JUŻ W KIOSKU

Majowa sesja Rady Miejskiej w Starachowicach

2021-05-28 07:49:01

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Już w najbliższy piątek (28 maja) o godzinie 9:00 rozpocznie się sesja Rady Miejskiej w Starachowicach. W związku z epidemią, podczas obrad, magistrat prosi o zachowanie szczególnych środki ostrożności oraz rekomenduje obejrzenie sesji na żywo poprzez transmisję na stronie Telewizji Ratusz Starachowice [kliknij].

fot. Gazeta Starachowicka

Program obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.

4. Przyjęcie Protokołu Nr III/2021 z sesji Rady Miejskiej w dniu 26 marca 2021 r.

5. Przyjęcie Protokołu Nr IV/2021 z sesji Rady Miejskiej w dniu 16 kwietnia 2021 r.

6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Starachowice w 2020 r.:

1) zapytania do wystąpienia.

7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Starachowice w 2020 r.:

1) zapytania do wystąpienia.

8. Informacja z działalności Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego:

1) zapytania do wystąpienia.

9. Przedstawienie Raportu o stanie gminy.

10. Informacja Prezydenta Miasta z prac między sesjami:

1) zapytania do wystąpienia.

11. Projekty uchwał:

1) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2021 rok,

2) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2021 rok,

3) w sprawie zmian w budżecie Gminy Starachowice na 2021 rok,

4) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2021 rok,

5) w sprawie zmiany Uchwały Nr X/2/2020 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice na lata 2021-2035,

6) w sprawie zmian w budżecie Gminy Starachowice na 2021 rok,

7) w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych w Starachowicach,

8) w sprawie zmiany Uchwały Nr II/8/2019 z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego i ustalenia jej składu osobowego,

9) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum” w obrębie jednostki B3 na obszarze miasta Starachowice,

10) w sprawie przygotowania projektu zmiany Uchwały Nr XV/13/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane,

11) w sprawie uchwalenia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania,

12) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Starachowice na lata 2021-2023,

13) w sprawie przystąpienia Gminy Starachowice do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021,

14) w sprawie przystąpienia przez Gminę Starachowice do Programu pn. „Wspieraj Seniora” edycja 2021,

15) w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku,

16) w sprawie przekazania skargi na działanie Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 10 Niezapominajka w Starachowicach.

12. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

13. Odpowiedzi na interpelacje.

14. Komunikaty.

15. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał [kliknij]

/Informator Miejski/

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Młodzieżowa Rada Miasta ma nowego opiekuna

2022-10-04

Młodzieżowa Rada Miasta ma nowego opiekuna

Podczas ostatniej sesji radni podjęli decyzję o wyborze nowego opiekuna dla Młodzieżowej Rady Miasta. Został nim, rekomendowany na to stanowisko przez młodzieżowych radnych, pracownik Urzędu Miasta, Kamil Stanos. Decyzję podjęto jednogłośnie, a sama uchwała nie pociąga za sobą żadnych skutków finansowych.
ŚwiaTOsfera Nauki

2022-10-02

ŚwiaTOsfera Nauki

Gościnne mury starachowickiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki okazały się idealnym miejscem do organizacji drugiego dnia kolejnej edycji Festiwalu Nauki. Wtorkowe spotkania młodzieży szkolnej ze szkół podstawowych oraz starachowickich liceów poświęcone były różnym dziedzinom nauk humanistycznych i społecznych.
O Starachowicach w Dzień Dobry TVN

2022-09-30

O Starachowicach w Dzień Dobry TVN

W Starachowicach gościła ekipa programu Dzień Dobry TVN, która prosto ze starachowickiego autobusu przeprowadziła wejście "na żywo" - oczywiście w temacie bezpłatnej komunikacji publicznej, która w naszym mieście funkcjonuje od 1 kwietnia br.
Podniosłe święto dostojnych Małżeństw

2022-09-30

Podniosłe święto dostojnych Małżeństw

Diamentowe i Złote Gody obchodziły dziś starachowickie małżeństwa z 60 i 50-letnim stażem. Medale za długoletnie pożycie wręczył Jubilatom Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek, składając z tej okazji życzenia kolejnych, szczęśliwych i udanych lat w małżeństwie.
Sesja Rady Miejskiej w Starachowicach. Porządek obrad

2022-09-29

Sesja Rady Miejskiej w Starachowicach. Porządek obrad

W piątek (30 września) o godzinie 9.00 w sali "Olimpia" Urzędu Miejskiego odbędzie się sesja starachowickiej Rady Miejskiej. Obrady, można oglądać online, pod adresem: //esesja.tv/transmisja_na_zywo/403/rada-miejska-w-starachowicach.htm
Badanie zdolności adaptacyjnej do zmian klimatu

2022-09-26

Badanie zdolności adaptacyjnej do zmian klimatu

Gmina Starachowice serdecznie zaprasza do aktywnego udziału w badaniu zdolności adaptacyjnej do zmian klimatu społeczności lokalnej Starachowic.
Młodzi rozmawiają o patriotyzmie

2022-09-25

Młodzi rozmawiają o patriotyzmie

Na zaproszenie Młodzieżowej Rady Miasta do Starachowic zawitała młodzież z kilku krajów Europy. Byli przedstawiciele Grecji, Macedonii Północnej, Włoch, Portugalii, Czech oraz Łotwy. Młodzi ludzie przyjechali, aby porozmawiać oraz wymienić się poglądami na temat kondycji patriotyzmu na Starym Kontynencie i zagrożeniach płynących z nacjonalizmu. Wydarzenie odbyło się w gościnnych murach Muzeum Przyrody i Techniki.
Nowe łazienki dla przedszkolaków z

2022-09-25

Nowe łazienki dla przedszkolaków z "czternastki"

Skrzaty i Biedronki z Przedszkola Miejskiego nr 14 doczekały się remontu łazienek w swoim ukochanym przedszkolu. Gmina Starachowice wyremontowała dwie łazienki w placówce. To kolejna inwestycja gminna służąca poprawie warunków w starachowickich przedszkolach.
Konsultacje dotyczące rozwoju mieszkalnictwa

2022-09-20

Konsultacje dotyczące rozwoju mieszkalnictwa

Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek zachęca do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania strategii gospodarowania i rozwoju mieszkalnictwa w Starachowicach, prowadzonych przez Politechnikę Warszawską w ramach projektu pn. „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.
Starachowice liderem zrównoważonej mobilności

2022-09-18

Starachowice liderem zrównoważonej mobilności

Już po raz piąty miasto Starachowice włącza się w organizację Europejskiego Tygodnia Mobilności. Jest to inicjatywa zapoczątkowana przez Komisję Europejską promująca zrównoważony transport. W tym roku działania edukacyjne i profilaktyczne będą skierowane przede wszystkim do dzieci z lokalnych przedszkoli.