JUŻ W KIOSKU

Listopadowe obrady Rady Miejskiej w Starachowicach

2021-11-23 10:13:39

Ocena:

0/5 | 0 głosów

W najbliższy piątek (26 listopada) o godzinie 9:00, w sali konferencyjnej "Olimpia" Urzędu Miejskiego rozpocznie się sesja Rady Miejskiej w Starachowicach. Obrady będzie można oglądać poprzez transmisję na stronie Telewizji Ratusz Starachowice.

fot. Gazeta Starachowicka

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.

4. Informacja o wykorzystaniu Funduszy Unijnych:

1) zapytania do wystąpienia.

5. Informacje o zaawansowaniu inwestycji:

1) Referat Realizacji Inwestycji – zapytania,

2) Referat Gospodarki Odpadami i Dróg – zapytania,

3) Referat Ochrony Środowiska – zapytania,

4) Biuro Architekta Miejskiego – zapytania.

6. Sytuacja organizacji pozarządowych:

1) wystąpienia przedstawicieli organizacji pozarządowych - zapytania do wystąpień.

7. Informacja Prezydenta Miasta z prac między sesjami:

1) zapytania do wystąpienia.

8. Informacja dotycząca realizacji §3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 r.

9. Projekty uchwał:

1) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2021 rok,

2) w sprawie określenia wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021,

3) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,

4) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Starachowice,

5) w sprawie wynagrodzenia Prezydenta Miasta Starachowice,

6) w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów w Gminie Starachowice”,

7) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy materialnej w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów w Gminie Starachowice”,

8) w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Starachowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022,

9) w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Starachowice na 2022 rok,

10) w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/10/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 listopada 2019 r., w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Starachowice na lata 2020-2023,

11) w sprawie uchwalenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starachowice,

12) w sprawie przyjęcia istniejących nazw ulic na terenie miasta Starachowice,

13) w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie miasta Starachowice,

14) w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie miasta Starachowice, 

15) w sprawie przekazania skargi dotyczącej postępowania pełniącej funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Starachowicach,

16) w sprawie przekazania skargi dotyczącej wykonywania zadań przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Starachowicach

17) w sprawie przekazania skargi na niezgodne z przepisami postępowanie pełniącej funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Starachowicach,

18) w sprawie zmiany Uchwały Nr X/2/2020 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice na lata 2021-2035.

10. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

11. Odpowiedzi na interpelacje.

12. Komunikaty.

13. Zamknięcie obrad.

[PROJEKTY UCHWAŁ: https://bit.ly/3nHbPgt]

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Praca w Urzędzie Miejskim w Starachowicach

2021-12-08

Praca w Urzędzie Miejskim w Starachowicach

Ruszył nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Starachowicach. Dokumenty aplikacyjne kandydaci mogą składać do 17 grudnia 2021 r.
Młodzieżowa Rada Miasta z nową przewodniczącą

2021-12-07

Młodzieżowa Rada Miasta z nową przewodniczącą

W piątek, 3 grudnia w Urzędzie Miejskim w Starachowicach swoje obrady prowadziła Młodzieżowa Rada Miasta Starachowice. Wybrano nową przewodniczącą, została nią Olga Cukierska uczennica II Liceum Ogólnokształcącego w Starachowicach.
Od 6 grudnia Mikołaj w trasie po Starachowicach

2021-12-06

Od 6 grudnia Mikołaj w trasie po Starachowicach

,,Ho ho ho! Słyszałem, że Miasto Starachowice to takie zwykłe małe miasteczko. STOP  Mieszkają w nim bardzo dobrzy ludzie oraz wspaniałe dzieciaki STOP Dlatego nadciągam z zimnej Północy swym niezwykłym pojazdem i odwiedzę Wasze miasto!!!! STOP  Przyjeżdżam 6 grudnia i zostanę, aż 2 tygodnie. STOP. Pozdrawiam, Mikołaj" - tak brzmi treść niezwykłej wiadomości, jaka dotarła do Starachowic...
Ósmy Star na

2021-12-03

Ósmy Star na "Ścieżce STARa"

Na starachowickiej Ścieżce Stara stanął kolejny, ósmy już Star – model 660 M2. To na pewno, nie ostatni samochód, jaki dopełnił ciężarowy szlak. Nowy Star stanął na skrzyżowaniu ul. Iłżeckiej z Krańcową.
Konsultacje społeczne w sprawie budżetu Starachowic na 2022 rok

2021-12-01

Konsultacje społeczne w sprawie budżetu Starachowic na 2022 rok

W czwartek (2 grudnia) o godzinie 12:00, na facebookowym profilu Prezydenta Miasta Starachowice Marka Materka odbędą się konsultacje społeczne w sprawie budżetu miasta na 2022 rok.
Starachowice poszukują kandydatów na zastępcę prezydenta ds. społecznych

2021-11-24

Starachowice poszukują kandydatów na zastępcę prezydenta ds. społecznych

Prezydent Starachowic Marek Materek ogłosił konkurs na stanowisko Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Społecznych. Starachowice są miastem, które w ostatnich latach zmieniły swoje oblicze, dzięki aktywnemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych.
Wielka Lekcja Obywatelska z Prezydentem Starachowic Markiem Materkiem

2021-11-12

Wielka Lekcja Obywatelska z Prezydentem Starachowic Markiem Materkiem

W ramach wspólnej inicjatywy samorządowców w Polsce #MyOSamorządzie, we wtorek (9 listopada) o godzinie 18:00, odbył się live na Facebooku Prezydenta Starachowic Marka Materka, który poprowadził Lekcję Obywatelską.
WAŻNE!!! Uzupełnienie do informacji o zmianie rachunków bankowych Gminy Starachowice / Urzędu Miejskiego

2021-11-09

WAŻNE!!! Uzupełnienie do informacji o zmianie rachunków bankowych Gminy Starachowice / Urzędu Miejskiego

Jak już informowaliśmy, od dnia 1 listopada 2021 roku bankiem prowadzącym obsługę budżetu Miasta Starachowice jest SANTANDER BANK POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 17. Jak dokonać wpłaty należności z tytułu podatków i wszelkich opłat na rzecz Miasta Starachowice bez dodatkowych opłat i prowizji?
11 listopada - Targowisko Miejskie nieczynne

2021-11-08

11 listopada - Targowisko Miejskie nieczynne