JUŻ W KIOSKU

Kwietniowa sesja Rady Miejskiej w Starachowicach

2022-04-28 09:54:30

Ocena:

0/5 | 0 głosów

W piątek (29 kwietnia) o godzinie 9:00 w sali "Olimpia" Urzędu Miejskiego odbędzie się kolejna w tym roku sesja Rady Miejskiej w Starachowicach. Obrady będzie można oglądać na stronie Telewizji Ratusz Starachowice: //www.youtube.com/c/TelewizjaRatuszStarachowice 

fot. Gazeta Starachowicka

P o r z ą d e k kwietniowej sesji Rady Miejskiej w Starachowicach:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad. 

4. Przyjęcie Protokołu Nr II/2022 z sesji Rady Miejskiej w Starachowicach w dniu 25 lutego 2022 roku.

5. Przyjęcie Protokołu Nr III/2022 z sesji Rady Miejskiej w Starachowicach w dniu 11 marca 2022 roku.

6. Przyjęcie Protokołu Nr IV/2022 z sesji Rady Miejskiej w Starachowicach w dniu 25 marca 2022 roku.

7. Spółki gminne - aktualna sytuacja poszczególnych spółek. Finanse i perspektywy działania:

1) Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Sp. z o.o., - zapytania do wystąpienia,

2) Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., - zapytania do wystąpienia 

3) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - zapytania do wystąpienia,

4) Starachowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Wspólny Dom” Sp. z o.o. - zapytania do wystąpienia.

8. Sprawozdanie z działalności Spółdzielni Socjalnej „Starachowiczanka”:

1) zapytania do wystąpienia.

9. Informacja Prezydenta Miasta z prac między sesjami:

1) zapytania do wystąpienia.

10. Projekty uchwał:

1) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2022 rok,

2) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2022 rok,

3) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2022 rok,

4) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2022 rok,

5) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2022 rok,

6) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2022 rok,

7) w sprawie zmiany Uchwały Nr I/5/2021 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Brody w 2021 roku z   przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Wykonanie projektu budowlanego wraz z wykupem gruntów pod budowę oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego na granicy sołectwa Kuczów, od ulicy Lenartowskiej do ul. Ostrowieckiej w Starachowicach,

8) w sprawie przyjęcia statutu Młodzieżowej Rady Miasta Starachowice,

9) w sprawie trybu zgłaszania wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej przez Młodzieżową Radę Miasta w Starachowicach,

10) w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na 2022 rok na terenie Gminy Starachowice,

11) w sprawie przyjęcia od Powiatu Starachowickiego zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta     Starachowice  w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej i czystości w obrębie pasów drogowych dróg powiatowych,

12) w sprawie ustanowienia pomników przyrody,

13) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ulicy Radomskiej w Starachowicach, na rzecz użytkownika wieczystego,

14) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zwanego umownie jednostką „Nowowiejska”,

15) w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie miasta Starachowice obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich     gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane,

16) w sprawie powierzenia spółce Starachowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Wspólny Dom” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starachowicach zadania własnego Gminy Starachowice polegającego na wynajmie lokali mieszkalnych na warunkach określonych w art. 7a-7f ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o   finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (tekst   jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 377), tworzonych z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Starachowice umowy   wykonawczej,

17) w sprawie zmiany uchwały Nr IX/16/2021 z dnia 27.08.2021 r. Rady Miejskiej w Starachowicach w sprawie: dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków dla odbiorców usług z terenu miasta Starachowice w zakresie ulic: Ostrowiecka, Letniskowa, Wschodnia i Warszawka,

18) w sprawie zmiany uchwały nr X/13/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów pedagogicznych, doradców zawodowych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Starachowice,

19) w sprawie zmiany uchwały Nr VI/17/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XI/5/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r., I/8/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Starachowickiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu określającego tryb wyboru jej członków i zasady działania,

20) w sprawie zmiany Uchwały Nr V/10/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemu Bezdomności w Starachowicach na lata 2019 - 2023,

21) w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/2/2021 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice na lata 2022-2040.

11. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

12. Odpowiedzi na interpelacje.

13. Komunikaty.

14. Zamknięcie obrad.

/informacja prasowa: UM Starachowice/

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Młodzieżowy Festiwal Obywatelski w Starachowice

2022-05-26

Młodzieżowy Festiwal Obywatelski w Starachowice

W piątek (27 maja) o godzinie 10.30 w starachowickim Parku Miejskim odbędzie się MŁODZIEŻOWY FESTIWAL OBYWATELSKI. Młodzi radni we współpracy z Parkiem Kultury przygotowali wiele aktywności i wypełnili ten dzień wieloma atrakcjami.
Majowa sesja Rady Miejskiej w Starachowicach

2022-05-26

Majowa sesja Rady Miejskiej w Starachowicach

W piątek (27 maja) o godz. 9.00 w sali Olimpia Urzędu Miejskiego rozpocznie się szósta w tym roku sesja Rady Miejskiej w Starachowicach. Obrady będzie można oglądać online, pod adresem: https://esesja.tv/
Rewitalizacja otoczenia Parku Kultury dobiega końca

2022-05-22

Rewitalizacja otoczenia Parku Kultury dobiega końca

Kończą się prace związane z rewitalizacją otoczenia starachowickiego Parku Kultury, a ogrody Tadeusza Bilicza odzyskują dawny blask.
Kolejna inwestycja drogowa zakończona

2022-05-22

Kolejna inwestycja drogowa zakończona

Zakończyła się inwestycja drogowa w ramach zadania „Wykonanie ul. Wiejskiej z odcinkiem ul. Południowej wraz z budową kanalizacji deszczowej”. To jeden z wielu projektów realizowanych w tej części miasta.  
Przedszkolaki otrzymają zestawy ogrodnicze

2022-05-14

Przedszkolaki otrzymają zestawy ogrodnicze

Prawie 2 tysiące głosów zdobyło Przedszkole Miejskie nr 2 w konkursie „Ogródki ze smakiem”. Dzięki wsparciu aktywnych mieszkańców naszego miasta - decyzją organizatorów konkursu - przedszkolaki otrzymają teraz zestawy ogrodnicze.
Pływalnia będzie jak nowa

2022-05-13

Pływalnia będzie jak nowa

Blisko 2 miliony złotych Gmina Starachowice chce przeznaczyć na remont Krytej Pływalni. Inwestycja ma poprawić obecny stan budynku, wpłynąć na polepszenie jakości wody i uczynić ze starachowickiej pływalni dogodne miejsce do wypoczynku i relaksu.
Delegacja z Zawiercia gościła w Starachowicach

2022-05-10

Delegacja z Zawiercia gościła w Starachowicach

Delegacja Miasta Zawiercie, na czele z Prezydentem Łukaszem Konarskim, gościła w piątek (6 maja) w Starachowicach podczas wizyty studyjnej. Celem pobytu była wymiana dobrych praktyk oraz rozmowa o przeprowadzanych w naszym mieście inwestycjach.
Klasa dwujęzyczna to przyszłość

2022-05-07

Klasa dwujęzyczna to przyszłość

We wrześniu w Szkole Podstawowej nr 11 rusza kolejna klasa dwujęzyczna. Polsko-angielskie zajęcia będą odbywać się już pod patronatem Katedry Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. To duże wyróżnienie dla naszej szkoły, a dla uczniów szansa na rozwój edukacyjny.
Pakiet rehabilitacyjny dla seniora 2022

2022-05-05

Pakiet rehabilitacyjny dla seniora 2022

Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek oraz Centrum Usług Społecznych w Starachowicach zapraszają do udziału w drugiej edycji programu „Pakiet rehabilitacyjny dla seniora 2022”. Bezpłatne zabiegi będą dostępne dla mieszkańców Starachowic, którzy ukończyli 60 lat.
Podziękowania dla Kierownika Włodzimierza Jedynaka

2022-05-05

Podziękowania dla Kierownika Włodzimierza Jedynaka

Włodzimierz Jedynak, po 26 latach pracy w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, przeszedł na emeryturę. Przez ostatnich 15 lat pełnił funkcję Kierownika Referatu Edukacji, Kultury i Sportu.