JUŻ W KIOSKU

Drewno z "pałacykowych" drzew trafi do sprzedaży

2022-08-16 08:37:32

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Na placu przy ul. Konstytucji 3 Maja w Starachowicach, gdzie znajduje się stuletni "Pałacyk" powstaje tzw. „Impact Hub”, czyli inkubator myśli społecznej. Miejsce, w którym organizowane będą spotkania, wystawy i inne cykliczne wydarzenia. Zanim ruszyły prace budowalne, do mieszkańców dotarła informacja o wycince drzew prowadzonej na terenie wokół "Pałacyku". Nie kryli oni zaskoczenia, ale i oburzenia, ponieważ z mapy Starachowic zniknęła kolejna enklawa zieleni. 

Z terenu wokół "Pałacyku" wycięto ponad 70 drzew / fot. Gazeta Starachowicka

W czerwcu, rzecznik Urzędu Miejskiego Michał Urbański informował nas, że: w ramach inwestycji (...) wycinka drzew jest podyktowana kolizją z zaprojektowanymi elementami docelowego zagospodarowania terenu. Zgodnie z projektem przewiduje się usunięcie 74 szt. drzew, na taką liczbę opiewa decyzja zgody wydana przez Starostę Starachowickiego.

Mimo oburzenia mieszkańców wycinkę przeprowadzono, prace przy Konstytucji 3 Maja 15 trwają, a my zainteresowaliśmy się tym, co się stało z drzewami wyciętymi z terenu rewitalizowanego "Pałacyku". Zapytaliśmy w starachowickim magistracie: ile metrów sześciennych stanowi wycięte drewno, gdzie się ono znajduje oraz do czego zostanie wykorzystane. 

- Zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą inwestycji rewitalizacji Pałacyku „w wyniku usunięcia kolidujących drzew i krzewów – korzenie oraz drobne gałęzie, o średnicy mniejszej niż 5 cm, Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, natomiast pozostałe drewno, potnie na odcinki o długości ok 1-1,5 m i dostarczy w miejsce wskazane przez Zamawiającego" - informuje rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Starachowicach, Michał Urbański. - Zgodnie z protokołem przekazania, gmina przyjęła od Wykonawcy 40m³ drewna. Kolejnym etapem będzie wszczęcie procedury przez gminę, zmierzającej do ogłoszenia postępowania przetargowego i sprzedaży przedmiotowego drewna - dodaje.

***

Pałacyk powstał w 1922 roku z przeznaczeniem na mieszkanie dyrektora starachowickiej Fabryki Amunicji. Szefowie Zakładów Starachowickich mieszkali tam do 1939 roku. Po wojnie budynek zaczął stopniowo popadać w ruinę. Potem kolejno wprowadzały i wyprowadzały się z niego różne instytucje. W budynku m.in. przez blisko ćwierć wieku mieściło się Przedszkole Miejskie, które zostało zamknięte na początku lat 90. Mieściła się tam również Świetlica Socjoterapeutyczna Stowarzyszenia "Spójrz Inaczej" oraz Państwowe Ognisko Plastyczne. Kolejne lata doprowadziły budynek do ruiny.

Od 2010 roku miasto podejmowało próby sprzedaży budynku. Od kwoty 1,8 miliona zł w pierwszym przetargu, do kwoty 1,2 mln zł w kolejnych. W 2015 roku prezydent Marek Materek wraz z radnymi podjął decyzję o uchyleniu uchwały poprzednich władz o odstąpieniu od przekazania budynku w postaci darowizny na rzecz Skarbu Państwa. Uznano, że starachowicki „Pałacyk” należy wykorzystać dla potrzeb społeczności lokalnej.  

Po rewitalizacji, "Pałacyk" ma stać się miejscem tętniącym życiem. Według umowy szacowany koszt robót budowlanych wynosi około 12 mln zł. Źródła finansowania pochodzą z dwóch różnych programów. Budynek główny będzie finansowany z programu „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Świętokrzyskiego 2014-2020). Nowe skrzydło, łącznik oraz zagospodarowanie otoczenia zostaną zrealizowane w ramach projektu „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego” finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 (85%) oraz budżetu państwa (15%).

Jak informuje Urząd Miejski w pierwszej kolejności, w ramach inwestycji, konieczna była rozbiórka dwóch historycznie późniejszych przybudówek przy Pałacyku. Obecnie budynek jest rozbudowany o nowe skrzydło usytuowane po stronie północno-wschodniej, skomunikowane z obiektem istniejącym za pośrednictwem łącznika.

