JUŻ W KIOSKU

Informacja prezydenta

2011-11-14 00:00:00

Ocena:

0/5 | 0 głosów

W wyżej wymienionym okresie uczestniczyłem w 3 Kolegiach Wykonawczych Prezydenta Miasta. Wydałem w tym czasie 18 zarządzeń. W okresie sprawozdawczym wraz z zastępcą prezydenta, Małgorzatą Szlęzak odbyłem następujące spotkania:

1 października – M. Szlęzak uczestniczyła w koncercie, podsumowującym przegląd chórów szkolnych pn. Śpiewajaca Polska, który odbywał sie w hali lejniczej Muzeum Przyrody i Techniki;

2 października – wraz z M. Szlęzak wziąłem udział w Inauguracji roku kulturalnego, podczas której wręczyliśmy Nagrody Prezydenta w dziedzinie kultury;

3 października – razem z M. Szlęzak odbyliśmy spotkanie z prezesem Odlewni Polskich S.A. w Starachowicach, spotkanie dotyczyło współpracy w ramach działań podejmowanych przez Gminę Starachowice w dziedzinie tworzenia klastrów przemysłowych;

3 października – M. Szlęzak wzięła udział w Inauguracji roku akademickiego Uniwerystetu Trzeciego Wieku; w uroczystości uczestniczyły także władze Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, która ma objąć patronat nad starachowickim UTW;

5 października – uczestniczyłem w spotkaniu przedstawicieli grupy inicjatywnej Klastra Pzemysłowego Centralnego Okręgu Przemysłowego ze starachowickimi przedsiębiorcami;

6 października – spotkałem się z Kazimierzem Dziekońskim - prezesem starachowickiego koła Związku Sybiraków. Rozmowa dotyczyła opieki nad Krzyżem Katyńskim;

6 października – odbyłem spotkanie z wicestarostą starachowickim Dariuszem Dąbrowskim oraz dyrektor szpitala Jolantą Kręcką. Rozmowa dotyczyła statusu dróg położonych w sąsiedztwie szpitala.

6 październikaM. Szlęzak spotkała się z dyrektorami gimnazjów prowadzonych przez naszą Gminę; spotkanie miało charakter informacyjny i dotyczyło realizacji nowego projektu unijnego Moje Starachowice”. Również w tym dniu – odbyła spotkanie z przedstawicielami nauczycielskich związków zawodowych NSZZ Solidarność i ZNP w sprawie opinii o kandydaturach do Nagrody Prezydenta z okazji Dnia Edukacji Narodowej;

8 października M. Szlęzak uczestniczyła w koncercie finałowym II Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Retro organizowanyego przez Fundację Fundowiczów;

10 październikaM. Szlęzak spotkała sie się przedstawicielami Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w sprawie ustalenia harmonogramu i organizacji międzyszkolnych konkursów o tematyce chrześcijańskiej oraz uroczystości poświęconych pamięci Jana Pawła II.

10 października wraz z M. Szlęzak spotkaliśmy się z dyrekcją i rodzicami Społecznej Szkoły Podstawowej i Społecznego Gimnazjum prowadzonych przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe; spotkanie dotyczyło warunków funkcjonowania tych placówek w naszym mieście;

11 października – spotkałem się z przedstawicielami spółki ALMAX w sprawie prawidłowości realizacji zadań wynikajacych z podpisanej z Gminą umowy oraz odbyłem spotkanie z kupcami Galerii SKAŁKA w sprawie proponowanych obniżek czynszu za wynajem pomieszczeń;

11 października – M. Szlęzak wzięła udział w podsumowaniu Festynu Ekologicznego Zaginiony Świat naszej Ziemi, którego uczestnikami były dzieci z przedszkoli miejskich prowadzonych przez Gminę Starachowice (impreza odbywała sie na terenie Muzeum Przyrody i Techniki);

12 października – M. Szlęzak wzięła udział w podsumowaniu happeningu Nasze lasy, czyste lasy zorganizowanego przez Gimnazjum nr 3 oraz Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska UM oraz odbyła naradę z dyrektorami szkół podstawowych i gimnazjów, na której m.in. dokonano analizy zadań związanych z wykonaniem i planowaniem budżetu szkół, a także omówiono problemy dotyczące właściwej organizacji międzyszkolnych zawodów sportowych (do udziału w tej częsci narady zaproszono prezesa Szkolnego Związu Sportowego);

12 października – wziąłem udział w otwarciu nowej siedziby Archiwum Państwowego w Kielcach;

13 października razem z M. Szlęzak uczestniczyliśmy w uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, która została zorganizowana wspólnie ze Starostwem Starachowickim;

15 października – wziąłem udział w otwarciu stacji paliw sieci BP przy ul. Iłżeckiej w Starachowicach;

18 października – sekretarz W. Wiśnios reprezentował władze miasta na konferencji Poradnictwo kariery dla każdego ucznia, która odbywała się w Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach.

