spotkanie z mieszkańcami prowadzili przedstawiciele firmy UTILA, która była odpowiedzialna za przygotowanie dokumentu Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych MOF.

Podczas spotkania została szczegółowo omówiona idea Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Przedstawiono również etapy tworzenia dokumentu strategicznego, najważniejsze informacje z diagnozy, a także główne obszary wsparcia, które stanowią podstawę do określenia wizji i misji obszaru funkcjonalnego do roku 2030. Spotkanie było poświęcone również prezentacji celów strategicznych i kierunków działań określonych w strategii.

- Najważniejszym elementem tej strategii są projekty zintegrowane. Musimy w niej wskazać takie projekty, które mogą być realizowane przez wszystkich partnerów MOF-u. Takim właśnie projektem strategicznym realizowanym przez wszystkie gminy będzie na pewno szlak turystyki postindustrialnej „Żelazne Doliny” - przyznała Małgorzata Patyńska.

Miejski Obszar Funkcjonalny Miasta Północy tworzy 17 samorządów, które w maju 2021 roku podpisały porozumienie międzygminne dotyczące warunków współpracy. Do tej grupy zaliczamy trzy gminy miejskie: Ostrowiec Świętokrzyski (lider projektu), Starachowice oraz Skarżysko-Kamienna, a także 6 gmin miejsko-wiejskich (Ćmielów, Kunów, Wąchock, Suchedniów, Końskie, Stąporków) i 8 gmin wiejskich (Bałtów, Bodzechów, Pawłów, Bliżyn, Waśniów, Brody, Mirzec, Skarżysko Kościelne). Ten obszar jest zamieszkiwany przez ponad 300 tysięcy mieszkańców – to jeden z większych obszarów MOF i największy w województwie świętokrzyskim.

- Celem tych działań jest wspieranie rozwoju terytorialnego i promowanie partnerskiego modelu współpracy między samorządami. Głównym celem jest budowanie partnerstwa, współpraca i łączenie sił dla wspólnych inwestycji określających mocne strony tego obszaru. Wspólne przedsięwzięcia winny stawiać na zadania dotyczące tych z największym potencjałem – powiedziała o trwających konsultacjach nad strategią Małgorzata Patyńska.

Wszystkie MOF-y będą mogły wspólnie występować o finansowe wsparcie dla swoich projektów inwestycyjnych, ale zanim to nastąpi, niezbędne jest uchwalenie dokumentów strategicznych. W kolejnym kroku musi on być zaopiniowany przez instytucję zarządzającą (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego).

Trwają konsultacje

- Obecnie jesteśmy na etapie konsultacji społecznych, które potrwają do 19 listopada. Do tego czasu będzie można zgłaszać swoje uwagi. Oprócz tego prowadzona jest aktualnie procedura oddziaływania na środowisko. Mamy również prognozę do dokumentów strategicznych i do niej też można zgłaszać uwagi. Po zakończeniu konsultacji powstanie specjalny raport. Uwagi, które będą mogły zostać zastosowane na pewno znajdą odzwierciedlenie w tym dokumencie. Dalszym krokiem będzie ponowna weryfikacja przez instytucje nadrzędne – zapewniono podczas spotkania konsultacyjnego.

- Nasz projekt to również wypracowanie różnych instrumentów promocyjnych, które będą miały zasięg ogólnopolski i międzynarodowy. Wszystko po to, aby wskazywać nasz region jako ten z potencjałem turystycznym gdzie naprawdę warto się wybrać. Myślę, że rozwój infrastruktury w mieście przyczyni się do rozwoju bazy hotelowej. Jesteśmy przecież bardzo ładnym, atrakcyjnym i czystym regionem, które może rozwijać się w tym kierunku. Strategia jest na tyle szeroka, abyśmy mogli zawrzeć w niej wszystkie elementy życia społecznego. To szansa zarówno dla młodzieży jak i seniorów. Wachlarz możliwości jest naprawdę duży – dodała Elżbieta Gralec.

Uczestnicy spotkania zdecydowanie stwierdzili, iż Starachowice to miasto, które powinno postawić na działania rozwijające potencjał turystyczny.

- Polska jest krajem coraz bardziej dostrzeganym pod względem turystycznym, a w skali lokalnej nasz region też zyskuje na wartości i popularności. Uważam, że ten program jest szansą na rozwój turystyczny oraz bazy infrastrukturalnej i bazy hotelowej – podkreślił Marcin Bednarczyk, miejski architekt.

Szczególne miejsce zajmuje we wspólnej wizji wszystkich miast tworzących „północny MOF” jest szlak turystyki postindustrialnej „Żelazne Doliny”. Ma być on oparty o szereg komplementarnych ze sobą projektów, dla których inwestorami będą samorządy wchodzące w skład MOF Miasta Północy i których realizacja umożliwi utworzenie zarówno szlaku opartego na istniejącej linii kolejowej T25- łączącej wszystkie miasta rdzeniowe - Końskie, Skarżysko Kamienna, Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski - jak i pokrywającego się z nim częściowo i uzupełniającego go szlaku pieszorowerowego, przebiegającego przez cały obszar MOF.

