JUŻ W KIOSKU

Inicjatywa o wynagrodzeniach dla prezesa ZEC. Prezes odpowiada...

2021-04-16 15:02:54

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Podczas czwartkowej (15 kwietnia) konferencji prasowej, Stowarzyszenie Inicjatywa Dla Starachowic poinformowało o wynagrodzeniach uzupełniających za lata 2018 i 2019, jakie otrzymał prezes Zakładu Energetyki Cieplnej. O nagrody dla prezesa ZEC w interpelacji (z dnia 26 marca br.), pytał radny Sylwester Kwiecień. W odpowiedzi czytamy: "(...) Ustawa stanowi, że wynagrodzenie całkowite członka organu zarządzającego składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo, oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki. Część zmienna wynagrodzenia członka organu zarządzającego, stanowiąca wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki, uzależniona jest od poziomu realizacji ustalonych celów zarządczych. Cele zarządcze ustalone dla Prezesa Zarządu ZEC Sp. z o. o. na lata 2018 i 2019 zostały wykonane przez Pana Marcina Pochecia w 100%. Wobec powyższego, Prezydent Miasta Starachowice działając jako Zgromadzenie Wspólników Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Starachowicach przyznał Prezesowi Zarządu część zmienną wynagrodzenia jako wynagrodzenie uzupełniające za lata 2018 i 2019 w wysokości odpowiednio: - w 2019 roku - część zmienna do wynagrodzenia za 2018 rok w wysokości 26.400,00 zł - w 2020 roku - część zmienna do wynagrodzenia za 2019 rok w wysokości 33.000,00 zł".

***

Odpowiedź na interpelację i kwoty, jakie w niej padły, na konferencji poruszyli działacze Stowarzyszenia Inicjatywa dla Starachowic. Zestawili je ze słowami Marcina Pochecia, które padły 2014 roku (podczas zarejestrowanej konferencji prasowej): „Kompur uzyskał wynik dodatni w wysokości 630 złoty. W efekcie czego, prezes dostał 16 500 zł nagrody, a wiceprezes 5870 zł. To są pieniądze podatników, to są pieniądze nasze wspólne - naszego miasta. To są pieniądze, które powinny iść na rozwój, na inwestycje... Potrzeb jest na pewno dużo więcej niż można było wymienić” - mówił wtedy Marcin Pocheć. - Zadaliśmy pytanie panu prezesowi Pocheciowi, jaki był wynik na sprzedaży (w latach 2019-2020 - przyp.), bo to jest wynik, który tak naprawdę najlepiej pokazuje zdolność przedsiębiorstwa do generowania gotówki, do generowania zysku - mówił Sławomir Celebański w odpowiedzi na pytanie dziennikarzy, jaki zysk w latach 2019 - 2020 wypracowała spółka w zakresie ciepłownictwa i komunikacji. - To, że się zrobi pewne operacje na pozostałym wyniku operacyjnym - sprzedaje bądź nabywa nieruchomości - to jest sprawa zupełnie wtórna. Podstawową sprawą jest „wynik na sprzedaży”, który mówi o tym, czy przedsiębiorstwo, które zostało powołane do tej działalności, którą wykonuje, jest rentowne, czy nie. Wynik na sprzedaży w obu tych latach był ujemny, tzn. zarówno działalność na sprzedaży ciepła, jak i działalność na sprzedaży usług transportowych, była poniżej zera.

