JUŻ W KIOSKU

Konkurs na dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach

2021-12-22 10:55:25

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Prezydent Starachowic Marek Materek ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adolfa Dygasińskiego w Starachowicach. Czas na składanie ofert upływa 10 stycznia 2022 roku.

fot. UM Starachowice

Kandydaci ubiegający się o stanowisko muszą przedstawić w formie pisemnej autorską koncepcję programowo – organizacyjną funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej, zawierająca między innymi: ramowy program działalności instytucji na 5 lat, sformułowanie misji i celów strategicznych, opis optymalizacji pracy i zatrudnienia, plan gospodarowania środkami finansowymi, opis efektywnego wykorzystania bazy lokalowej i zasobów Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Od kandydatów oczekuje się m.in. wykształcenia wyższego drugiego stopnia – magisterskiego, preferowane o kierunku lub specjalności kulturoznawstwo, bibliotekoznawstwo lub pokrewne;
pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych; doświadczenie zawodowe - minimum 5 lat; nieposzlakowana opinia.

Osoby przystępujące do konkursu muszą przedstawić opis efektywnego wykorzystania bazy lokalowej i zasobów Miejskiej Biblioteki Publicznej. Przyszły dyrektor musi posiadać umiejętność interpretacji przepisów prawnych oraz zna zagadnienia z zakresu administracji i finansów publicznych oraz przepisy prawa z zakresu: ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o bibliotekach, ustawy o samorządzie gminnym, przepisów prawa pracy oraz Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych.

Do obowiązków osoby, która zostanie wybrana na stanowisko, będzie należeć m.in.: kierowanie jednostką i właściwe organizowanie pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej, kierowanie polityką zatrudnienia i właściwy dobór pracowników na stanowiska pracy, podejmowanie decyzji o podziale obowiązków, przydziale zadań oraz stałe doskonalenie metod pracy, składanie sprawozdań z działalność jednostki, reprezentowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej i udzielanie informacji o jej działalności.

Kandydaci proszeni są o złożenie dokumentów bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Biurze Obsługi Mieszkańców lub przesyłką pocztową – decyduje data wpływu. Termin składania ofert to 10 stycznia 2022 roku. Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Starachowice i stronie internetowej magistratu

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Młodzi o europejskim rynku pracy

2022-01-17

Młodzi o europejskim rynku pracy

W ciągu ostatnich kilku lat Unia Europejska zdecydowanie wzmocniła swoją politykę ukierunkowaną na osoby młode. W związku z tym Gmina Starachowice wspólnie z Fundacją Centrum im. Bronisława Geremka w minionym tygodniu (13-14 stycznia) zorganizowała dwudniowe warsztaty dotyczące transformacji rynku pracy oraz gospodarki w ramach projektu "Mix the Bubbles".
Pomoc Gminy Starachowice w usunięciu azbestu

2022-01-13

Pomoc Gminy Starachowice w usunięciu azbestu

Uwaga właściciele wyrobów i odpadów azbestowych – ruszył nabór wniosków na 2022 rok. Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starachowicach informuje o możliwości skorzystania z pomocy w realizacji prac związanych z usuwaniem wyrobów i odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Starachowice.
Paweł ,,LOJAK

2022-01-12

Paweł ,,LOJAK" Kozarzewski przyleci do Starachowic

W ramach wydarzenia "Spotkanie z Pasją Gwiazdy Sportu Lotniczego" organizowanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, z mieszkańcami spotka się wyjątkowy gość - motoparalotniowy Mistrz Polski, Europy i Świata!
Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego

2022-01-09

Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego

Urząd Stanu Cywilnego w Starachowicach co roku organizuje uroczystości z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego. Przygotowanie uroczystości wiąże się z procedurą trwająca kilka miesięcy, tj. wystąpieniem do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, a następnie do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie odznaczeń i dyplomów za długoletnie pożycie małżeńskie.
Zaproszenie na warsztaty Mix the Bubbles

2022-01-08

Zaproszenie na warsztaty Mix the Bubbles

Gmina Starachowice wspólnie z Fundacją Centrum im. Bronisława Geremka serdecznie zaprasza osoby do 35. roku życia do udziału w dwudniowych warsztatach dotyczących transformacji rynku pracy oraz gospodarki w ramach projektu "Mix the Bubbles", które odbędą się w dniach 13-14 stycznia 2022 r. w godz. 9:30 – 15:00.
Dodatek Osłonowy w CUS

2022-01-06

Dodatek Osłonowy w CUS

Od dnia 10.01.2022r. Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Centrum Usług Społecznych, przy ul. Majówka 21a, pokój nr 1 na parterze, będzie realizował wypłatę dodatku osłonowego. Mieszkańcy Gminy Starachowice mogą składać wnioski o przyznanie tej formy rządowej pomocy zarówno w tradycyjnej formie papierowej lub drogą elektroniczną (wniosek można składać za pośrednictwem profilu zaufanego, w innym przypadku wniosek musi być podpisany podpisem elektronicznym).
Targ przełożony na środę

2022-01-04

Targ przełożony na środę

Urząd Miejski informuje...
Betlejemskie Światełko Pokoju dotarło do magistratu

2021-12-24

Betlejemskie Światełko Pokoju dotarło do magistratu

Z Betlejemskim Światełkiem Pokoju, Urząd Miejski w Starachowicach odwiedzili przedstawiciele Hufca Starachowice z komendantem phm. Konradem Ćwikiem na czele. Światełko dla mieszkańców Starachowic przekazali Zastępcy Prezydenta Miasta Ewie Skibie.   
Nowy wóz dla OSP Michałów

2021-12-21

Nowy wóz dla OSP Michałów

Nowy samochód ratowniczo – gaśniczy marki Stolarczyk zasilił bazę sprzętową jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej działającej na osiedlu Michałów. Nowy nabytek strażaków kosztował 824 000 zł. W uroczystym przekazaniu samochodu, które odbyło się w sobotę (18 grudnia), uczestniczyli przedstawiciele władz parlamentarnych i samorządowych oraz strażacy i mieszkańcy. Do tej pory, strażacy OSP Michałów, do swojej dyspozycji mieli dwa auta, jedno z 1998 r., a drugie z 1993 r.