JUŻ W KIOSKU

Marianna Wiśnios patronką Wiejskiego Domu Kultury w Ratajach

2021-09-14 16:00:00

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Uroczystość nadania imienia Marianny Wiśnios dla Wiejskiego Domu Kultury w Ratajach rozpoczęła się mszą św. w intencji zmarłej przed 25-laty malarki ludowej z Rataj. Kazanie wygłosił o. Tymoteusz Kaczmarczyk OCist. w asyście pochodzącego z Rataj alumna Bartosza Szczepańczyka.

Wąchock - Miasto i Gmina

Po nabożeństwie, przy pamiątkowej tablicy dedykowanej słynnej malarce, wiązanki kwiatów złożyły delegacje samorządu Miasta i Gminy Wąchock burmistrz Jarosław Samela z zastępcą Sebastianem Staniszewskim i przewodniczącym Rady Miejskiej Adrianem Malinowskim, delegacja mieszkańców Rataj reprezentowana przez radną Zofię Miernik, przewodniczącą KGW Wiesławę Adamczyk i sołtys Annę Fiślak oraz dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku Marian Susfał.

Przy obiekcie WDK dyrektor Marian Susfał, sprawujący zarząd nad wyróżnioną placówką kultury z Rataj, przywitał zaproszonych gości, wśród których znaleźli się m. in. członkowie rodziny Marianny Wiśnios, syn Norbert z małżonką Anielą, przyjaciele rodziny, opiekunowie i propagatorzy jej twórczości z Radomia - prof. dr hab. Stanisław Zbigniew Kamieński i dr. Wojciech Szafrański. W uroczystościach brali udział także poseł na sejm RP Agata Wojtyszek, Radni Rady Miejskiej, skarbnik gminy Wąchock - Beata Franczyk, sołtysi, delegacje Kół Gospodyń Wiejskich, sponsorzy -  prezes Banku Spółdzielczego w Wąchocku Anna Latała i właściciel firmy Malibud Zbigniew Malicki z małżonką.

W oficjalnym wystąpieniu przewodniczący Rady Miejskiej Adrian Malinowski odczytał uchwałę Rady z 30 sierpnia 2021 r. zmieniającą statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, którego filią jest WDK w Ratajach, poprzez dodanie w nazwie im. Marianny Wiśnios. W miejsce przygotowanego przez siebie odczytu prof. Zbigniew Kamieński zaproponował zaprezentowanie okolicznościowego wiersza napisanego przez Zofię Miernik, członkini rodziny i emerytowaną nauczycielkę. Wiersz, poetycką formę życiorysu artystki i jej drogi życiowej, przeczytały panie Elżbieta Wróbel, Zofia Miernik, Wiesława Adamczyk i Magdalena Majchrzyk.

Starosta starachowicki Piotr Babicki w imieniu samorządu powiatowego przekazał gratulacje dla organizatorów w postaci pamiątkowego grawertonu. W części artystycznej wiązankę melodii ludowych zaśpiewał Zespół Śpiewaczy miejscowego Koła Gospodyń „Zośki”. Uczestnicy uroczystości otrzymali własnoręcznie oprawione reprodukcje prac Marianny Wiśnios przygotowane przez aktywne Panie z Rataj pod kierunkiem plastyczki MGOK Elżbiety Wróbel. Oryginalne prace artystki pochodzące ze zbiorów WDK w Ratajach i prywatnych kolekcji Anny Woźniak z Rataj i rodziny Wiśnios z Wąchocka oraz prezentację multimedialną można było oglądać w sali WDK.

Słowa podziękowania dla burmistrza Jarosława Sameli i pozostałych organizatorów skierował, nie kryjąc wzruszenia, syn Marianny - Norbert Wiśnios. Dyrektor Marian Susfał podziękował wszystkim współorganizatorom, zarówno ekipie damskiej, jak i męskiej za zaangażowanie przy pracach przygotowawczych, technicznych i kuchennych. W części piknikowej był bigos, kiełbaski z grilla i słodki poczęstunek w domowymi pączkami i wypiekami przygotowanymi przez miejscowe gospodynie. Muzycznie biesiadę oprawił inst. Krzysztof Pecelt, prowadzący Zespół Śpiewaczy „Zośki”.

Inicjatorami upamiętnienia nieprofesjonalnej artystki ludowej z Rataj, nazywanej wąchockim Nikiforem, byli prof. Zbigniew Kamieński i dr. Wojciech Szafrański, którzy po spotkaniu z samorządem i środowiskiem Rataj przyjęli z zadowoleniem, by to upamiętnienie polegało na nadaniu imienia Wiejskiemu Domowi Kultury.

Miasto i Gmina Wąchock