JUŻ W KIOSKU

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wznawia postępowanie w sprawie spalarni odpadów

2021-11-02 07:30:16

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Choć wydawałoby się, że "klamka zapadła", to jednak grupa starachowiczan zamieszkująca okolice ciepłowni przy ulicy Ostrowieckiej, wciąż ma nadzieję, że uda się zablokować budowę w okolicy ich domów, tzw. instalacji odzysku energii. Skierowała do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ) wniosek w sprawie decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach. Na początku października br., GDOŚ wydał decyzję w tej sprawie. 

źródło: Stow. Inicjatywa dla Starachowic

- Postanowieniem z dnia 4 października 2021 r., Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, rozpoznając wnioski 10 Starachowiczan z lutego i marca 2021 r. , mieszkających w sąsiedztwie planowanej inwestycji - spalarni śmieci w Starachowicach, wznowił postępowanie zakończone ostateczną decyzją tego organu z 2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji. Wznowienie postępowania jest pierwszym i kluczowym krokiem do wyeliminowania decyzji środowiskowej z obrotu prawnego. Kolejnym etapem prowadzonej procedury jest bowiem rozstrzygnięcie przez GDOŚ wniosków mieszkańców o wstrzymanie wykonania decyzji środowiskowej oraz rozstrzygnięcie co do samej treści tej decyzji. Przekładając to na realia - kolejny etap postępowania wiąże się z możliwością wstrzymania całej inwestycji - mówi adwokat Piotr Capała. - ZEC Sp. z o.o. miała świadomość zainicjowania wyżej wskazanego postępowania przez mieszkańców i związanych z tym możliwych skutków prawnych, a pomimo tego z "uporem maniaka" twierdziła, że decyzja środowiskowa jest już niewzruszalna, wprowadzając tym samym w błąd opinię publiczną. To wszystko działo się w sytuacji, w której ZEC Sp. z o.o. reprezentowana jest w wyżej wskazanym postępowaniu przez profesjonalnego pełnomocnika, będącego adwokatem.

Jak czytamy w uzasadnieniu postanowienia:

"(...) GDOŚ na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 oraz 2 w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (w brzmieniu obowiązującym w dacie wydania powyższej decyzji, tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.), po rozpatrzeniu odwołania (nazwiska do wiadomości stron - przy. red.) z dnia 20 marca 2019 r. uchylił decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 7 marca 2019 r. (...) określającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa instalacji odzysku energii (IOE) w Starachowicach w części i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy lub umorzył postępowanie pierwszej instancji, a w pozostałej części utrzymał decyzję w mocy. 

Pismami z dnia 17 lutego 2021 r. oraz 4 marca 2021 r. osoby wymienione w sentencji niniejszego postanowienia (nazwiska do wiadomości stron - przy. red.), wniosły o wznowienie postępowania w ww. sprawie. Wnioskodawcy wskazali jako podstawę wznowienie art. 145 § 1 pkt 4 Kpa, podnosząc, że nie byli oni zawiadomieni o wszczęciu postępowania, podejmowanych czynnościach w toku postępowania, możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz z treścią decyzji administracyjnych wydanych w sprawie".  

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Remont krytej pływalni. Brak chętnych i oferty wyższe niż zakładane fundusze

2022-05-26

Remont krytej pływalni. Brak chętnych i oferty wyższe niż zakładane fundusze

Urząd Miejski otworzył oferty w postępowaniu dotyczącym remontu Krytej Pływalni przy ulicy Szkolnej w Starachowicach. Żadna firma nie jest interesowane remontem wnętrza i wentylacji pływalni, w części dotyczącej remontu dachu, oferty są wyższe niż przewidziane pieniądze. 
Wiadukt w Starachowicach Zachodnich. Powiat ogłosił przetarg

2022-05-25

Wiadukt w Starachowicach Zachodnich. Powiat ogłosił przetarg

Powiat Starachowicki ogłosił przetarg na najbardziej wyczekiwaną inwestycję drogową, tj. budowę wiaduktu w Starachowicach Zachodnich. Jej realizacja pozwoli na rozładowanie korków w Starachowicach. Będzie też doskonałym uzupełnieniem, powstającego obecnie systemu obwodnic. Firmy mają 35 dni na składanie ofert. 
25 MAJA - MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA ZAGINIONEGO

