JUŻ W KIOSKU

Konkurs na dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach

2021-12-22 10:55:25

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Prezydent Starachowic Marek Materek ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adolfa Dygasińskiego w Starachowicach. Czas na składanie ofert upływa 10 stycznia 2022 roku.

fot. UM Starachowice

Kandydaci ubiegający się o stanowisko muszą przedstawić w formie pisemnej autorską koncepcję programowo – organizacyjną funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej, zawierająca między innymi: ramowy program działalności instytucji na 5 lat, sformułowanie misji i celów strategicznych, opis optymalizacji pracy i zatrudnienia, plan gospodarowania środkami finansowymi, opis efektywnego wykorzystania bazy lokalowej i zasobów Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Od kandydatów oczekuje się m.in. wykształcenia wyższego drugiego stopnia – magisterskiego, preferowane o kierunku lub specjalności kulturoznawstwo, bibliotekoznawstwo lub pokrewne;
pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych; doświadczenie zawodowe - minimum 5 lat; nieposzlakowana opinia.

Osoby przystępujące do konkursu muszą przedstawić opis efektywnego wykorzystania bazy lokalowej i zasobów Miejskiej Biblioteki Publicznej. Przyszły dyrektor musi posiadać umiejętność interpretacji przepisów prawnych oraz zna zagadnienia z zakresu administracji i finansów publicznych oraz przepisy prawa z zakresu: ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o bibliotekach, ustawy o samorządzie gminnym, przepisów prawa pracy oraz Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych.

Do obowiązków osoby, która zostanie wybrana na stanowisko, będzie należeć m.in.: kierowanie jednostką i właściwe organizowanie pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej, kierowanie polityką zatrudnienia i właściwy dobór pracowników na stanowiska pracy, podejmowanie decyzji o podziale obowiązków, przydziale zadań oraz stałe doskonalenie metod pracy, składanie sprawozdań z działalność jednostki, reprezentowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej i udzielanie informacji o jej działalności.

Kandydaci proszeni są o złożenie dokumentów bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Biurze Obsługi Mieszkańców lub przesyłką pocztową – decyduje data wpływu. Termin składania ofert to 10 stycznia 2022 roku. Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Starachowice i stronie internetowej magistratu

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Sesja Rady Miejskiej w Starachowicach. Porządek obrad

2022-09-29

Sesja Rady Miejskiej w Starachowicach. Porządek obrad

W piątek (30 września) o godzinie 9.00 w sali "Olimpia" Urzędu Miejskiego odbędzie się sesja starachowickiej Rady Miejskiej. Obrady, można oglądać online, pod adresem: //esesja.tv/transmisja_na_zywo/403/rada-miejska-w-starachowicach.htm
Badanie zdolności adaptacyjnej do zmian klimatu

2022-09-26

Badanie zdolności adaptacyjnej do zmian klimatu

Gmina Starachowice serdecznie zaprasza do aktywnego udziału w badaniu zdolności adaptacyjnej do zmian klimatu społeczności lokalnej Starachowic.
Młodzi rozmawiają o patriotyzmie

2022-09-25

Młodzi rozmawiają o patriotyzmie

Na zaproszenie Młodzieżowej Rady Miasta do Starachowic zawitała młodzież z kilku krajów Europy. Byli przedstawiciele Grecji, Macedonii Północnej, Włoch, Portugalii, Czech oraz Łotwy. Młodzi ludzie przyjechali, aby porozmawiać oraz wymienić się poglądami na temat kondycji patriotyzmu na Starym Kontynencie i zagrożeniach płynących z nacjonalizmu. Wydarzenie odbyło się w gościnnych murach Muzeum Przyrody i Techniki.
Nowe łazienki dla przedszkolaków z

2022-09-25

Nowe łazienki dla przedszkolaków z "czternastki"

Skrzaty i Biedronki z Przedszkola Miejskiego nr 14 doczekały się remontu łazienek w swoim ukochanym przedszkolu. Gmina Starachowice wyremontowała dwie łazienki w placówce. To kolejna inwestycja gminna służąca poprawie warunków w starachowickich przedszkolach.
Konsultacje dotyczące rozwoju mieszkalnictwa

2022-09-20

Konsultacje dotyczące rozwoju mieszkalnictwa

Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek zachęca do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania strategii gospodarowania i rozwoju mieszkalnictwa w Starachowicach, prowadzonych przez Politechnikę Warszawską w ramach projektu pn. „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.
Starachowice liderem zrównoważonej mobilności

2022-09-18

Starachowice liderem zrównoważonej mobilności

Już po raz piąty miasto Starachowice włącza się w organizację Europejskiego Tygodnia Mobilności. Jest to inicjatywa zapoczątkowana przez Komisję Europejską promująca zrównoważony transport. W tym roku działania edukacyjne i profilaktyczne będą skierowane przede wszystkim do dzieci z lokalnych przedszkoli.
W Starachowicach o szlaku turystyki postindustrialnej „Żelazne doliny”

2022-09-17

W Starachowicach o szlaku turystyki postindustrialnej „Żelazne doliny”

W siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach odbyły się kolejne warsztaty diagnostyczne będące częścią przygotowań do opracowania „Planu działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele miast i gmin – członków MOF-u oraz doradcy Związku Miast Polskich.
Za zmarłych zesłańców polskich „na nieludzkiej ziemi”. Obchody Dnia Sybiraka

2022-09-17

Za zmarłych zesłańców polskich „na nieludzkiej ziemi”. Obchody Dnia Sybiraka

Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek, Związek Sybiraków Koło w Starachowicach, społeczność Szkoły Podstawowej nr 11 im. mjr. Jana Piwnika Ponurego w Starachowicach Park Kultury zapraszają na obchody Dnia Sybiraka i 83 rocznicy napaści ZSRR na Polskę.
Starachowickie dobre praktyki

2022-09-16

Starachowickie dobre praktyki

Starachowickie Centrum Usług Społecznych jest w wielu miejscach w kraju, stawiane jako przykład dobrych praktyk w kwestii polityki społecznej. W celu wymiany doświadczeń i poznania szczegółów funkcjonowania Centrum do naszego miasta zawitała delegacja z gminy Skawina.
Nagrody dla starachowickich uczniów

2022-09-15

Nagrody dla starachowickich uczniów

Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek przyznał nagrody finansowe dla uczniów starachowickich szkół podstawowych za wysokie wyniki w nauce. Finansowe wsparcie otrzymała czwórka uczniów.