***

Do słów, które padły podczas konferencji Stow. Inicjatywa dla Starachowic odniósł się Rafał Piwnik (Samodzielne Stanowisko ds. Nadzoru Właścicielskiego). Publikujemy informację przesłaną do mediów oraz komentarz prezesa ZEC, Marcina Pochecia. Odpowiedź Rafała Piwnika: "Odnosząc się do danych, jakie w ostatnich dniach trafiły do opinii publicznej, odnośnie wynagrodzeń pobieranych przez osoby zarządzające spółkami gminnymi zmuszeni jesteśmy przedstawić kompleksowe informacje dotyczące obowiązującego systemu nagradzania w spółkach. Zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami - wynagrodzenie całkowite członka organu zarządzającego składa się z części stałej, stanowiącej miesięczne wynagrodzenie podstawowe, oraz z części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy. Zgodnie z przepisami część zmienna wynagrodzenia, w przypadku spółek komunalnych z udziałem większościowym Gminy Starachowice, nie może przekroczyć maksymalnie 20% wynagrodzenia podstawowego członka zarządu w poprzednim roku. Prezes Zarządu ZEC otrzymał w latach 2019 i 2020 oprócz wynagrodzenia podstawowego także wynagrodzenie zmienne, przysługujące zgodnie z wymienioną ustawą. Dlaczego Rada Nadzorcza spółki i Zgromadzenie Wspólników zdecydowało o przyznaniu wynagrodzenia zmiennego? Zanim przytoczymy argumenty, które o tym zadecydowały warto prześledzić, jak na przestrzeni ostatnich 10 lat kształtowało się wynagrodzenie władz spółki. W roku 2010 Zarząd spółki ZEC pobrał wynagrodzenie roczne w wysokości 276 tys zł brutto, natomiast Zarząd MZK w tym samym roku zarobił 136 tys zł rocznie – łącznie daje to kwotę 412 tys zł brutto. Wtedy spółki te funkcjonowały odrębnie. W roku 2020 mamy jeden Zarząd dla połączonych spółek ZEC i MZK, z wynagrodzeniem rocznym w wysokości 168 tys zł brutto. Podkreślić należy, że przed rokiem 2015 spółka ZEC praktycznie nie realizowała przedsięwzięć inwestycyjnych. Jak to wygląda obecnie? Modernizacja ciepłowni przy ul. Ostrowieckiej doprowadziła do wyjścia z systemu handlu emisjami ETS, co pozwala zaoszczędzić rocznie mieszkańcom Starachowic ok. 2 mln zł rocznie. Obecnie, oprócz prac nad IOE trwa również modernizacja ciepłowni przy ul. Kościelnej, co pozwoli na wyjście z ETS w wyniku czego oszczędność sięgnie ok 5 mln zł rocznie. Tym samym nie będą drastycznie rosły ceny ciepła. W okresie 5 lat wykonanych zostało szereg inwestycji, które to zmodernizowały od podstaw gruntownie obydwie ciepłownie; między innymi (odpylanie, pompownia, budowa nowego kotła), wymieniona jest znaczna część sieci ciepłowniczej. Doszło do sprawnego połączenia spółek ZEC i MZK, które doprowadziło do obniżenia kosztów prowadzenia działalności komunikacyjnej. Te działania wraz z restrukturyzacją doprowadziły do tego, że komunikacja zaczęła spłacać terminowo zaciągnięte wcześniej kredyty i przynosić zysk po raz pierwszy od ponad dekady. Powyższe działania doprowadziły do tego, że gmina mogła pozyskać z RPO ok 70 mln zł dofinansowania do projektów związanych z ekologicznym transportem publicznym". Komentarz Prezesa Zarządu ZEC KM Marcina Pochecia: "Przekazywanie szczątkowych danych, bez kompleksowej informacji to manipulacja informacją i wprowadzanie opinii publicznej w błąd. Niestety, w ostatnim czasie coraz częściej, doświadczamy takich celowych działań mających wywołać zamieszanie informacyjne pośród mieszkańców miasta, a w konsekwencji doprowadzić do podważenia autorytetu osób sprawujących funkcje publiczne i do utraty zaufania społecznego. Tym bardziej przykre jest, że robią to osoby kreujące się na bohaterów walczących o dobro miasta, a tak naprawdę, osoby te od lat próbują w różny sposób zaistnieć w lokalnym samorządzie m.in. startując, bez powodzenia, w konkursach na stanowiska prezesów miejskich spółek".  
INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Widmo-bankomat przy Lipowej

2024-07-03

Widmo-bankomat przy Lipowej

Oburzeni Czytelnicy  poinformowali nas o zepsutym od kilku miesięcy bankomacie przy ulicy Lipowej, którego wygląd również pozostawia wiele do życzenia. Zresztą sami możecie to Państwo ocenić na poniższym zdjęciu. 
Policjant ze Starachowic wśród najlepszych dzielnicowych

