JUŻ W KIOSKU

Mirzec inwestycjami stoi

2020-01-14 08:57:14

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Ubiegły rok obfitował w inwestycje na terenie gminy Mirzec. Wśród nich dominowały te na drogach ale także w oświacie. Nie zabrakło zadań z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia a także sportu i kultury. Gmina inwestowała też w proekologię.
Inwestycyjny potencjał gminy Mirzec doceniono w corocznym rankingu "Rzeczypospolitej", który jest odzwierciedleniem oceny dokonań lokalnych władz w Polsce i wyłania samorządy najlepiej dbające o zrównoważony rozwój. W ubiegłorocznym, gdzie pod uwagę brano działania wykonywane w 2018 roku, gmina Mirzec zajęła trzecie, na sto dwie gminy, miejsce w województwie i siedemdziesiąte w kraju (na 1548 gmin wiejskich). 2019 rok również obfitował w inwestycje w niemalże każdej dziedzinie życia gminy.

 

Z roku na rok drogi coraz lepsze

W gminie Mirzec "stawia się" na inwestycje związane z budową dróg oraz remontami nawierzchni. 915 tys. 11 zł w ciągu dwóch ostatnich lat wygospodarowano z gminnego budżetu na przebudowę niewiele ponad dwukilometrowej drogi z Jagodnego do Gadki. Udało się poszerzyć jezdnię oraz wybudować wzdłuż niej chodnik. Wszystko kosztowało 4 mln 390 tys. 22 zł a reszta środków pochodziła z budżetu województwa świętokrzyskiego i powiatu starachowickiego. Przy wsparciu finansowym powiatu, województwa i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zrealizowano, w dwóch etapach, inwestycję polegającą na przebudowie drogi powiatowej Tychów Nowy - Ostrożanka. Na 3,4 -kilometrowym odcinku jezdnia została poszerzona do 5 m, wzdłuż niej wybudowano chodnik. Koszt zadania wyniósł w sumie 4 mln 571 tys. 356 zł. Z budżetu gminy wygospodarowano na ten cel 907 tys. 13 zł. 1 mln 385 tys. 900 zł z kolei kosztowała przebudowa blisko 3-kilometrowego odcinka drogi gminnej Mirzec Majorat-Tychów Nowy. 70 procent środków finansowych na to zadanie pochodziło z Funduszu Dróg Samorządowych resztę "dołożyła" gmina. Dzięki środkom z programu usuwania skutków klęsk żywiołowych z kolei udało się wyłożyć asfaltem odcinek pomiędzy drogami gminnymi Mirzec Majorat-Tychów Nowy a Mirzec Podborki. Za kwotę 310 tys zł "wyasfaltowano" 640-metrowy odcinek bitego traktu. Za 105 tys. 657 zł natomiast wykonano odwodnienie drogi dojazdowej do posesji w Małyszynie Dolnym. 81 tys. 754 zł pochodziło z gminnego budżetu zaś reszta ze środków naszego powiatu. Rozpoczęto też prace projektowe związane z przebudową w kolejnych latach drogi wewnętrznej w Trębowcu-Krupowie, powstał projekt odwodnienia drogi powiatowej w Tychowie Nowym. Nową nawierzchnię zyskały także drogi dojazdowe do pól. W Osinach, ze środków gminnych i Funduszu Gruntów Rolnych sfinansowano wykonanie nowej nawierzchni na odcinku 570 mb. 450 mb przebudowano z kolei na drodze prowadzącej do pól Tychowa Nowego i Tychowa Starego. Gmina inwestuje także w oświetlenie drogowe. Gmina inwestuje także w oświetlenie drogowe w nowej ekologicznej technologii LED.

 

Z proekologią "za pan brat"

