JUŻ W KIOSKU

Kolejna umowa patronacka podpisana

2022-09-23 11:59:02

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Spółka PEREKO obejmie patronatem uczniów Technikum nr 2 w Starachowicach kształcących się w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. 22 września br. podpisane zostało porozumienie w tej sprawie.

fot. Powiat Starachowicki

Analiza programów nauczania, pod kątem wprowadzenia dodatkowych treści, wynikających ze specyfiki firmy, przyjmowanie uczniów na praktyki zawodowe, organizowanie dodatkowych praktyk i staży w okresie wakacji, organizowanie wycieczek zawodowych, staży dla nauczycieli, umożliwienie zatrudnienia dla najlepszych czy wsparcie materialne i rzeczowe w zakresie doposażenia bazy szkoły – to główne profity dla uczniów i szkoły wynikające z porozumienia, jakie zostało zawarte pomiędzy Powiatem Starachowickim a spółką PEREKO. Firma obejmie swym patronatem młodzież kształcącą się w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. A wszystko po to by jeszcze lepiej przygotować uczniów do startu na rynku pracy. 

Zdaniem starosty Piotra Ambroszczyka, podpisanie umowy znacząco wpłynie na jakość kształcenia przyszłych techników urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. 

- Młodzież będzie mogła zetknąć się z żywą materią – produkcją urządzeń grzewczych, a przy tym zaczerpnąć wiedzy i doświadczenia od pracowników, którzy zajmują się tym już od dwóch dekad. Jest to niezmiernie ważne, bo tylko tak możemy kształcić przyszłych pracowników, gotowych do rozpoczęcia pracy – uważa starosta. 
Korzyści widzi też firma. 

- Technologia grzewcza jest branżą, która rozwija się bardzo dynamicznie. Potrzeba nam nowych ludzi, nowych instalatorów, którzy będą w stanie przeprowadzić transformację źródeł ciepła. Cieszę się, że nasze szkoły odpowiadają na potrzeby rynku i że będziemy mogli w praktyce przećwiczyć pewne rozwiązania. Myślę, że tego typu współpraca będzie dla nas ciekawym wyzwaniem – mówi Piotr Chaja, prezes Zarządu PEREKO. 

- Staramy się kształcić jak najlepiej, ale nasze wyposażenie nie zawsze nadąża za nowoczesną technologią. Dzięki temu porozumieniu, młodzież będzie miała z nią styczność na żywo i to w firmie, która z tą nowoczesną technologią mierzy się na światowym poziomie – uważa Grażyna Małecka, dyrektor ZSZ nr 2 w Starachowicach. – To dla nas wyróżnienie, że kolejna starachowicka firma chce z nami współpracować – dodaje dyrektor.

W przypadku tej szkoły to już czwarta tego rodzaju umowa. W 2016 r. firma Odlewnie Polskie S.A. objęła swym patronatem uczniów kształcących się w zawodzie technik mechatronik. W kolejnym roku Silvan Logistics Sp. z o.o. SKA roztoczył pieczę nad przyszłymi technikami spedytorami, a w roku 2018 r. podobną umowę podpisała spółka Cerrad, która objęła patronatem młodzież kształcącą się w zawodzie technik elektryk i technik automatyk. 

Firmy, jak zapewnia Grażyna Małecka, dyrektor ZSZ nr 2 w Starachowicach, wspierają mocno bazę dydaktyczną szkoły. 

Z technikum na Maja współpracują także uczelnie wyższe, czego dowodzi porozumienie z Politechniką Świętokrzyską w sprawie patronatu naukowego i list intencyjny o współpracy z Wydziałem Mechanicznym Politechniki Lubelskiej. 

