JUŻ W KIOSKU

Co z budową bloku przy Kościelnej? Referat UM odpowiada

2021-12-02 16:00:00

Ocena:

5/5 | 1 głosów

Jak informowaliśmy w poprzednim tygodniu, Stowarzyszenie "Inicjatywa dla Starachowic", podczas konferencji prasowej (24 listopada) poinformowało o problemach przy budowie bloku przy ul. Kościelnej  w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zwiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego poprzez budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Kościelnej w Starachowicach”. W miejscu, gdzie wcześniej stały stare baraki pojawił się też ogromny wykop. Jak mówili działacze stowarzyszenia: prace stanęły, a wykonawca inwestycji zszedł z placu budowy.

budowa bloku przy ulicy Kościelnej / Gazeta Starachowicka

- Z informacji, jakie posiadamy, wykonawca zszedł z budowy ze względu na problemy wynikające z błędne przygotowanej dokumentacji technicznej tego bloku - mówił podczas konferencji Jarosław Łyczkowski z SIDS.

Zapytaliśmy w Urzędzie Miejskim: dlaczego na budowie przy ulicy Kościelnej nie są prowadzone żadne prace; co jest powodem takiej decyzji; co dalej ze wspomnianą inwestycją; czy wykonawca będzie musiał zapłacić karę umowną za zaprzestanie prac oraz czy inwestycja zostanie wykonana zgodnie z planem? Zadaliśmy również pytania, które podczas konferencji, publicznie do magistratu skierowali członkowie "Inicjatywy dla Starachowic". 

 - W trakcie realizacji prac polegających na wzmocnieniu podłoża kolumnami betonowymi okazało się, że na części obszaru, na którym ma być usytuowany budynek poziom stropu skalnego stanowiącego oparcie kolumn, różni się w stosunku do podanego w opracowanej przez projektanta dokumentacji geotechnicznej, tj. nie znajduje się na jednakowym poziomie. W oparciu o opinię dr. n. tech. inż. W. Przybyłowicza Zamawiający podjął decyzję o wstrzymaniu robót. Niezwłocznie zlecone zostały dodatkowe szczegółowe badania, aby zobrazować rzeczywisty poziom stropu skalnego. W dniu 22.11.2021 r. Państwowy Instytut Geologiczny przystąpił do wykonywania badań, których wyniki przedstawione zostaną w miesiącu grudniu. W oparciu o wyniki badań, podjęta zostanie decyzja o kontynuowaniu prac bądź opracowaniu przez projektanta pełniącego nadzór autorski nad inwestycją rozwiązań zamiennych - czytamy w odpowiedzi Referatu Realizacji Inwestycji Urzędu Miejskiego w Starachowicach na trzy pierwsze pytania.

W odpowiedzi na pytanie, czy wykonawca będzie musiał zapłacić karę umowną za zaprzestanie prac i czy inwestycja zostanie wykonana zgodnie z planem, referat informuje:

- Zgodnie z zapisami SWZ w punkcie 19.1d jest to okoliczność niezależna od Zamawiającego i Wykonawcy, w związku z powyższym Wykonawca nie poniesie kary umownej, bowiem zgodnie z umową kary naliczane są jedynie za zwłokę w przedmiocie zamówienia, natomiast sytuacja, która ma miejsce, spowodowana jest zmianami technologicznymi. Do dnia dzisiejszego Wykonawca nie wystąpił z wnioskiem o zmianę terminu wykonania umowy. Zamawiający świadomy jest wydłużenia terminu wykonania budynku, uzależnione jest to jednak od wyników szczegółowych badań geologicznych, na które oczekujemy. Na ich podstawie podjęta zostanie decyzja o kontynuowaniu prac bądź opracowania nowej dokumentacji zamiennej.

Prezentujemy również odpowiedzi Referatu Realizacji Inwestycji UM na publiczne pytania Stowarzyszenia "Inicjatywa dla Starachowic".

 1. Czy z chwilą rozpoczęcia robót ziemnych była wykonana dokumentacja zamienna konstrukcji budynku wraz z prawomocną decyzją zmieniającą pozwolenie na budowę, czego wymagał Zamawiający na etapie procedowania przetargu ?