2022-05-25

25 MAJA - MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA ZAGINIONEGO

Zaginięcia małych dzieci i nastolatków są motywem przewodnim dyskusji ekspertów Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji oraz Fundacji Itaka, operatora linii 116 000 - Telefonu w Sprawie Zaginionego Nastolatka. Webinary zorganizowane zostały w ramach projektu MSWiA „Prowadzenie telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci”. Nieprzypadkowo odbywają się one w maju, w miesiącu, w którym przypada Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego. To święto obchodzone na całym świecie ustanowione zostało dla uczczenia pamięci zaginionych i nieodnalezionych dzieci, których symbolem jest kwiat niezapominajki...czytaj więcej...
Miasto zaciągnie wielomilionową pożyczkę? O tym zdecydują radni

2022-05-26

Miasto zaciągnie wielomilionową pożyczkę? O tym zdecydują radni

Wśród uchwał, nad którymi podczas piątkowej (27 maja) sesji Rady Miejskiej debatować będą radni, znajdzie się ta dotycząca zaciągnięcia przez Gminę Starachowice pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 37 milionów złotych.   
Środa z profilaktyką, posłuchaj ekspertów.

2022-05-25

Środa z profilaktyką, posłuchaj ekspertów.

Co tydzień, w środę na Akademii NFZ i kanale You Tube odsłaniamy tajemnice różnych schorzeń, a przede wszystkim informujemy, jak im zapobiegać i jak postępować, gdy już zachorujemy. Nasi eksperci, najlepsi w danej dziedzinie specjaliści z całego kraju za pośrednictwem zamieszczanych krótkich filmów przekazują informacje, zalecenia i porady. Można też pobrać specjalnie przygotowaną ulotkę. Naprawdę warto obejrzeć, dowiedzieć się czegoś nowego i skorzystać z fachowych rad. Kampania jest dedykowana pacjentom, ale też osobom zdrowym, wszystkim, którym temat zdrowia jest bliski....czytaj więcej...

2022-05-24

"Dla dobra społeczności" - Stowarzyszenie o dofinansowaniu do miejskiej komunikacji

Stowarzyszenie Wrażliwi Społecznie złożyło do Sejmu petycję o zmianę w ustawie, by miasta takie jak Starachowice, mogły ubiegać się o dofinansowanie do przewozów autobusowych. 
Dzień Zdrowia MAMY

2022-05-24

Dzień Zdrowia MAMY

Z okazji Dnia Matki, Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej wraz z partnerem - Pracownią Rezonansu Magnetycznego Dobre Zdrowie, organizuje kolejną akcję profilaktyczną kierowaną do kobiet. Już w czwartek (26 maja), Panie w wieku od 40 do 75 lat będą mogły skorzystać z bezpłatnej mammografii w szpitalu. 
Remonty przesunięte. Te ulice wracają do inwestycyjnej kolejki

2022-05-24

Remonty przesunięte. Te ulice wracają do inwestycyjnej kolejki

Niestety, choć jeszcze w marcu br. wydawało się, że uda się zmodernizować ulice: Sąsiedzką, Cichą oraz Lachy w Starachowicach, to jednak przetarg został unieważniony. Teraz Gmina będzie czekała na infrastrukturalne konkursy, by pozyskać zewnętrzne dofinansowania.
Kiedy i jak zabrać głos na sesji?

2022-05-24

Kiedy i jak zabrać głos na sesji?

Wydarzenia na kwietniowej sesji Rady Miejskiej, podczas których właściciele garaży znajdujących się przy ulicy Kościelnej w Starachowicach chcieli przedstawić swoje stanowisko, a nie zostali dopuszczeni do głosu, wywołały oburzenie części mieszkańców miasta. Pojawiły się opinie, że głos wyborcy ważny jest tylko przy urnie. Dlatego postanowiliśmy sprawdzić, jakie są procedury dotyczące prezentowania swojego stanowiska podczas sesji Rady Miejskiej.
W Starachowicach rozpoczyna się Kongres Samorządowy

2022-05-24

W Starachowicach rozpoczyna się Kongres Samorządowy

Pierwsza edycja Kongresu Samorządowego w Starachowicach, która w tym tygodniu trwa w naszym mieście, to wydarzenie skierowane do przedstawicieli wszystkich szczebli samorządu terytorialnego.