/źródło: Powiat Starachowicki/

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Młodzieżowy Sejmik Wojewódzki gościł w Powiecie

2022-11-30

Młodzieżowy Sejmik Wojewódzki gościł w Powiecie

W Starostwie Powiatowym w Starachowicach odbyła się IV sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Radni dyskutowali m.in. o planowanych przedsięwzięciach dedykowanych młodzieży czy rocznym programie współpracy województwa świętokrzyskiego z organizacjami pozarządowymi w 2023 r., czemu przysłuchiwał się m.in. starosta Piotr Ambroszczyk. 
Bezpłatne dowozy do PŚDS

2022-11-27

Bezpłatne dowozy do PŚDS

Powiat testuje bezpłatne dowozy dla podopiecznych Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Starachowicach. Usługi te świadczy spółdzielnia socjalna „Integracja”, która prowadzi działania w zakresie integracji środowiska skupionego wokół placówki.
Porządek obrad listopadowej sesji Rady Powiatu

2022-11-23

Porządek obrad listopadowej sesji Rady Powiatu

W czwartek (24 listopada br.) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach odbędzie się XLVI sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Posiedzenie rozpocznie się o godz 9.00 i będzie transmitowane na stronie: esesja.tv. 
Podziękowania dla pracowników socjalnych

2022-11-21

Podziękowania dla pracowników socjalnych

Starosta Piotr Ambroszczyk spotkał się w poniedziałek z dyrektorami jednostek świadczących pomoc społeczną w naszym powiecie. Okazją był obchodzony 21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego.
Wesprzeć pieczę zastępczą

2022-11-21

Wesprzeć pieczę zastępczą

Trwają rozmowy z rodzinami zastępczymi w sprawie przebudowania systemu pieczy zastępczej w naszym powiecie. Jest duża potrzeba utworzenia placówki specjalistycznej oraz interwencyjnej.
Zwiększanie obronności państwa

2022-11-16

Zwiększanie obronności państwa

Szkolne Centrum Strzelectwa dla szkół czy Wojskowe Targi Pracy – w ten sposób powiat dokłada swoją cegiełkę do zwiększania obronności naszego kraju.
Włączamy lokalne działanie!

2022-11-14

Włączamy lokalne działanie!

Spółdzielnia Socjalna „Integracja”, Stowarzyszenie „Edu –Rozwój” przy ZSZ nr 3., Stowarzyszenie „Zdrowy Kręgosłup” przy MOGKiK oraz Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” przy III LO w Starachowicach będą realizować „Mikrogranty - lokalne inicjatywy społeczne w Powiecie Starachowickim”. 9 listopada br. w obecności starosty Piotry Ambroszczyka podpisały one umowy ze Stowarzyszeniem „Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg”. W ramach pozyskanych funduszy będą rozwijać różne formy wolontariatu.
Do hymnu z „Kreatywnymi Nutkami”

2022-11-11

Do hymnu z „Kreatywnymi Nutkami”

Każdy, kto jest rodzicem wie, jak trudno wytłumaczyć 4- czy 5 -latkowi czym jest niepodległość. W dwujęzycznym żłobku i przedszkolu „Kreatywne Nutki” z oddziałami integracyjnymi dla dzieci z autyzmem w Starachowicach robią to znakomicie, o czym przekonał się osobiście starosta Piotr Ambroszczyk zaproszony do udziału w akcji „Szkoła do Hymnu”.
Razem dla rewitalizacji SKW

2022-11-06

Razem dla rewitalizacji SKW

Powiat Starachowicki intensyfikuje działania wokół rewitalizacji Starachowickiej Kolei Wąskotorowej. 4 listopada br. podpisana została deklaracja z jedenastoma partnerami co do ich udziału w procesie odbudowy kolei. Planowane jest również powołanie zespołu konsultacyjno – doradczego przy Staroście Starachowickim do spraw Starachowickiej Kolei Wąskotorowej.
Darmowe korepetycje dla uczniów z przedmiotów ścisłych

2022-11-04

Darmowe korepetycje dla uczniów z przedmiotów ścisłych

Uczniowie ostatnich klas szkół ponadpodstawowych w naszym powiecie, zwłaszcza maturzyści przygotowujący się do studiów na kierunkach technicznych lub ścisłych, będą mogli skorzystać z bezpłatnych zajęć, prowadzonych przez kieleckich wykładowców akademickich. Starosta Piotr Ambroszczyk podpisał list intencyjny w sprawie deklaracji współpracy Powiatu z Politechniką Świętokrzyską i Urzędem Marszałkowskim w ramach przygotowania i realizacji projektu „Dziś  uczeń – jutro student”, który ma to umożliwić.