- W wyniku zaplanowanej przebudowy powstanie nowa przestrzeń. W części historycznej budynku wstępnie zaplanowano: w obrębie piwnic – pomieszczenia techniczne, obsługi budynku, w obrębie parteru - kawiarnia z zapleczem i oranżerią, punkt informacji, sala biurowo-ekspozycyjna, toalety personelu oraz toalety ogólnodostępne, w obrębie I piętra – pomieszczenie organizacji pozarządowych, dwa pomieszczenia biurowe, pomieszczenie gospodarcze oraz toalety ogólnodostępne. Na parterze budynku będą zlokalizowane: sala konferencyjno-wykładowa na 100 osób, zaplecze sali konferencyjnej, foyer oraz szatnia i toalety ogólnodostępne. Na pierwszym piętrze zlokalizowana będzie komunikacja, przestrzeń dla młodzieży i open space - czytamy w informacji prasowej. - Dostęp do całego kompleksu osobom niepełnosprawnym zostanie zapewniony poprzez podjazdy oraz dźwigi lub podnośniki osobowe. Obiekt powinien być ukończony w pierwszej połowie 2023 roku.

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Dodatek węglowy. Kiedy pierwsi wnioskodawcy otrzymają pieniądze?

2022-10-04

Dodatek węglowy. Kiedy pierwsi wnioskodawcy otrzymają pieniądze?

Radni podczas piątkowej (30 września br.) sesji Rady Miejskiej podjęli stosowną uchwałę w sprawie wypłaty dodatku węglowego. Przyjęcie uchwały pozwala Centrum Usług Społecznych rozpocząć wypłatę pieniędzy. Na konto Gminy Starachowice wpłynęło 5,2 miliona złotych.
Na wypadek zagrożenia

2022-10-04

Na wypadek zagrożenia

O dystrybucji jodku potasu w regionie świętokrzyskim mówiono podczas konferencji prasowej wojewody Zbigniewa Koniusza. Gościem spotkania była dr n. med. Agnieszka Walczyk, konsultant wojewódzki w dziedzinie endokrynologii.
Fundacja

2022-10-03

Fundacja "Rodzić po ludzku" czeka na #GłosMatek

W poniedziałek, 3 października, Fundacja Rodzić po Ludzku rozpoczęła kampanię #GłosMatek. Wydarzenie ma nagłośnić inicjatywę społeczną i zachęcić kobiety do wypełniania ankiet pod tą samą nazwą. To dzięki głosom kobiet powstaje jedyny w Polsce ranking, który obejmuje wszystkie szpitale i oddziały  położnicze w Polsce.
Leśna droga w remoncie

2022-10-03

Leśna droga w remoncie

Droga prowadzająca od strony łącznika przy Batalionów Chłopskich w Starachowicach w głąb lasu przechodzi remont. Zapytaliśmy w Nadleśnictwie, co to za inwestycja. 
Modernizacja ulicy Kopalnianej potrwa dłużej

2022-10-03

Modernizacja ulicy Kopalnianej potrwa dłużej

Do końca września 2022 r. miały zakończyć się prace remontowe ulicy Kopalnianej w Starachowicach. Tymczasem wykonawca wystąpił do Gminy Starachowice o przedłużenie terminu realizacji zadania. 
Rozmawiali o bezpieczeństwie w ruchu drogowym

2022-10-01

Rozmawiali o bezpieczeństwie w ruchu drogowym

Symulator dachowania, symulator zderzeń, pomoc przedmedyczna – pokaz i instruktaż, alkogogle, narkogogle, konkursy, prelekcje profilaktyczno – edukacyjne. W piątek (30 września br.)  przy Zespole Szkół Zawodowych numer 3 w Starachowicach odbyła się impreza plenerowa pod hasłem „Jedno życie masz, więc zapnij pas”.
Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych

2022-09-30

Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych

Jak dbać o zdrowie własne i najbliższych oraz co należy zrobić, aby zapobiec chorobom zakaźnym? Między innymi na takie pytania szukali odpowiedzi uczniowie podczas „Tygodnia profilaktyki chorób zakaźnych”. Akcja miała miejsce w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach.
W remontowej kolejce

2022-09-30

W remontowej kolejce

Rozpoczęły się modernizacje kolejnych ulic w Starachowicach. Jednak są takie drogi, gdzie mieszkańcy wciąż czekają i za pośrednictwem, m.in. naszej redakcji dopytują, na jakim etapie jest sprawa remontów zamieszkiwanych przez nich ulic.
Spór zbiorowy w PKC, w MAN Bus akcja protestacyjna

2022-09-29

Spór zbiorowy w PKC, w MAN Bus akcja protestacyjna

Podwyżek płac - tego żądają związki zawodowe w dwóch starachowickich firmach produkcyjnych. Rozmowy z pracodawcami w MAN Bus i PCK Group prowadzi NSZZ „Solidarność”. 
Przebudowa drogi w Mircu Poddąbrowa

2022-09-29

Przebudowa drogi w Mircu Poddąbrowa

Mieszkańcy w Mircu Poddąbrowie zyskali kolejną część drogi - remont bowiem dobiegł końca i w środę, 28 września, podczas konferencji przekazano ją do użytku.