JUŻ W KIOSKU

Czerwcowa sesja Rady Miejskiej

2022-06-21 15:30:00

Ocena:

0/5 | 0 głosów

W piątek (24 czerwca) o godz. 9.00 rozpocznie się siódma w tym roku sesja Rady Miejskiej w Starachowicach. Sesja odbędzie się tradycyjnie w sali „Olimpia” Urzędu Miejskiego. Obrady będzie można oglądać online, pod adresem: https://esesja.tv/

fot. Gazeta Starachowicka

P o r z ą d e k sesji Rady Miejskiej w Starachowicach

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.

4. Przyjęcie Protokołu Nr V/2022 z sesji Rady Miejskiej w dniu 29 kwietnia 2022 roku.

5. Przygotowanie do sezonu letniego: obiekty sportowo-rekreacyjne, zbiorniki wodne – na terenie Starachowic w okresie wakacyjnym:

1) informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – zapytania,

2) informacja dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - zapytania.

6. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Starachowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021:

1) zapytania.

7. Debata nad Raportem o stanie gminy i głosowanie nad wotum zaufania dla Prezydenta Miasta.

8. Procedura absolutoryjna:

1) informacja na temat sprawozdania z wykonania budżetu gminy Starachowice za 2021 rok,

2) informacja na temat sprawozdania finansowego gminy Starachowice za 2021 rok,

3) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy Starachowice za 2021 rok,

4) informacja o stanie mienia gminy Starachowice,

5) stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta,

6) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,

7) dyskusja,

8) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Starachowice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Starachowice za 2021 rok,

9) projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Starachowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Starachowice za 2021 rok.

9. Plany pracy Komisji stałych Rady Miejskiej na II półrocze 2022 r.:

1) Komisja Finansów i Budżetu,

2) Komisja Gospodarcza,

3) Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu.

10. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim.

11. Informacja prezydenta miasta z prac między sesjami:

1) zapytania.

12. Projekty uchwał:

1) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2022 rok,

2) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2022 rok,

3) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2022 rok,

4) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2022 rok,

5) w sprawie udzielenia Powiatowi Starachowickiemu w 2023 roku pomocy finansowej na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0907 T na odcinku ulicy Majówka w Starachowicach”,

6) w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/5/2021 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 października 2021 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Starachowickiemu w 2020 i w 2022 roku pomocy rzeczowej,

7) w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/6/2021 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 października 2021 r. w sprawie udzielenia Województwu Świętokrzyskiemu w 2020 i w 2022 roku pomocy rzeczowej,

8) w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Wykonanie otworu badawczego Starachowice GT-1 dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód termalnych na terenie Miasta Starachowice”,

9) w sprawie wydzierżawienia na okres do dnia 31 grudnia 2026 roku części nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Starachowicach przy ulicy Radomskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

10) w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Starachowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Wspólny Dom” Sp. z o.o. w Starachowicach,

11) w sprawie statutu Centrum Usług Wspólnych w Starachowicach,

12) w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/2/2021 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice na lata 2022-2040.

13. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

14. Odpowiedzi na interpelacje.

15. Komunikaty.

16. Zamknięcie obrad.

[PROJEKTY UCHWAŁ: https://bit.ly/3HDjYuV]

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Wykorzystajmy potencjał turystyczny Starachowic

2023-06-09

Wykorzystajmy potencjał turystyczny Starachowic

- Budujemy pozytywny wizerunek miasta po to, aby ludzie mieli świadomość, że jesteśmy miastem, które warto wybrać i tu zamieszkać. Starachowice mogą być idealnym miejscem do życia, ale również aktywnego wypoczynku turystycznego. Jesteśmy gotowi do kolejnych zmian, by stać się świętokrzyską perełką – zapewnia Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek po zakończeniu pierwszego z cyklu spotkań „Porozmawiajmy o turystyce”, w którym uczestniczyli przedstawiciele samorządu, organizacji pozarządowych oraz branży hotelarskiej i usługowej.
Świętujemy 400-lecie

2023-06-07

Świętujemy 400-lecie

Starachowice przygotowują się do świętowania 400-lecia wydania przywileju lokacyjnego Wierzbnika, będącego kolebką miasta nad Kamienną. Liczne wydarzenia kulturalne i sportowe, publikacje naukowe, koncerty czy inscenizacje historyczne będą przypominać o niezwykłym jubileuszu. Obchody rozpoczną się już we wrześniu tego roku i potrwają do kolejnych Dni Starachowic na zakończenie wakacji 2024 roku.
Środa dniem handlowym na miejskim targowisku

2023-06-06

Środa dniem handlowym na miejskim targowisku

Administracja Targowiska Miejskiego w Starachowicach informuje, że ze względu na Święto Bożego Ciała tradycyjnie przypadające w czwartek (8 czerwca) handel na Targowisku Miejskim zostaje przełożony na środę (7 czerwca). 
Wybory ławników

2023-06-05

Wybory ławników

Do końca października Rada Miejska w Starachowicach dokona wyboru ławników sądowych. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są w terminie do 30 czerwca 2023 roku. 
Budżet Obywatelski 2024

2023-06-03

Budżet Obywatelski 2024

Rusza kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Starachowice. Wspólnie wybieramy projekty do realizacji na 2024 rok. Propozycje projektu do zrealizowania może zgłosić każdy zameldowany mieszkaniec miasta, który ukończył 16 rok życia. Wnioski należy zgłaszać do 30 czerwca – bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańców UM lub internetowo za pośrednictwem nowej strony Budżetu Obywatelskiego.
Kolejne starachowickie małżeństwa z 50-letnim stażem

2023-06-01

Kolejne starachowickie małżeństwa z 50-letnim stażem

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania. Złote Gody to jednak rocznica niezwykła, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku. Niezwykłe uroczystości jubileuszowe mają za sobą kolejne starachowickie małżeństwa z 50-letnim stażem.
Debata nad raportem o stanie gminy

2023-05-30

Debata nad raportem o stanie gminy

Na sesji Rady Miejskiej w Starachowicach w dniu 25 maja 2023 r., Prezydent Miasta Starachowice przedstawił raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie jego działalności w roku 2022 r., w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. W czerwcu odbędzie się debata nad przedstawionym raportem.

2023-05-27

"Starachowicka Strzała" - będą objazdy autobusów!

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Starachowicach – Komunikacja Miejska informuje, że w niedzielę (28 maja) w godzinach 10:30-14:30 w związku z organizowaną imprezą kolarską „Starachowicka Strzała” nastąpią zmiany w kursowaniu autobusów linii nr 0, 2, 7 oraz 19.
Majowa sesja Rady Miejskiej. Porządek obrad

2023-05-24

Majowa sesja Rady Miejskiej. Porządek obrad

W czwartek (25 maja br.) o godz. 9.00 w sali Olimpia Urzędu Miejskiego odbędzie się kolejna w tym roku sesja Rady Miejskiej w Starachowicach. Posiedzenie radnych, będzie można oglądać online pod adresem: //esesja.tv/transmisja_na_zywo/403/rada-miejska-w-starachowicach.htm
E-usługi ułatwią życie mieszkańców

2023-05-22

E-usługi ułatwią życie mieszkańców

Gmina Starachowice rozpoczęła kolejny etap realizacji wielkiego projektu e-usług, który w znaczący sposób zwiększa dostępność mieszkańców do załatwiania wielu spraw urzędowych przez internet. Trzeci etap tych działań to między innymi wprowadzenie systemu telefonii VOIP. Telefonia jest gwarantem poprawy jakości obsługi mieszkańca, oszczędności w gminnym budżecie i poprawy cyberbezpieczeństwa.