JUŻ W KIOSKU

Miasto szykuje się do kolejnych inwestycji

2021-08-24 11:22:54

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Nowe drogi, chodniki, ścieżki rowerowe i oświetlenie. Gmina Starachowice ogłosiła postępowania przetargowe na wybór wykonawców prac na terenie miasta.

fot. UM Starachowice

 - Nie ustajemy w pracy i realizujemy kolejne inwestycje, dzięki którym polepsza się komfort życia mieszkańców naszego miasta - mówi Prezydent Starachowic Marek Materek. - Ogłosiliśmy przetargi na kolejne przedsięwzięcia drogowe, budowę oświetlenia oraz wykonanie ścieżek rowerowych. Dokumntacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Starachowice, zachęcam właścicieli firm do zapoznania się ze specyfikacjami i do udziału w przetargach.

Aktualnie gmina ogłosiła przetarg na przebudowę łącznika pomiędzy ul. Smugową, a ul. Myśliwską. Na ten cel w budżecie zabezpieczono 490 000 zł. W ramach zadania zostaną wykonane następujące prace: regulacja urządzeń podziemnych kanalizacji miejskiej, dolna i górna podbudowa z kruszywa łamanego, nowa nawierzchnia z szarej kostki betonowej. Dodatkowo pojawią się tam również 2 słupy z oprawami LED.

Przy ulicy Wspólnej gmina planuje rozpocząć trzeci etap prac. Obejmie on regulację studzienek kanalizacyjnych, położenie nowej warstwy ścieralnej oraz zagospodarowanie terenów w rejonie drogi m.in. w nowe nasadzenia roślinne. Na ten cel miasto zabezpieczyło kwotę 250 000 zł.

Metamorfozę przejdą również ciągi piesze na odcinku od ul. Czerwonego Krzyża do ul. Waryńskiego oraz w rejonie PZU. Tutaj zakres prac obejmować będzie montaż nowych ścian oporowych, wymianę kanalizacji deszczowej, montaż nowego kolektor oraz osiem nowych lamp z oświetleniem LED. Na ten cel Miasto Starachowice chce przeznaczyć 650 000 zł.

Nowe oświetlenie

Za około 54 000 zł. gmina planuje zainstalować w części ul. Południowej na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Podlesie pięć nowych słupów z oświetleniem LED. Przypominamy, że na terenie całego miasta trwa wymiana ponad 4000 opraw świetlnych. Jest to możliwe w ramach projektu ,,Optymalizacja oświetlenia ulicznego'', na który gmina pozyskała dofinansowanie w 85 procentach ze środków europejskich oraz 10 procentach z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Oznacza to, że gmina finansuje inwestycję zaledwie w 5 procentach. Całe zadanie opiewa na kwotę 6 648 052,35 zł.

Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych

Gmina Starachowice prowadzi postępowanie dotyczące rozbudowy sieci ścieżek rowerowych w mieście. Pierwsza część dotyczy budowy ścieżek rowerowych w rejonie ul. 1 Maja i ul. Stromej. Prace będą dotyczyć również wyznaczenia ciągu rowerowego w ul. Adama Mickiewicza wraz z elementami odwodnienia, uwarunkowanymi zmianą geometrii istniejącej ulicy. Druga część postępowania dotyczy wykonania ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kopalnianej. Zakres prac będzie obejmował odwodnieniem oraz połączenie z istniejącym ciągiem pieszo-rowerowym przy bloku mieszkalnym Kopalniana 4 oraz istniejącym ciągiem rowerowym przy ul. Złotej. W ten sposób miasto na osiedlu Skałka będzie chciało połączyć istniejące już ścieżki rowerowe (Pasaż E. Pietrasińskiego oraz przy ul. Złotej).

Zadanie jest realizowane w ramach projektu ,,Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego - etap II" Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.4 "Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej" Osi 3 "Efektywna i zielona energia".

