JUŻ W KIOSKU

Ciepło geotermalne w Starachowicach? W piątek decyzja radnych o przystąpieniu do realizacji projektu

2022-06-22 08:00:03

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Podczas piątkowej (24 czerwca) sesji Rady Miejskiej, radni będą debatować nad projektem uchwały "w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Wykonanie otworu badawczego Starachowice GT-1 dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód termalnych na terenie Miasta Starachowice”.

zdjęcie poglądowe / fot. pixabay.com

Prezentujemy treść uzasadnienia do uchwały Rady Miejskiej. Znajduje się ona w Biuletynie Informacji Publicznej UM Starachowice.

- Gmina Starachowice przygotowuje wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego nr 2.9 „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi. Udostępnianie wód termalnych w Polsce”. Wymaganym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie jest „Oświadczenie o możliwości pokrycia ze środków własnych Gminy przekroczenia kosztów jednostkowych określonych w „Katalogu kosztów jednostkowych”.

W związku z przygotowaniem przez Gminę Starachowice projektu pn. „Wykonanie otworu badawczego Starachowice GT-1 dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód termalnych na terenie Miasta Starachowice”, został opracowany „Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Starachowice GT- 1 w miejscowości Starachowice”.

Celem przygotowanego projektu jest wykonywanie prac i robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych w celu ich udostępnienia. Założeniem projektu jest wykorzystanie ciepła geotermalnego, czyli energii cieplnej pochodzącej z wnętrza ziemi. Projekt ten jest alternatywą w pozyskiwaniu energii cieplnej z przeznaczaniem do wykorzystania w miejskiej sieci ciepłowniczej. Takie ciepło przyczyni się do dywersyfikacji źródeł ciepła miejskiej spółki jak również zwiększy udział energii pochodzącej z OZE, poprzez co przyczyni się do zmniejszenia śladu węglowego w produkcji ciepła. Geotermia to jedno z najczystszych źródeł pozyskiwania energii, które jest niezależne od czynników zewnętrznych i może produkować energię na stałym poziomie przez cały rok.

Projekt przewiduje odwiercenie pionowego otworu geotermalnego poszukiwawczo – rozpoznawczego Starachowice GT-1 o głębokości do 3500 m. Otwór ten po spełnieniu roli badawczej będzie mógł zostać wykorzystany jako otwór eksploatacyjny wód termalnych, w oparciu o który planowana jest realizacja ciepłowni geotermalnej.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia przewiduje się uzyskanie wody złożowej o temperaturze 60-90 stopni C i wydajności ok. 20 m3/h. Na tej podstawie można będzie uzyskać ok. 1,28 MW ciepła geotermalnego, przy założeniu schłodzenia wody termalnej do 20 stopni C. Przewidywany okres realizacji projektu: 2023-2024 r.

Łączne zestawienie kosztów jednostkowych powyższego projektu wynosi 21.598.934,00 pln netto i nie przekracza żadnego z kosztów jednostkowych określonych w Katalogu kosztów jednostkowych, który stanowi załącznik do dokumentacji konkursowej.

Podatek VAT jest kosztem niekwalifikowalnym przedsięwzięcia polegającego na odwierceniu otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego Starachowice GT -1

Ostateczny koszt zadania zostanie ustalony po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Może on być zarówno wyższy od kosztów jednostkowych określonych we wniosku o dofinansowanie, jak również niższy. W przypadku przekroczenia tych kosztów w trakcie realizacji projektu, zostaną one zabezpieczone i pokryte z budżetu miasta Starachowice - czytamy w uzasadnieniu do projektu Uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Wykonanie otworu badawczego Starachowice GT-1 dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód termalnych na terenie Miasta Starachowice”.

(LINK: https://bit.ly/3Oeacll]

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Dodatek węglowy. Kiedy pieniądze trafią do wnioskodawców?

2022-09-24

Dodatek węglowy. Kiedy pieniądze trafią do wnioskodawców?