Szlaki te będą prowadzić do licznych atrakcji muzealnych (m.in. obiekty poprzemysłowe Staropolskiego i Centralnego Okręgu Przemysłowego), kulturalnych i przyrodniczych (rezerwaty przyrody, zagospodarowane turystycznie zbiorniki, kompleksy leśne itp.). Uzupełnieniem obu szlaków będzie szlak kajakowy utworzony w oparciu o rzeki, będące dawnymi arteriami COP - Kamienną i Czarną Konecką (Maleniecką).

fot. UM Starachowice

/informacja prasowa: UM Starachowice)

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Konsultacje społeczne - budżet Starachowic i Wieloletnia Prognoza Finansowa

2023-12-01

Konsultacje społeczne - budżet Starachowic i Wieloletnia Prognoza Finansowa

Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek zawiadamia o planowanym rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektów budżetu Gminy Starachowice na 2024 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice na lata 2024 – 2040.
400-lecie Wierzbnika. Jubileuszowy harmonogram

2023-11-28

400-lecie Wierzbnika. Jubileuszowy harmonogram

- Od wrześniowych Dni Starachowic nasze miasto świętuje jubileusz 400-lecia wydania przywileju lokacyjnego Wierzbnika, będącego kolebką miasta nad Kamienną. Liczne wydarzenia kulturalne i sportowe, publikacje naukowe, koncerty czy inscenizacje historyczne przypominają o niezwykłym jubileuszu. Przed nami kolejne wydarzenia, na które już czekają nasi mieszkańcy – powiedział podczas wtorkowej (28 listopada br.) konferencji prasowej prezydent miasta Marek Materek.
Porządek obrad listopadowej sesji Rady Miejskiej

2023-11-23

Porządek obrad listopadowej sesji Rady Miejskiej

Przed nami kolejne w tym roku obrady Rady Miejskiej w Starachowicach. W piątek (24 listopada) o godz. 9.00 rozpocznie się sesja Rady Miejskiej. Sesję "na żywo" można oglądać poprzez transmisję online.
Miasto Starachowice ponownie docenione

2023-11-23

Miasto Starachowice ponownie docenione

Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek wziął udział w uroczystej gali Rankingu Gmin Województwa Świętokrzyskiego, podczas której odebrał statuetkę dla Najlepszej Gminy Powiatu Starachowickiego. To kolejne takie wyróżnienie, gdyż w poprzedniej edycji Starachowice otrzymały podobną nagrodę. Dobry trend rozwojowy jest zatem utrzymany.
Zielone pomysły. Starachowice szkoły dbają o ekologię

2023-11-21

Zielone pomysły. Starachowice szkoły dbają o ekologię

Uczniowie ośmiu starachowickich szkół podstawowych w ramach pierwszej edycji Szkolnego Zielonego Budżetu Obywatelskiego zgłosili aż 47 ekologicznych projektów. Ich pomysły zostaną teraz ocenione w szkolnych głosowaniach, które odbędą się na przełomie listopada i grudnia. Te najciekawsze zostaną wybrane do realizacji. Każda szkoła będzie mogła otrzymać ponad 5 tysięcy złotych na realizację tych przedsięwzięć.
Konkurs na logo dla seniorów

2023-11-16

Konkurs na logo dla seniorów

Centrum Usług Społecznych w Starachowicach we współpracy ze Starachowicką Radą Seniorów ogłosiło konkurs na logo starachowickiej rady. Prace konkursowe należy składać do końca listopada w Punkcie Informacyjnym CUS lub Biurze Obsługi Klienta „Galerii Skałka”.
Pluszaki dla małych pacjentów

2023-11-14

Pluszaki dla małych pacjentów

Starachowice przyłączają się do corocznej akcji o zasięgu regionalnym „Przynieś Misia” organizowanej przez jędrzejowską Fundację Miśka Zdziśka „Błękitny Promyk Nadziei”. Zbiórka pluszaków i zabawek odbywa się w tym tygodniu w starachowickich szkołach podstawowych. Zebrane misie zostaną zawiezione do siedziby fundacji, a następnie trafią do małych pacjentów z oddziałów onkologicznych.
Porządek sesji Rady Miejskiej. Główny temat: budowa Instalacji Odzysku Energii

2023-11-08

Porządek sesji Rady Miejskiej. Główny temat: budowa Instalacji Odzysku Energii

W czwartek (9 listopada br.) w sali „Olimpia” Urzędu Miejskiego w Starachowicach odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. Sesję na żywo będzie można oglądać poprzez transmisję online: http://esesja.tv/transmisja_na_zywo/403/rada-miejska-w-starachowicach.htm
Konsultacje mieszkaniowe

2023-11-05

Konsultacje mieszkaniowe

Prezydent Miasta Starachowice zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących strategii gospodarowania i rozwoju mieszkalnictwa w Starachowicach. Konsultacje odbędą się już 10 listopada (piątek) o godzinie 16 w Galerii „Skałka” - w siedzibie Klubu Seniora „Niezapominajka”.
Konsultacje dla Miast Północy

2023-11-01

Konsultacje dla Miast Północy

Prezydent Miasta Starachowice zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy na lata 2023-2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Spotkanie dla mieszkańców odbędzie się 9 listopada (czwartek) w sali konferencyjnej „Olimpia”. Początek spotkania - godz. 16.00.