/Informator Miejski/

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Młodzieżowa Rada Miasta ma nowego opiekuna

2022-10-04

Młodzieżowa Rada Miasta ma nowego opiekuna

Podczas ostatniej sesji radni podjęli decyzję o wyborze nowego opiekuna dla Młodzieżowej Rady Miasta. Został nim, rekomendowany na to stanowisko przez młodzieżowych radnych, pracownik Urzędu Miasta, Kamil Stanos. Decyzję podjęto jednogłośnie, a sama uchwała nie pociąga za sobą żadnych skutków finansowych.
ŚwiaTOsfera Nauki

2022-10-02

ŚwiaTOsfera Nauki

Gościnne mury starachowickiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki okazały się idealnym miejscem do organizacji drugiego dnia kolejnej edycji Festiwalu Nauki. Wtorkowe spotkania młodzieży szkolnej ze szkół podstawowych oraz starachowickich liceów poświęcone były różnym dziedzinom nauk humanistycznych i społecznych.
O Starachowicach w Dzień Dobry TVN

2022-09-30

O Starachowicach w Dzień Dobry TVN

W Starachowicach gościła ekipa programu Dzień Dobry TVN, która prosto ze starachowickiego autobusu przeprowadziła wejście "na żywo" - oczywiście w temacie bezpłatnej komunikacji publicznej, która w naszym mieście funkcjonuje od 1 kwietnia br.
Podniosłe święto dostojnych Małżeństw

2022-09-30

Podniosłe święto dostojnych Małżeństw

Diamentowe i Złote Gody obchodziły dziś starachowickie małżeństwa z 60 i 50-letnim stażem. Medale za długoletnie pożycie wręczył Jubilatom Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek, składając z tej okazji życzenia kolejnych, szczęśliwych i udanych lat w małżeństwie.
Sesja Rady Miejskiej w Starachowicach. Porządek obrad

2022-09-29

Sesja Rady Miejskiej w Starachowicach. Porządek obrad

W piątek (30 września) o godzinie 9.00 w sali "Olimpia" Urzędu Miejskiego odbędzie się sesja starachowickiej Rady Miejskiej. Obrady, można oglądać online, pod adresem: //esesja.tv/transmisja_na_zywo/403/rada-miejska-w-starachowicach.htm
Badanie zdolności adaptacyjnej do zmian klimatu

2022-09-26

Badanie zdolności adaptacyjnej do zmian klimatu

Gmina Starachowice serdecznie zaprasza do aktywnego udziału w badaniu zdolności adaptacyjnej do zmian klimatu społeczności lokalnej Starachowic.
Młodzi rozmawiają o patriotyzmie

2022-09-25

Młodzi rozmawiają o patriotyzmie

Na zaproszenie Młodzieżowej Rady Miasta do Starachowic zawitała młodzież z kilku krajów Europy. Byli przedstawiciele Grecji, Macedonii Północnej, Włoch, Portugalii, Czech oraz Łotwy. Młodzi ludzie przyjechali, aby porozmawiać oraz wymienić się poglądami na temat kondycji patriotyzmu na Starym Kontynencie i zagrożeniach płynących z nacjonalizmu. Wydarzenie odbyło się w gościnnych murach Muzeum Przyrody i Techniki.
Nowe łazienki dla przedszkolaków z

2022-09-25

Nowe łazienki dla przedszkolaków z "czternastki"

Skrzaty i Biedronki z Przedszkola Miejskiego nr 14 doczekały się remontu łazienek w swoim ukochanym przedszkolu. Gmina Starachowice wyremontowała dwie łazienki w placówce. To kolejna inwestycja gminna służąca poprawie warunków w starachowickich przedszkolach.
Konsultacje dotyczące rozwoju mieszkalnictwa

2022-09-20

Konsultacje dotyczące rozwoju mieszkalnictwa

Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek zachęca do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania strategii gospodarowania i rozwoju mieszkalnictwa w Starachowicach, prowadzonych przez Politechnikę Warszawską w ramach projektu pn. „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.
Starachowice liderem zrównoważonej mobilności

2022-09-18

Starachowice liderem zrównoważonej mobilności

Już po raz piąty miasto Starachowice włącza się w organizację Europejskiego Tygodnia Mobilności. Jest to inicjatywa zapoczątkowana przez Komisję Europejską promująca zrównoważony transport. W tym roku działania edukacyjne i profilaktyczne będą skierowane przede wszystkim do dzieci z lokalnych przedszkoli.