Zima coraz bliżej, a problem z nabyciem węgla coraz większy. Jeśli nawet jest, to kwestionowana jest jego jakość, nie mówiąc o cenach, które kupujących potrafią, przysłowiowo, zwalić z nóg. Sejm przyjął odpowiednią ustawę o dodatku węglowym w kwocie 3 tysięcy, a pytanie brzmi, kiedy trafi on do rąk mieszkańców.
Ze STOP-em bezpieczniej

2022-09-23

Ze STOP-em bezpieczniej

Znak STOP pozostanie przed przejazdami starachowickiej wąskotorówki na tzw. przedłużeniu ulicy Leśnej w Starachowicach i dojeździe do Lipia. Bezwzględnie poprawia on bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego i użytkowników kolejki.
Budynek po Klinikach Serca własnością starachowickiego szpitala

2022-09-22

Budynek po Klinikach Serca własnością starachowickiego szpitala

Przejęcie przez Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach budynku po Polsko-Amerykańskich Klinikach Serca stało się faktem. Dyrektor szpitala Milena Witczak, w środę (21 września) odebrała klucze do sąsiadującego ze starachowicką lecznicą budynku. 
Obawiają się o swoje ogródki działkowe przy Pasterniku. Prezydent odpowiada

2022-09-22

Obawiają się o swoje ogródki działkowe przy Pasterniku. Prezydent odpowiada

Jaka przyszłość czeka działkowców z ogrodów "Wójtówka" przy ul. Kieleckiej w Starachowicach? Obawy zrodziły się, gdy światło dzienne ujrzała interpelacja radnego Rady Miejskiej Włodzimierza Orkisza, który zgłosił pomysł pozbycia się działek. Zaproponował on wycięcie drzew przy ulicy Kieleckiej i likwidację ogródków, celem wyeksponowania widoku na Pasternik, nazwanego przez niego starachowickim Morskim Okiem.    
Ulica Śląska w remoncie

2022-09-22

Ulica Śląska w remoncie

Przy ulicy Śląskiej trwają intensywne prace remontowe. Na odcinku od skrzyżowania z ul. Konstytucji 3 Maja do skrzyżowania z ul. św. Barbary została zdjęta już stara nawierzchnia, powstaje również nowy, komfortowy chodnik. Całość prac ma kosztować 1 mln 670 tys. zł, i jak przy większości inwestycji samorząd Starachowic pozyskał dla tego zadania finansowanie zewnętrzne z Funduszu Dróg Samorządowych.
Publiczny czy prywatny? Profil prezydenta z nagrodą Złotego Lajka w tle 

2022-09-21

Publiczny czy prywatny? Profil prezydenta z nagrodą Złotego Lajka w tle 

Prezydent Miasta Marek Materek odebrał wyróżnienie podczas gali I Samorządowego Kongresu Internetu i Mediów Społecznościowych Local-SoMe'22, który odbył się w Tychach. To statuetka Złotego Lajka za najbardziej angażującą komunikację w internecie i mediach społecznościowych, przyznana przez organizatorów kongresu, czyli Związek Miast Polskich oraz Instytut Badania Internetu i Mediów Społecznościowych.
Pielgrzymka ludzi Solidarności na Jasną Górę

2022-09-21

Pielgrzymka ludzi Solidarności na Jasną Górę

W niedzielę (18 września br.) odbyła się 40 Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę. Uczestniczyli w niej również pracownicy ze starachowickich zakładów.
Bezpłatna komunikacja w Starachowicach coraz popularniejsza

2022-09-21

Bezpłatna komunikacja w Starachowicach coraz popularniejsza

Za nami 172 dni bezpłatnej komunikacji autobusowej dla mieszkańców Starachowic. Wprowadzona przez Gminę Starachowice od 1 kwietnia 2022 roku możliwość bezpłatnych przejazdów nowoczesnymi autobusami okazała się, jak mówi prezydent miasta Marek Materek, pomysłem trafionym.
Czy wzrost opłat za energię spowoduje, że szkoły przejdą znowu na zdalne nauczanie?

2022-09-20

Czy wzrost opłat za energię spowoduje, że szkoły przejdą znowu na zdalne nauczanie?

Galopująca inflacja i wzrost opłat za media budzą niepokój mieszkańców. Czy gmina Starachowice planuje wprowadzenie nauczania zdalnego w szkołach i przedszkolach w związku z rosnącymi cenami energii?
Budżet Obywatelski 2023. Zwyciężyły dwa projekty

2022-09-19

Budżet Obywatelski 2023. Zwyciężyły dwa projekty

Zakończyło się głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok. Na 44 941 osób uprawnionych do głosowania, w sumie starachowiczanie oddali 3093 głosy. Z czego 3075 w głosowaniu internetowym, 18 w tradycyjnym. Aż 615 głosów zostało oddanych w sposób nieważny.