JUŻ W KIOSKU

Ciepło geotermalne w Starachowicach? W piątek decyzja radnych o przystąpieniu do realizacji projektu

2022-06-22 08:00:03

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Podczas piątkowej (24 czerwca) sesji Rady Miejskiej, radni będą debatować nad projektem uchwały "w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Wykonanie otworu badawczego Starachowice GT-1 dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód termalnych na terenie Miasta Starachowice”.

zdjęcie poglądowe / fot. pixabay.com

Prezentujemy treść uzasadnienia do uchwały Rady Miejskiej. Znajduje się ona w Biuletynie Informacji Publicznej UM Starachowice.

- Gmina Starachowice przygotowuje wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego nr 2.9 „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi. Udostępnianie wód termalnych w Polsce”. Wymaganym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie jest „Oświadczenie o możliwości pokrycia ze środków własnych Gminy przekroczenia kosztów jednostkowych określonych w „Katalogu kosztów jednostkowych”.

W związku z przygotowaniem przez Gminę Starachowice projektu pn. „Wykonanie otworu badawczego Starachowice GT-1 dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód termalnych na terenie Miasta Starachowice”, został opracowany „Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Starachowice GT- 1 w miejscowości Starachowice”.

Celem przygotowanego projektu jest wykonywanie prac i robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych w celu ich udostępnienia. Założeniem projektu jest wykorzystanie ciepła geotermalnego, czyli energii cieplnej pochodzącej z wnętrza ziemi. Projekt ten jest alternatywą w pozyskiwaniu energii cieplnej z przeznaczaniem do wykorzystania w miejskiej sieci ciepłowniczej. Takie ciepło przyczyni się do dywersyfikacji źródeł ciepła miejskiej spółki jak również zwiększy udział energii pochodzącej z OZE, poprzez co przyczyni się do zmniejszenia śladu węglowego w produkcji ciepła. Geotermia to jedno z najczystszych źródeł pozyskiwania energii, które jest niezależne od czynników zewnętrznych i może produkować energię na stałym poziomie przez cały rok.

Projekt przewiduje odwiercenie pionowego otworu geotermalnego poszukiwawczo – rozpoznawczego Starachowice GT-1 o głębokości do 3500 m. Otwór ten po spełnieniu roli badawczej będzie mógł zostać wykorzystany jako otwór eksploatacyjny wód termalnych, w oparciu o który planowana jest realizacja ciepłowni geotermalnej.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia przewiduje się uzyskanie wody złożowej o temperaturze 60-90 stopni C i wydajności ok. 20 m3/h. Na tej podstawie można będzie uzyskać ok. 1,28 MW ciepła geotermalnego, przy założeniu schłodzenia wody termalnej do 20 stopni C. Przewidywany okres realizacji projektu: 2023-2024 r.

Łączne zestawienie kosztów jednostkowych powyższego projektu wynosi 21.598.934,00 pln netto i nie przekracza żadnego z kosztów jednostkowych określonych w Katalogu kosztów jednostkowych, który stanowi załącznik do dokumentacji konkursowej.

Podatek VAT jest kosztem niekwalifikowalnym przedsięwzięcia polegającego na odwierceniu otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego Starachowice GT -1

Ostateczny koszt zadania zostanie ustalony po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Może on być zarówno wyższy od kosztów jednostkowych określonych we wniosku o dofinansowanie, jak również niższy. W przypadku przekroczenia tych kosztów w trakcie realizacji projektu, zostaną one zabezpieczone i pokryte z budżetu miasta Starachowice - czytamy w uzasadnieniu do projektu Uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Wykonanie otworu badawczego Starachowice GT-1 dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód termalnych na terenie Miasta Starachowice”.

(LINK: https://bit.ly/3Oeacll]

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Zapomniana ulica Wigury. Magistrat odpowiada

2022-06-30

Zapomniana ulica Wigury. Magistrat odpowiada

Na początku tygodnia informowaliśmy, że z redakcją skontaktował się pan Ryszard, mieszkaniec ulicy Wigury. Jak mówił, mimo interwencji mieszkańców władze miasta do tej pory nie zainteresowały się remontem tej starachowickiej drogi [LINK: https://bit.ly/3NwHESY]. Skontaktowaliśmy się ze starachowickim magistratem. Zapytaliśmy, czy Gmina Starachowice przewiduje remont ulicy Wigury? Jeśli tak - to kiedy, jeśli nie - to dlaczego. I przede wszystkim o to, kiedy mieszkańcy doczekają się remontu tej drogi? Publikujemy odpowiedź...
Zmiany w regionalnych strukturach Prawa i Sprawiedliwości

