JUŻ W KIOSKU

Kolejne przejścia oddane

2022-08-14 16:30:00

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Cztery w Wąchocku i jedno w Rudzie. Kolejnych pięć przejść, przebudowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych, zostało oddanych już do użytku. Odbiór odbył się w środę, 10 sierpnia br.

10 sierpnia br. odbył się odbiór przejść w Wąchocku z udziałem starosty Piotra Ambroszczyka i burmistrza Jarosława Sameli / fot. Powiat Starachowicki

Mieszkańcy kolejnych dwóch gmin w naszym powiecie tj. Wąchock i Brody zyskali bezpieczniejsze przejścia dla pieszych za sprawą inwestycji prowadzonych przez Powiat w ramach Rządowego Programu Fundusz Rozwoju Dróg. W samych Starachowicach przebudowanych bądź rozbudowanych zostało aż dziewięć „zebr” na ulicach: Targowej, Zgodnej, ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Oświatowej w Starachowicach, Majówce, Iłżeckiej i skrzyżowaniu ul. Długiej z Najświętszej Marii Panny w Starachowicach. Mieszkańcy testują je od miesiąca. W niczym nie przypominają już dawnych przejść. Zostały przebudowane i lepiej wyeksponowane. Dla większego bezpieczeństwa przed pasami pojawiły się ostrzegawcze warstwy wibracyjne, barierki ochronne oraz prawidłowe oświetlenie ledowe, dedykowane „pasom”. W ramach prac wymienione zostały także nawierzchnie jezdni i chodniki w odległości ok. 100 m do „zebr”. Podobnie wygląda to w gminach Wąchock i Brody.

W ramach rozbudowy przejścia dla pieszych na ul. Kolejowej w Wąchocku, w ciągu drogi powiatowej Mirzec – Wąchock, wyniesiono je na długości ok. 8 – 12 m w stronę mostu. Wykonano nowe oświetlenie, oznakowanie i postawiono barierki ochronne. Przy okazji wyremontowano jezdnię i chodnik. Wartość prac wyniosła 250 tys. zł.

Przebudowano też trzy przejścia na skrzyżowaniu ulicy Kolejowej z ulicą św. Rocha. Jest na nich nowe oświetlenie i oznakowanie aktywne. Ponadto, nowa nawierzchnia i chodnik. Pojawiły się także linie wibracyjne na jezdni w stronę drogi krajowej. Wartość prac wyniosła 750 tys. zł.

W Rudzie natomiast wybudowane zostało zupełnie nowe przejście z oświetleniem na skrzyżowaniu ulicy Nad Zalewem z ul. Panoramiczną. Zakres prac obejmował też remont jezdni i budowę chodnika po obu stronach drogi (wartość całości – 250 tys. zł).

A wszystko po to by było bezpieczniej. Czy faktycznie tak jest sprawdzał podczas odbioru starosta Piotr Ambroszczyk.

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych Powiat Starachowicki otrzymał dofinansowanie łącznie na 22 zadania na terenie powiatu starachowickiego na drogach powiatowych. Łączna wartość zadań wynosi: 4 mln 270 tys. zł.

/informacja prasowa: Powiat Starachowicki/

Nowe przejście dla pieszych wybudowane w Rudzie / fot. Powiat Starachowicki

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Młodzieżowy Sejmik Wojewódzki gościł w Powiecie

2022-11-30

Młodzieżowy Sejmik Wojewódzki gościł w Powiecie

W Starostwie Powiatowym w Starachowicach odbyła się IV sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Radni dyskutowali m.in. o planowanych przedsięwzięciach dedykowanych młodzieży czy rocznym programie współpracy województwa świętokrzyskiego z organizacjami pozarządowymi w 2023 r., czemu przysłuchiwał się m.in. starosta Piotr Ambroszczyk. 
Bezpłatne dowozy do PŚDS