2024-06-21

Policjant ze Starachowic wśród najlepszych dzielnicowych

Aspirat sztabowy Adam Ślawski z Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach zajął drugie miejsce na liście najlepszych kierowników rewiru dzielnicowych województwa świętokrzyskiego w ramach konkursu, zorganizowanego przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.
Walczyli o tytuł

2024-06-21

Walczyli o tytuł "Najtwardszego Strażaka"

Druhowie: Hubert Celuch z OSP Osiny i Marcin Karwacki z OSP na starachowickim osiedlu Michałów wystartowali w zawodach Toughest Firefighter w Opolu. Walczyli o tytuł "Najtwardszego Strażaka". 
Już sześć

2024-06-21

Już sześć "Starusiów" w przestrzeni miasta

 Kilka tygodni temu na terenie miasta ustawiono małe modele kultowych samochodów marki star produkowanych w dawnej Fabryce Samochodów Ciężarowych w Starachowicach. Obiekty, nazywane pieszczotliwie "Starusiami" to nowa forma promocji naszego miasta. Na początku było ich trzy, teraz przybyły trzy kolejne.   
Dzieje się !

2024-06-18

Dzieje się !

Ruszył długo wyczekiwany, zwłaszcza przez mieszkańców południowej części osiedla Michałów, remont ulicy Lenartowskiej. Remont obejmuje wymianę chodników i nawierzchni ulicy. 
UWAGA !!! NIE BĘDZIE WODY

2024-06-17

UWAGA !!! NIE BĘDZIE WODY

 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach zawiadamia wszystkich odbiorców wody zamieszkałych w południowej części miasta Starachowice (ulice główne wraz z ulicami przyległymi: Kielecka, Nowowiejska, 6go Września, Jana Pawła II, Moniuszki, Żytnia, Podlesie, Miodowa, Łączna, Smugowa, Podlesie, Wrzosowa, Południowa, Jelenia, Myśliwska) oraz w Wąchocku (ul. Wygoda, Górna), że w dniu 18 czerwca w godz. 8:00 - 22:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w związku pracami na sieci wodociągowej – dot. budowy wiaduktu (generalny wykonawca Trakcja SA).
Wspaniały Jubileusz zasłużonych Małżeństw

2024-06-17

Wspaniały Jubileusz zasłużonych Małżeństw

Jubileusz 50. rocznicy ślubu to niezwykła data w życiu wszystkich małżeństw. Złoto jest tradycyjnym symbolem tego jubileuszu, reprezentującym cenną i trwałą naturę miłości, która trwa już 50 lat. To symbol siły, mądrości i bogactwa.
 Jednoczą siły przeciw płatnemu parkowaniu

2024-06-15

Jednoczą siły przeciw płatnemu parkowaniu

Grupa starachowiczan już raz ogłosiła publicznie, że nie zgadza się na propozycję miasta dotyczącą płatnej rezerwacji miejsc na dotąd ogólnie dostępnych parkingach przed blokami przy ulicach Reja, Kochanowskiego i Słonecznej. Na piątkowej sesji rady miejskiej ponowili swój protest przychodząc w licznej grupie na obrady, gdzie poparli ich radni opozycji prezydenckiej próbą przyjęcia rezolucji w tej sprawie. Prezydent Marek Materek argumentował, że płatne parkowanie to nie jego widzimisię, ale realizacja oczekiwań  społecznych. 
W krainie wilka

2024-06-13

W krainie wilka

Po raz piętnasty na terenie Archeoparku w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach odbył się Festyn Ekologiczny „Zaginiony świat naszej Ziemi”. Były to plenerowe zajęcia dla dzieci ze wszystkich publicznych i prywatnych placówek przedszkolnych oraz najmłodszych klas szkół podstawowych. W obecnej edycji motywem przewodnim było wilk. Uczestnicy przygotowali prace plastyczne zainspirowane tym tematem. 
 Uroczystości

2024-06-11

Uroczystości "Wykusowe" w tym roku pod znakiem okrągłych rocznic

Środowisko Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury”- „Nurt” , Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej i Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Obwód Świętokrzyski zapraszają na doroczne Uroczystości Wykusowe związane z upamiętnieniem żołnierzy AK dowodzonych przez płk. Jana Piwnika ps. „Ponury” oraz mjr. Eugeniusza Kaszyńskiego ps. „Nurt”.