JUŻ W KIOSKU

Eko Szkoła - nowa jakość edukacji

2022-08-09 12:30:47

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Gmina Starachowice zmierza do finalizacji prac nad końcowym opracowaniem projektu zagospodarowania przyszłej Eko Szkoły w Szkole Podstawowej nr 11.

fot. sp11.starachowice.eu, UM

W trakcie kolejnego spotkania roboczego, przedstawiciele Urzędu Miejskiego z Referatu Inwestycji, Biura Architekta Miasta, Referatu Edukacji, Kultury i Sportu, a także Referatu ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych oraz dyrekcja SP 11 pracowali nad wytycznymi, które pozwolą na opracowanie koncepcji aranżacji oraz dokumentacji kosztorysowo-projektowej, tak aby jak najlepiej zagospodarować przestrzeń wewnątrz budynku i wokół szkoły.

W czerwcu, w siedzibie szkoły, odbyły się warsztaty dla uczniów i nauczycieli, a także spotkanie konsultacyjne dla społeczności lokalnej, podczas których wszyscy uczestnicy mogli wyrazić swoje oczekiwania i propozycje względem Eko Szkoły. Wyniki tych spotkań zostaną uwzględnione przy tworzeniu mapy inwestycji.

Zadanie jest w całości realizowane w ramach projektu „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego”, finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 (85%) oraz budżetu państwa (15%).

– Naszym pomysłem jest stworzenie miejsca niebanalnego, które będzie zielonym centrum północy miasta z infrastrukturą dostępną dla wszystkich mieszkańców - mówi Prezydent Miasta Marek Materek. - Dla naszych najmłodszych chcemy stworzyć możliwość innowacyjnego i ciekawego kształcenia, w oparciu o nowoczesną, przyjazną szkołę. Chcemy od najmłodszych lat uczyć dzieci dbałości o środowisko naturalne, tworząc zieloną infrastrukturę.

Teren przy szkole ma się jeszcze mocniej zazielenić - wstępnie planowano m.in. zaprojektowanie ogrodów deszczowych, eko-ogródków dla dzieci, ścieżek sensorycznych oraz ogrodu japońskiego.

- Adaptacja pomieszczeń pod działalność nowej szkoły obejmować ma m.in.: utworzenie i wyposażenie laboratorium przyrodniczego, wyposażenie pracowni matematycznej, wydzielenie i wyposażenie sal do nauki języków obcych, utworzenie nowych pracowni informatycznych, wydzielenie i wyposażenie pomieszczeń do nagrywania i prowadzenia lekcji zdalnych, zakup tablic edukacyjnych, zestawów i modeli doświadczalnych, aplikacji i programów interaktywnych, remont i wyposażenie biblioteki oraz mediateki, rozbudowę stołówki, przebudowę świetlicy i remonty sal lekcyjnych - wymienia Prezydent Miasta Marek Materek. - Nowa Ekoszkoła to również nowa wyjątkowa oferta edukacyjna.

Projekt ma szansę stać się wzorcowym przedsięwzięciem oświatowym nie tylko w województwie, ale także w kraju.

W nowej placówce zaplanowano uruchomienie klas dwujęzycznych, klasy o profilu ekologicznym oraz klasy sportowej. W ramach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych uczniowie będą mieli do wyboru: rytmikę, sekcję artystyczną, sportową, edukację obywatelską i inne. Projekt przewiduje również możliwość dokształcania kadry pedagogicznej, poprzez udział w kursach i szkoleniach.

Budynek i przestrzeń EkoSzkoły będą ogólnodostępne dla mieszkańców - będą miejscem spotkań i wypoczynku, jak również realizacji działań edukacyjnych i ekologicznych oraz kształtowania świadomości ekologicznej.

Wypracowane programy edukacyjne będą mogły być zaimplementowane do innych szkół.

W ramach projektu przewidziane są także międzypokoleniowe warsztaty zielarskie oraz budowa ogrodu społecznościowego z aktywnym udziałem słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Te prace już trwają, a w inicjatywę zaangażowała się także grupy młodzieży z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 – uczniowie klasy o profilu „technik architekt krajobrazu”.