19 października - spotkałem się z prezydentem Skarżyska- Kamiennej oraz burmistrzem Końskich. Spotkanie poświęcone było nowemu podziałowi województwa świętokrzyskiego na regiony, w związku z nowelizacją Ustawy o gospodarce odpadami komunalnymi.

20 października – razem z M. Szlęzak uczestniczyliśmy w spotkaniu ze starostą starachowickim, Andrzejem Matynią. Dotyczyło ono funkcjonowania Społecznej Szkoły Podstawowej i Społecznego Gimnazjum STO;

Sylwester Kwiecień

Zastępca Prezydenta Miasta

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Badanie zdolności adaptacyjnej do zmian klimatu

2022-09-26

Badanie zdolności adaptacyjnej do zmian klimatu

Gmina Starachowice serdecznie zaprasza do aktywnego udziału w badaniu zdolności adaptacyjnej do zmian klimatu społeczności lokalnej Starachowic.
Młodzi rozmawiają o patriotyzmie

2022-09-25

Młodzi rozmawiają o patriotyzmie

Na zaproszenie Młodzieżowej Rady Miasta do Starachowic zawitała młodzież z kilku krajów Europy. Byli przedstawiciele Grecji, Macedonii Północnej, Włoch, Portugalii, Czech oraz Łotwy. Młodzi ludzie przyjechali, aby porozmawiać oraz wymienić się poglądami na temat kondycji patriotyzmu na Starym Kontynencie i zagrożeniach płynących z nacjonalizmu. Wydarzenie odbyło się w gościnnych murach Muzeum Przyrody i Techniki.
Nowe łazienki dla przedszkolaków z

2022-09-25

Nowe łazienki dla przedszkolaków z "czternastki"

Skrzaty i Biedronki z Przedszkola Miejskiego nr 14 doczekały się remontu łazienek w swoim ukochanym przedszkolu. Gmina Starachowice wyremontowała dwie łazienki w placówce. To kolejna inwestycja gminna służąca poprawie warunków w starachowickich przedszkolach.
Konsultacje dotyczące rozwoju mieszkalnictwa

2022-09-20

Konsultacje dotyczące rozwoju mieszkalnictwa

Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek zachęca do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania strategii gospodarowania i rozwoju mieszkalnictwa w Starachowicach, prowadzonych przez Politechnikę Warszawską w ramach projektu pn. „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.
Starachowice liderem zrównoważonej mobilności

2022-09-18

Starachowice liderem zrównoważonej mobilności

Już po raz piąty miasto Starachowice włącza się w organizację Europejskiego Tygodnia Mobilności. Jest to inicjatywa zapoczątkowana przez Komisję Europejską promująca zrównoważony transport. W tym roku działania edukacyjne i profilaktyczne będą skierowane przede wszystkim do dzieci z lokalnych przedszkoli.
W Starachowicach o szlaku turystyki postindustrialnej „Żelazne doliny”

2022-09-17

W Starachowicach o szlaku turystyki postindustrialnej „Żelazne doliny”

W siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach odbyły się kolejne warsztaty diagnostyczne będące częścią przygotowań do opracowania „Planu działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele miast i gmin – członków MOF-u oraz doradcy Związku Miast Polskich.
Za zmarłych zesłańców polskich „na nieludzkiej ziemi”. Obchody Dnia Sybiraka

2022-09-17

Za zmarłych zesłańców polskich „na nieludzkiej ziemi”. Obchody Dnia Sybiraka

Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek, Związek Sybiraków Koło w Starachowicach, społeczność Szkoły Podstawowej nr 11 im. mjr. Jana Piwnika Ponurego w Starachowicach Park Kultury zapraszają na obchody Dnia Sybiraka i 83 rocznicy napaści ZSRR na Polskę.
Starachowickie dobre praktyki

2022-09-16

Starachowickie dobre praktyki

Starachowickie Centrum Usług Społecznych jest w wielu miejscach w kraju, stawiane jako przykład dobrych praktyk w kwestii polityki społecznej. W celu wymiany doświadczeń i poznania szczegółów funkcjonowania Centrum do naszego miasta zawitała delegacja z gminy Skawina.
Nagrody dla starachowickich uczniów

2022-09-15

Nagrody dla starachowickich uczniów

Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek przyznał nagrody finansowe dla uczniów starachowickich szkół podstawowych za wysokie wyniki w nauce. Finansowe wsparcie otrzymała czwórka uczniów.
Budowa zaplecza sportowego na finiszu

2022-09-11

Budowa zaplecza sportowego na finiszu

Dobiega końca budowa zaplecza sportowego przy ul. Szkolnej. Inwestycja była niezwykle potrzebna szczególnie dla sportowców korzystających zarówno ze stadionu jak i boisk piłkarskich. Budynek będzie integralną częścią Zespołu Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych „Stadion”, a jego administrowaniem będzie zajmował się starachowicki MOSiR.