2022-11-27

Bezpłatne dowozy do PŚDS

Powiat testuje bezpłatne dowozy dla podopiecznych Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Starachowicach. Usługi te świadczy spółdzielnia socjalna „Integracja”, która prowadzi działania w zakresie integracji środowiska skupionego wokół placówki.
Porządek obrad listopadowej sesji Rady Powiatu

2022-11-23

Porządek obrad listopadowej sesji Rady Powiatu

W czwartek (24 listopada br.) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach odbędzie się XLVI sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Posiedzenie rozpocznie się o godz 9.00 i będzie transmitowane na stronie: esesja.tv. 
Podziękowania dla pracowników socjalnych

2022-11-21

Podziękowania dla pracowników socjalnych

Starosta Piotr Ambroszczyk spotkał się w poniedziałek z dyrektorami jednostek świadczących pomoc społeczną w naszym powiecie. Okazją był obchodzony 21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego.
Wesprzeć pieczę zastępczą

2022-11-21

Wesprzeć pieczę zastępczą

Trwają rozmowy z rodzinami zastępczymi w sprawie przebudowania systemu pieczy zastępczej w naszym powiecie. Jest duża potrzeba utworzenia placówki specjalistycznej oraz interwencyjnej.
Zwiększanie obronności państwa

2022-11-16

Zwiększanie obronności państwa

Szkolne Centrum Strzelectwa dla szkół czy Wojskowe Targi Pracy – w ten sposób powiat dokłada swoją cegiełkę do zwiększania obronności naszego kraju.
Włączamy lokalne działanie!

2022-11-14

Włączamy lokalne działanie!

Spółdzielnia Socjalna „Integracja”, Stowarzyszenie „Edu –Rozwój” przy ZSZ nr 3., Stowarzyszenie „Zdrowy Kręgosłup” przy MOGKiK oraz Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” przy III LO w Starachowicach będą realizować „Mikrogranty - lokalne inicjatywy społeczne w Powiecie Starachowickim”. 9 listopada br. w obecności starosty Piotry Ambroszczyka podpisały one umowy ze Stowarzyszeniem „Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg”. W ramach pozyskanych funduszy będą rozwijać różne formy wolontariatu.
Do hymnu z „Kreatywnymi Nutkami”

2022-11-11

Do hymnu z „Kreatywnymi Nutkami”

Każdy, kto jest rodzicem wie, jak trudno wytłumaczyć 4- czy 5 -latkowi czym jest niepodległość. W dwujęzycznym żłobku i przedszkolu „Kreatywne Nutki” z oddziałami integracyjnymi dla dzieci z autyzmem w Starachowicach robią to znakomicie, o czym przekonał się osobiście starosta Piotr Ambroszczyk zaproszony do udziału w akcji „Szkoła do Hymnu”.
Razem dla rewitalizacji SKW

2022-11-06

Razem dla rewitalizacji SKW

Powiat Starachowicki intensyfikuje działania wokół rewitalizacji Starachowickiej Kolei Wąskotorowej. 4 listopada br. podpisana została deklaracja z jedenastoma partnerami co do ich udziału w procesie odbudowy kolei. Planowane jest również powołanie zespołu konsultacyjno – doradczego przy Staroście Starachowickim do spraw Starachowickiej Kolei Wąskotorowej.
Darmowe korepetycje dla uczniów z przedmiotów ścisłych

2022-11-04

Darmowe korepetycje dla uczniów z przedmiotów ścisłych

Uczniowie ostatnich klas szkół ponadpodstawowych w naszym powiecie, zwłaszcza maturzyści przygotowujący się do studiów na kierunkach technicznych lub ścisłych, będą mogli skorzystać z bezpłatnych zajęć, prowadzonych przez kieleckich wykładowców akademickich. Starosta Piotr Ambroszczyk podpisał list intencyjny w sprawie deklaracji współpracy Powiatu z Politechniką Świętokrzyską i Urzędem Marszałkowskim w ramach przygotowania i realizacji projektu „Dziś  uczeń – jutro student”, który ma to umożliwić.