- Zamawiający przed przystąpieniem do realizacji robót przedstawił do akceptacji, głównemu projektantowi projekt wykonawczy sporządzony przez dr inż. Tomasza Blejarskiego oraz projektanta sprawdzającego mgr inż. Sylwię Dobringer – Jaworską. Projektant zakwalifikował zmianę jako nieistotną polegającą na wzmocnieniu gruntu kolumnami betonowymi. Na podstawie powyższego Wykonawca przystąpił do realizacji robót.

 2. Dlaczego Zamawiający po podjęciu decyzji o realizacji tej inwestycji w tym roku, nie wykonał aktualizacji dokumentacji geologicznej z 2016 roku, wiedząc, że mamy do czynienia z terenem nasypowym, mocno zurbanizowanym i po gruntownej przebudowie ulicy Kościelnej, która znajduje się w odległości niespełna 5m od budowanego budynku?

- Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej Zamawiający zastrzegł wymóg przedstawienia do wyboru dwóch dodatkowych zespołów projektantów sprawdzających dokumentację projektową. Opinia zespołu sprawdzającego we wszystkich branżach pozwala stwierdzić, że przedmiotowa dokumentacja wykonana została zgodnie z wymogami Zamawiającego oraz obowiązującymi normami i przepisami. Zamawiający nie miał podstaw do kwestionowania powyższych opinii, gdyż zgodnie z Prawem Budowlanym, którego Zamawiający musi przestrzegać, opinie wykonywały osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie.

 3. Kto zatwierdził i wyraził zgodę na  taką próbę palowania, która bardziej przypomina zastrzyki betonowe wzmacniające istniejący grunt, niż element fundamentu pośredniego?

- Wykonawca przystąpił do wykonywania wzmocnienia gruntu poprzez wykonanie kolumn betonowych na podstawie zatwierdzonej przez projektanta dokumentacji wykonawczej oraz w oparciu o przygotowaną opinię geologiczną przez dr. n. tech. inż. W. Przybyłowicza.

 4. Kto jest odpowiedzialny za straty finansowe naszego miasta, wskutek nieodpowiedzialnych decyzji? W ciągu 5 lat przygotowywania tej inwestycji, poniesione koszty to ponad 300 tysięcy złotych, nie licząc utraconych dotacji i szansy poprawy bytu dla ponad 100 rodzin.

- W związku z przystąpieniem do realizacji prac Wykonawca przedstawił dokumentację zamienną wykonaną na własny koszt. W jej oparciu przedstawiono kosztorys na roboty zamienne, których koszt opiewa na kwotę około 230 000,00 zł mniejszą w stosunku do robót objętych kosztorysem podstawowym. Na dzień dzisiejszy jedynym kosztem dodatkowym, który poniesie Gmina to wykonanie dodatkowej szczegółowej dokumentacji geologicznej o wartości 36 900,00 zł brutto. Wszelkiego rodzaju błędy wynikające z dokumentacji projektowej Projektant w ramach umowy musi usunąć na własny koszt.

5. Kto jest odpowiedzialny za narażenie zdrowia i życia przyszłych mieszkańców tego budynku? Sposób, w jaki rozpoczęto wykonywać najważniejszy element konstrukcji, jakim jest jego posadowienie, doprowadziłby niechybnie do katastrofy budowlanej.

- Dokumentacja projektowa sporządzona została przez projektantów posiadających stosowne uprawnienia w danej branży, zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami. Dodatkowo zamawiający zastrzegł wymóg przedstawienia opinii przez dodatkowy zespół projektantów sprawdzających. Roboty związane ze wzmocnieniem gruntu zostały rozpoczęte w oparciu o zatwierdzoną przez projektanta dokumentację zamienną sporządzoną przez projektantów z uprawnieniami. Na tym etapie brak jest przesłanek stwierdzających, że wykonane prace stwarzają jakiegokolwiek zagrożenie dla życia i zdrowia przyszłych mieszkańców.

