JUŻ W KIOSKU

Czerwcowa sesja Rady Miejskiej

2022-06-21 15:30:00

Ocena:

0/5 | 0 głosów

W piątek (24 czerwca) o godz. 9.00 rozpocznie się siódma w tym roku sesja Rady Miejskiej w Starachowicach. Sesja odbędzie się tradycyjnie w sali „Olimpia” Urzędu Miejskiego. Obrady będzie można oglądać online, pod adresem: https://esesja.tv/

fot. Gazeta Starachowicka

P o r z ą d e k sesji Rady Miejskiej w Starachowicach

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.

4. Przyjęcie Protokołu Nr V/2022 z sesji Rady Miejskiej w dniu 29 kwietnia 2022 roku.

5. Przygotowanie do sezonu letniego: obiekty sportowo-rekreacyjne, zbiorniki wodne – na terenie Starachowic w okresie wakacyjnym:

1) informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – zapytania,

2) informacja dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - zapytania.

6. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Starachowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021:

1) zapytania.

7. Debata nad Raportem o stanie gminy i głosowanie nad wotum zaufania dla Prezydenta Miasta.

8. Procedura absolutoryjna:

1) informacja na temat sprawozdania z wykonania budżetu gminy Starachowice za 2021 rok,

2) informacja na temat sprawozdania finansowego gminy Starachowice za 2021 rok,

3) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy Starachowice za 2021 rok,

4) informacja o stanie mienia gminy Starachowice,

5) stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta,

6) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,

7) dyskusja,

8) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Starachowice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Starachowice za 2021 rok,

9) projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Starachowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Starachowice za 2021 rok.

9. Plany pracy Komisji stałych Rady Miejskiej na II półrocze 2022 r.:

1) Komisja Finansów i Budżetu,

2) Komisja Gospodarcza,

3) Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu.

10. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim.

11. Informacja prezydenta miasta z prac między sesjami:

1) zapytania.

12. Projekty uchwał:

1) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2022 rok,

2) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2022 rok,

3) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2022 rok,

4) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2022 rok,

5) w sprawie udzielenia Powiatowi Starachowickiemu w 2023 roku pomocy finansowej na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0907 T na odcinku ulicy Majówka w Starachowicach”,

6) w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/5/2021 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 października 2021 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Starachowickiemu w 2020 i w 2022 roku pomocy rzeczowej,

7) w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/6/2021 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 października 2021 r. w sprawie udzielenia Województwu Świętokrzyskiemu w 2020 i w 2022 roku pomocy rzeczowej,

8) w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Wykonanie otworu badawczego Starachowice GT-1 dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód termalnych na terenie Miasta Starachowice”,

9) w sprawie wydzierżawienia na okres do dnia 31 grudnia 2026 roku części nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Starachowicach przy ulicy Radomskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

10) w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Starachowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Wspólny Dom” Sp. z o.o. w Starachowicach,

11) w sprawie statutu Centrum Usług Wspólnych w Starachowicach,

12) w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/2/2021 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice na lata 2022-2040.

13. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

14. Odpowiedzi na interpelacje.

15. Komunikaty.

16. Zamknięcie obrad.

[PROJEKTY UCHWAŁ: https://bit.ly/3HDjYuV]

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Umowa na kolejną inwestycję w Starachowicach podpisana

2022-06-30

Umowa na kolejną inwestycję w Starachowicach podpisana

Już niebawem rozpoczną się prace związane z zagospodarowaniem linii brzegowej zbiornika wodnego Pasternik. Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek w czwartek 23 czerwca br. podpisał umowę z Arturem Bławatem - prezesem firmy „ANNA-BUD” Sp. z o.o., wykonawcą inwestycji.
Uroczyste, miejskie podsumowanie roku szkolnego

2022-06-27

Uroczyste, miejskie podsumowanie roku szkolnego

Uroczyste podsumowanie roku szkolnego 2021/2022 połączone z wręczeniem nagród dla wyróżniających się uczniów odbyło się w czwartek (23 czerwca br.) w sali Olimpia Urzędu Miejskiego.
Przyznano dotacje dla organizacji pozarządowych w Starachowicach

2022-06-22

Przyznano dotacje dla organizacji pozarządowych w Starachowicach

Gmina Starachowice przyznała dotacje na zadania publiczne związane między innymi z letnim wypoczynkiem realizowanym w 2022 roku. Łączna wartość dotacji przyznanych starachowickim organizacjom pozarządowym wyniosła 483.030 złotych.
Starachowickie Centrum Usług Społecznych przykładem dla innych

2022-06-19

Starachowickie Centrum Usług Społecznych przykładem dla innych

W Starachowicach w dniach 21-22 czerwca 2022 r. odbędzie się II Kongres Centrów Usług Społecznych. Organizatorami wydarzenia są Prezydent Miasta Starachowice oraz Centrum Usług Społecznych.
Trwa przyjmowanie wniosków w ramach Budżetu Obywatelskiego

2022-06-16

Trwa przyjmowanie wniosków w ramach Budżetu Obywatelskiego

Do 1 lipca br. mieszkańcy Starachowic mogą składać swoje propozycje do Budżetu Obywatelskiego Miasta Starachowice na 2023 rok.
W Starachowicach powstaje ogród społecznościowy

2022-06-13

W Starachowicach powstaje ogród społecznościowy

Jednym z elementów realizacji pilotażowego programu edukacji ekologicznej jest budowa ogrodu społecznościowego. W wykonanie tego zadania mocno zaangażowali się seniorzy – słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Starachowicach, partnerzy projektu.
Ankieta dotycząca sytuacji mieszkaniowej w Starachowicach

2022-06-10

Ankieta dotycząca sytuacji mieszkaniowej w Starachowicach

Urząd Miejski zachęca do wypełnienia ankiety, której wyniki posłużą ekspertom z Politechniki Warszawskiej do opracowania diagnozy nt. aktualnej sytuacji mieszkaniowej w Starachowicach.
Powołano Radę Rozwoju Miasta

2022-06-06

Powołano Radę Rozwoju Miasta

Za nami inauguracyjne posiedzenie starachowickiej Rady Rozwoju Miasta. 20-osobowe ciało opiniodawczo-doradcze zostało powołane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 27 maja 2022 roku w ramach realizacji projektu „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego” finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa.
Kierunek - Przyszłość. Starachowice rozpoczynają ważny projekt z funduszy norweskich

2022-06-03

Kierunek - Przyszłość. Starachowice rozpoczynają ważny projekt z funduszy norweskich

Projekt „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego”, finansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 (85%) oraz budżetu państwa (15%), oficjalnie rozpoczęty. Partnerem Gminy Starachowic zostało Bergen - drugie co do wielkości największe miasto w Norwegii. W ramach projektu, do gminy trafi blisko 16 milionów złotych, które pozwolą na realizację wielu ważnych zadań.
Zaproszenie na wspólne uruchomienie fontanny przed Parkiem Kultury

2022-06-02

Zaproszenie na wspólne uruchomienie fontanny przed Parkiem Kultury

Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek zaprasza wszystkich mieszkańców, do wspólnego uruchomienia fontanny przed Parkiem Kultury. Wydarzenie odbędzie się w czwartek (2 czerwca) o godz. 20:45 i będzie miało zapewnioną artystyczną oprawę. Swój minirecital "Ulotna" zaprezentuje młoda, utalentowana wokalistka Patrycja Suwara.