Jedną z flagowych inwestycji była, wykonana na przestrzeni lat 2018-2019 termomodernizacja siedmiu szkół podstawowych i budynku Urzędu Gminy w Mircu, co kosztowało w sumie 6 mln 561 tys. 270 zł. Wykonano elewacje, instalacje fotowoltaiczne, wymieniono okna i drzwi, w niektórych budynkach, gdzie była taka potrzeba, zmodernizowano kotłownie. Na ten cel gmina "wyłożyła" 3 mln 316 tys. 592 zł a pozostała kwota pochodziła z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Szansę na termomodernizację mają także budynki ochotniczych straży pożarnych w Jagodnem i Osinach. Wyłoniono już wykonawcę, odebrano projekt inwestycji a obecnie trwa ocena, pod względem merytorycznym, wniosku o dofinansowanie inwestycji, złożonego do Regionalnego Programu Operacyjnego. Wspólnie z gminą Pawłów realizowany jest także program związany z wytwarzaniem i dystrybucją energii ze źródeł odnawialnych. W jego ramach na dachach w wielu domach na terenie gminy Mirzec pojawiły się nowoczesne baterie fotowoltaiczne i kolektory słoneczne. Inwestycja ta realizowana jest przy wsparciu finansowym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego a jej efektem jest 41 instalacji fotowoltaicznych oraz 24 kolektory słoneczne. Gmina nie zapomina także o kanalizacji sanitarnej. W lutym br. zakończyć mają się prace nad projektem, związanym z Ostrożanką, konieczna jest zgoda od właścicieli nieruchomości na przejście wzdłuż działki do przepompowni. Długość projektowanej sieci to około  3 tys. 200 mb. W ub.r. uprawomocniło się także pozwolenie na budowę, związane z drugim etapem budowy kanalizacji tłocznej w Osinach. Nie wszędzie sieć kanalizacyjna będzie jednak rozbudowywana. Tam, gdzie to nie nastąpi, powstaną przydomowe oczyszczalnie ścieków. W planach jest ich pięćdziesiąt w Tychowie Starym 0- Podlesiu i w Gadce-Majoracie. W ub.r. rozpoczęła się druga część projektu a jeżeli chodzi o finanse, to an ten cel gmina zaplanowała 914 tys. zł. Stara się także o dofinansowanie z PROW. Wniosek złożono w sierpniu ub.r.

 

Inwestują w bezpieczeństwo i zdrowie

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców gminy, przy wsparciu finansowym województwa świętokrzyskiego zrealizowano projekt ph. "Bezpieczeństwo pieszych w sołectwie Trębowiec", w efekcie którego na drodze wojewódzkiej nr 744 powstało aktywne przejście dla pieszych. Mieszkańcy mogli skorzystać także z cyklu szkoleń na temat zasad bezpieczeństwa. Realizacja zadania kosztowała w sumie 65 tys. 742 zł.

35 tys. 891 zł kosztował natomiast montaż 136 metrów barierek ochronnych i ustawienie znaków ostrzegawczych przy drogach. Pieniądze na ten cel pochodziły z gminnego budżetu oraz ze środków wojewódzkich. Warto też wspomnieć o wymianie "taboru" dla jednostek OSP na terenie gminy, która ma miejsce w ostatnich latach. Nowsze i sprawniejsze samochody otrzymało sześć jednostek. Remontowano także pomieszczenia socjalne i garaże w niektórych OSP. Ważną inwestycją była także rewitalizacja ośrodka zdrowia w Mircu, w ramach której zastosowano nowe rozwiązania architektoniczne i budowlane ale też informatyczne z efektywnym wykorzystaniem energii. Jest też nowy sprzęt medyczny. Na ten cel z budżetu gminy Mirzec "wyłożono" 100 tys. zł.

W trosce o oświatę i kulturę

Dzięki środkom pozyskanym z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz wygospodarowanym z budżetu gminy Mirzec w październiku ub.r. oddano do użytku salę gimnastyczną wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej w Tychowie Starym.Koszt budowy obiektu opiewa na kwotę 2 mln 800 tys. 63 zł. 800 tys. zł pochodziło z MSiT a 2 mln 63 zł "wyłożyła" gmina Mirzec. Co ważne, udało się także zagospodarować teren wokół sali.

Za 46 tys. 688 zł z gminnego budżetu z kolei  utwardzono plac obok szkoły w Jagodnem. Poprawiło się także bezpieczeństwo wokół szkoły w Gadce, gdzie wycięto drzewa, które stwarzały zagrożenie dla korzystających z boiska, nasadzono nowe krzewy, powstał też płot i oświetlenie boiska. Koszty zadania to 78 tys. 500 zł, "wyłożyła" je gmina i fundusz sołecki. Ważną inwestycją w 2019 roku było też utworzenie wielofunkcyjnego Klubu Wiejskiego "Niwy", którego siedziba mieści się w wyremontowanej remizie OSP w Tychowie Nowym. Przebudowa i wyposażenie kosztowały w sumie 1 mln 218 tys. 886 zł a pieniądze pochodziły z budżetu gminy oraz Regionalnego programu Operacyjnego. Klub otwarto w ramach projektu pn. " "Mirzec kulturą stoi. Dbałość o działalność twórczą ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektów kultury wiejskiej z terenu gminy Mirzec", którego integralną częścią jest ekspozycja dotycząca historii górnictwa żelaza na terenie gminy. Dzięki realizacji projektu doposażono również Centrum Twórczości Ludowej w Osinach oraz Bibliotekę i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec. 50 tys. zł natomiast pochłonęła budowa otwartej strefy aktywności w Ostrożance. Kosztami podzieliły się po połowie: gmina Mirzec oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.