Przypomnijmy, Gmina Starachowice pozyskała na budowę bloku przy ulicy Kościelnej dofinansowanie w wysokości ponad 14 mln zł z Banku Gospodarstwa Krajowego. W budynku ma znajdować się 101 mieszkań komunalnych. Będzie też świetlica, z której będą mogli korzystać seniorzy i młodzież. Budynek ma być monitorowany, a przy drzwiach wejściowych ma być zamontowany domofon. Obok planowany jest plac zabaw i parking. Budynek zostanie podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej. Według planów, budowa nowego budynku wielorodzinnego pozwoli miastu na dokonanie przesiedleń w ramach gminnego zasobu komunalnego. 

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Piotr Paweł Urbanek nowym prezesem ZEC

2022-01-21

Piotr Paweł Urbanek nowym prezesem ZEC

Decyzją Rady Nadzorczej Zakładu Energetyki Cieplnej - Komunikacja Miejska, w piątek (21 stycznia) na stanowisko prezesa Zarządu miejskiej spółki został powołany Piotr Paweł Urbanek. 
Utrudnienia związane z brakiem oświetlenia na osiedlu Żeromskiego

2022-01-21

Utrudnienia związane z brakiem oświetlenia na osiedlu Żeromskiego

Ciemność zapanowała w środowy (19 stycznia) wieczór na osiedlu Żeromskiego. Utrudnienia mogą potrwać do poniedziałku 24 stycznia br.
Marek Materek jednym z najbardziej wpływowych samorządowców w internecie

2022-01-20

Marek Materek jednym z najbardziej wpływowych samorządowców w internecie

Prezydent Starachowic, który od przeszło 7 lat osobiście prowadzi swój profil w mediach społecznościowych, zajął 3 miejsce w rankingu najbardziej wpływowych samorządowców w internecie w 2021 roku.    
Wega nadal poszukiwana

2022-01-19

Wega nadal poszukiwana

Wega, sunia rasy mały munsterlander, zaginęła rok temu. Jej rodzina wciąż wierzy w szczęśliwe zakończenie. 
Wznowienie pracy Punktu Szczepień na starachowickim SOR

2022-01-19

Wznowienie pracy Punktu Szczepień na starachowickim SOR

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach wznowił szczepienia przeciwko Covid - 19 w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (ul. Batalionów Chłopskich 6). Rejestracji można dokonać poprzez bezpłatną infolinię, na stronie pacjent.gov.pl, wysyłając sms lub dzwoniąc do punktu szczepień. 
Sny o Starachowicach i Polsce prezydenta Marka Materka

2022-01-19

Sny o Starachowicach i Polsce prezydenta Marka Materka

Starachowiczan obserwujących profil społecznościowy prezydenta miasta Marka Materka od rana rozgrzewają jego dwa wpisy. W pierwszym opisuje swój "Sen o Starachowicach, w drugim "Sen o Polsce", w którym nawołuje do pojednania i zaprasza przedstawicieli wszystkich partii do naszego miasta. "Błagam polityków ze wszystkich opcji politycznych - siądźcie i porozumiejcie się dla dobra Polski. Rada Bezpieczeństwa Narodowego nie została zwołana mimo tego, co dzieje się wokół naszego Kraju. Dlatego zapraszam do Starachowic. Udostępnię swój gabinet i pomogę w mediacjach" - czytamy.
Podziękowania dla Ewy Skiby

2022-01-19

Podziękowania dla Ewy Skiby

Prezydent Miasta Marek Materek, starostą starachowicki Piotr Ambroszczyk oraz były starosta Piotr Babicki podziękowali Ewie Skibie, która po 7 latach pracy w Urzędzie Miejskim ustępuje ze stanowiska zastępcy prezydenta miasta ds. gospodarczych.
Ewa Skiba odwołana ze stanowiska

2022-01-17

Ewa Skiba odwołana ze stanowiska

W poniedziałek (17 stycznia) rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Starachowicach Iwona Tamiołło poinformowała, że Prezydent Starachowic Marek Materek odwołał Ewę Skibę ze stanowiska Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Gospodarczych.
Osierocili nastoletniego syna

2022-01-17

Osierocili nastoletniego syna

Na początku stycznia informowaliśmy o dramacie, do którego doszło w jednej ze starachowickich rodzin. Mieszkaniec miasta zmarł na Covid-19, a jego żona przetransportowana ze Starachowic do Lublina walczyła o życie podłączona do aparatury ECMO. Jak poinformowała m.in. Telewizja Polsat, życia 50-latki nie udało się uratować.