/informacja prasowa: UM Starachowice/

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Młodzieżowa Rada Miasta ma nowego opiekuna

2022-10-04

Młodzieżowa Rada Miasta ma nowego opiekuna

Podczas ostatniej sesji radni podjęli decyzję o wyborze nowego opiekuna dla Młodzieżowej Rady Miasta. Został nim, rekomendowany na to stanowisko przez młodzieżowych radnych, pracownik Urzędu Miasta, Kamil Stanos. Decyzję podjęto jednogłośnie, a sama uchwała nie pociąga za sobą żadnych skutków finansowych.
ŚwiaTOsfera Nauki

2022-10-02

ŚwiaTOsfera Nauki

Gościnne mury starachowickiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki okazały się idealnym miejscem do organizacji drugiego dnia kolejnej edycji Festiwalu Nauki. Wtorkowe spotkania młodzieży szkolnej ze szkół podstawowych oraz starachowickich liceów poświęcone były różnym dziedzinom nauk humanistycznych i społecznych.
O Starachowicach w Dzień Dobry TVN

2022-09-30

O Starachowicach w Dzień Dobry TVN

W Starachowicach gościła ekipa programu Dzień Dobry TVN, która prosto ze starachowickiego autobusu przeprowadziła wejście "na żywo" - oczywiście w temacie bezpłatnej komunikacji publicznej, która w naszym mieście funkcjonuje od 1 kwietnia br.
Podniosłe święto dostojnych Małżeństw

2022-09-30

Podniosłe święto dostojnych Małżeństw

Diamentowe i Złote Gody obchodziły dziś starachowickie małżeństwa z 60 i 50-letnim stażem. Medale za długoletnie pożycie wręczył Jubilatom Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek, składając z tej okazji życzenia kolejnych, szczęśliwych i udanych lat w małżeństwie.
Sesja Rady Miejskiej w Starachowicach. Porządek obrad

2022-09-29

Sesja Rady Miejskiej w Starachowicach. Porządek obrad

W piątek (30 września) o godzinie 9.00 w sali "Olimpia" Urzędu Miejskiego odbędzie się sesja starachowickiej Rady Miejskiej. Obrady, można oglądać online, pod adresem: //esesja.tv/transmisja_na_zywo/403/rada-miejska-w-starachowicach.htm
Badanie zdolności adaptacyjnej do zmian klimatu

2022-09-26

Badanie zdolności adaptacyjnej do zmian klimatu

Gmina Starachowice serdecznie zaprasza do aktywnego udziału w badaniu zdolności adaptacyjnej do zmian klimatu społeczności lokalnej Starachowic.
Młodzi rozmawiają o patriotyzmie

2022-09-25

Młodzi rozmawiają o patriotyzmie

Na zaproszenie Młodzieżowej Rady Miasta do Starachowic zawitała młodzież z kilku krajów Europy. Byli przedstawiciele Grecji, Macedonii Północnej, Włoch, Portugalii, Czech oraz Łotwy. Młodzi ludzie przyjechali, aby porozmawiać oraz wymienić się poglądami na temat kondycji patriotyzmu na Starym Kontynencie i zagrożeniach płynących z nacjonalizmu. Wydarzenie odbyło się w gościnnych murach Muzeum Przyrody i Techniki.
Nowe łazienki dla przedszkolaków z

2022-09-25

Nowe łazienki dla przedszkolaków z "czternastki"

Skrzaty i Biedronki z Przedszkola Miejskiego nr 14 doczekały się remontu łazienek w swoim ukochanym przedszkolu. Gmina Starachowice wyremontowała dwie łazienki w placówce. To kolejna inwestycja gminna służąca poprawie warunków w starachowickich przedszkolach.
Konsultacje dotyczące rozwoju mieszkalnictwa

2022-09-20

Konsultacje dotyczące rozwoju mieszkalnictwa

Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek zachęca do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania strategii gospodarowania i rozwoju mieszkalnictwa w Starachowicach, prowadzonych przez Politechnikę Warszawską w ramach projektu pn. „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.
Starachowice liderem zrównoważonej mobilności

2022-09-18

Starachowice liderem zrównoważonej mobilności

Już po raz piąty miasto Starachowice włącza się w organizację Europejskiego Tygodnia Mobilności. Jest to inicjatywa zapoczątkowana przez Komisję Europejską promująca zrównoważony transport. W tym roku działania edukacyjne i profilaktyczne będą skierowane przede wszystkim do dzieci z lokalnych przedszkoli.