 

Rewitalizacja za ponad 6, 5 mln zł

Jak całkiem niedawno wspominaliśmy na łamach GAZETY, na początku grudnia ub.r. wójt gminy Mirosław Seweryn, przy kontrasygnacie skarbnika Wandy Węgrzyn podpisał z marszałkiem województwa świętokrzyskiego Andrzejem Bętkowskim i wicemarszałek Renatą Janik preumowę na dofinansowanie drugiego etapu rewitalizacji centrum gminy. Cała inwestycja kosztować będzie 6,6 mln zł a 4,5 mln zł pochodzić będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Rozpoczęcie prac zaplanowane jest na bieżący rok a zakończenie - trzy lata później. Drugi etap rewitalizacji zakłada m.in.: budowę rekreacyjno - wypoczynkowego zbiornika wodnego o powierzchni 1 ha na działce w sąsiedztwie Przedszkola Publicznego w Mircu oraz utworzenie wokół zbiornika strefy rekreacyjnej z siłownią plenerową, ścieżką zdrowia, wiatą biesiadną z tarasem widokowym za Ośrodkiem Zdrowia, linowym parkiem zabaw dla dzieci, skateparkiem, ścianką wspinaczkową, chodnikami dla pieszych oraz parkingiem. Zmiany mają nastąpić również w centrum Mirca. Będzie to między innymi zmiana elewacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, utworzenie miejsca odpoczynku dla turystów oraz renowacja terenu w sąsiedztwie pomnika ofiar II Wojny Światowej. Zrewitalizowany zostanie teren o powierzchni około 4 hektarów.

[gallery targetsize="full" size="full" link="file" ids="60576,60575,60574,60573,60572"]

(K.R.)

 
INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Książki dla szkolnych bibliotek

2023-01-21

Książki dla szkolnych bibliotek

Biblioteki w Gminie Mirzec zyskały nowy księgozbiór, co oznacza, ze przed czytelnikami otworzyły się nowe światy. 
Patriotyczny obowiazek

2023-01-17

Patriotyczny obowiazek

Gmina Mirzec serdecznie zaprasza do udziału w uroczystościach. 
Mirzec zmienia swoje oblicze

2023-01-12

Mirzec zmienia swoje oblicze

I nic mu w tym nie przeszkodzi, nawet zima, która na szczęście w tym roku okazuje się być łaskawa. 
Ruszyła przebudowa drogi gminnej w Osinach

2023-01-07

Ruszyła przebudowa drogi gminnej w Osinach

Przy przebudowie ostatniego odcinka drogi gminnej w Osinach prace rozpoczęli pracownicy firmy Budromost.
Nowe urządzenia do poradni kardiologicznej

2022-12-29

Nowe urządzenia do poradni kardiologicznej

Jeszcze przed świętami do mirzeckiego Ośrodka Zdrowia trafiły  urządzenia, które wzbogacą poradnię kardiologiczną. 
Świąteczna gmina Mirzec

2022-12-26

Świąteczna gmina Mirzec

Wspólne śpiewanie kolęd, muzykowanie, zdobienie pierników ale także życzenia i łamanie się opłatkiem - tak upłynął przedświąteczny czas w gminie Mirzec.
Świąteczna gmina

2022-12-17

Świąteczna gmina

Święta Bożego Narodzenia tuż tuż, Mikołaj za chwilę znów zaparkuje w kominach grzecznych dzieci i dorosłych, ale zanim to nastąpi w jego rolę wcielił się wójt gminy Mirzec - Mirosław Seweryn.
Gratulacje dla Jakuba

2022-12-16

Gratulacje dla Jakuba

Jakub Rokita uczeń Szkoły Podstawowej im. Kamili i Józefa Spytków w Mircu został reprezentantem kadry Polski U-14 w piłce siatkowej.
Inwestycje w Gminie Mirzec

2022-12-10

Inwestycje w Gminie Mirzec

Rozpoczęły się prace przy budowie alejki w parku podworskim w Mircu. To pierwszy krok do przywrócenia tego miejsca mieszkańcom, ale także coś, co przyciągnie do gminy turystów. W drodze "gdzieś" milej się będzie zatrzymać w pięknych okolicznościach przyrody.
Dentobus w Małyszynie

2022-12-13

Dentobus w Małyszynie

A to oznacza, że będzie można szybko i bezpłatnie rozwiązać problem z zębami.