2022-06-29

Zmiany w regionalnych strukturach Prawa i Sprawiedliwości

Prawo i Sprawiedliwość zmienia swoje struktury. Partia będzie zarządzana w oparciu o 94 okręgi, które terytorialnie mają odpowiadać tym, które obowiązują w wyborach do Senatu. We wtorek (28 czerwca) Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości podjął uchwałę powołującą nowych pełnomocników okręgowych.  Jak poinformował sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski, opiekunem struktur Prawa i Sprawiedliwości w województwie świętokrzyskim będzie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.
Jaką wodę wybrać na upalne dni?

2022-06-29

Jaką wodę wybrać na upalne dni?

Jedna z najbardziej życiodajnych substancji to woda. Łatwo się wchłania, szybko gasi pragnienie, reguluje temperaturę ciała i jest jednym z najbardziej kluczowych składników pokarmowych w diecie. Jednak wybór jest ogromy, dietetyk podpowiada jaką wodę należy wybierać.
Zapomniana ulica Wigury

2022-06-28

Zapomniana ulica Wigury

Z redakcją Gazety Starachowickiej skontaktował się pan Ryszard, mieszkaniec ulicy Wigury. Jak mówi, ma żal do władz miasta, że do tej pory nie zainteresowali się remontem zaledwie 200-metrowego odcinka tej starachowickiej drogi. 
Wizyta Adama Jarubasa w Man Bus Starachowice

2022-06-27

Wizyta Adama Jarubasa w Man Bus Starachowice

Z   inicjatywy   Związku   Pracodawców   Motoryzacji   i   Artykułów   Przemysłowych   przy Konfederacji Lewiatan, w dniu 24 czerwca 2022 r. w zakładzie MAN Bus Starachowice odbyła się wizyta studyjna, w której udział wzięli poseł do PE Adam Jarubas, poseł do sejmu RP Andrzej Grzyb oraz przedstawiciele branży motoryzacyjnej.
Prezydent Marek Materek z wotum zaufania

2022-06-27

Prezydent Marek Materek z wotum zaufania

Podczas piątkowej (24 czerwca br.) sesji Rady Miejskiej w Starachowicach odbyła się debata nad Raportem o stanie gminy Starachowice za 2021 rok, po której głosowano nad udzieleniem wotum zaufania dla Prezydenta Miasta.
Umowa na pożyczkę podpisana

2022-06-27

Umowa na pożyczkę podpisana

W obecności dyrektor Departamentu Sektora Samorządowego Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Ewy Tyrki, dyrektora Oddziału BGK w Kielcach Piotra Waluszewskiego oraz skarbnik Starachowic - Haliny Piwnik, w środę (22 czerwca br. ) prezydent miasta Marek Materek podpisał umowę preferencyjnej pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego.
 Starachowiccy hemodynamiści ratują życie

2022-06-25

Starachowiccy hemodynamiści ratują życie

Kolejne dwie osoby z ostrą chorobą wieńcową zostały uratowane dzięki starachowickim specjalistom. Kierownik Pracowni Hemodynamiki lek. Paweł Tomaszewski i dr n. med. Aleksander Stępień po raz pierwszy samodzielnie zastosowali litotrypsję wewnątrznaczyniową u dwojga pacjentów.
Jubileusz Agencji Rozwoju Regionalnego i Restrukturyzacji

2022-06-24

Jubileusz Agencji Rozwoju Regionalnego i Restrukturyzacji

To już trzydzieści lat jak wspierają starachowickich przedsiębiorców, Agencja Rozwoju Regionalnego i Restrukturyzacji powstała w 1992 roku i należy do najstarszych instytucji aktywnie wspierających biznesmenów. Działa nie tylko w regionie świętokrzyskim, ale także poza nim, z okazji jubileuszu przyszedł czas na podsumowania i świętowanie.
Woda niezbilansowana w budynkach wspólnot i spółdzielni. Co robić?

2022-06-25

Woda niezbilansowana w budynkach wspólnot i spółdzielni. Co robić?

Po publikacji jednego z artykułów otrzymaliśmy zapytania telefoniczne dotyczące rozliczenia wody, szczególnie wody niezbilansowanej. Postaramy się odpowiedzieć na stawiane pytania i wyjaśnić tę kwestię.