JUŻ W KIOSKU

Ciepło geotermalne w Starachowicach? W piątek decyzja radnych o przystąpieniu do realizacji projektu

2022-06-22 08:00:03

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Podczas piątkowej (24 czerwca) sesji Rady Miejskiej, radni będą debatować nad projektem uchwały "w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Wykonanie otworu badawczego Starachowice GT-1 dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód termalnych na terenie Miasta Starachowice”.

zdjęcie poglądowe / fot. pixabay.com

Prezentujemy treść uzasadnienia do uchwały Rady Miejskiej. Znajduje się ona w Biuletynie Informacji Publicznej UM Starachowice.

- Gmina Starachowice przygotowuje wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego nr 2.9 „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi. Udostępnianie wód termalnych w Polsce”. Wymaganym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie jest „Oświadczenie o możliwości pokrycia ze środków własnych Gminy przekroczenia kosztów jednostkowych określonych w „Katalogu kosztów jednostkowych”.

W związku z przygotowaniem przez Gminę Starachowice projektu pn. „Wykonanie otworu badawczego Starachowice GT-1 dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód termalnych na terenie Miasta Starachowice”, został opracowany „Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Starachowice GT- 1 w miejscowości Starachowice”.

Celem przygotowanego projektu jest wykonywanie prac i robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych w celu ich udostępnienia. Założeniem projektu jest wykorzystanie ciepła geotermalnego, czyli energii cieplnej pochodzącej z wnętrza ziemi. Projekt ten jest alternatywą w pozyskiwaniu energii cieplnej z przeznaczaniem do wykorzystania w miejskiej sieci ciepłowniczej. Takie ciepło przyczyni się do dywersyfikacji źródeł ciepła miejskiej spółki jak również zwiększy udział energii pochodzącej z OZE, poprzez co przyczyni się do zmniejszenia śladu węglowego w produkcji ciepła. Geotermia to jedno z najczystszych źródeł pozyskiwania energii, które jest niezależne od czynników zewnętrznych i może produkować energię na stałym poziomie przez cały rok.

Projekt przewiduje odwiercenie pionowego otworu geotermalnego poszukiwawczo – rozpoznawczego Starachowice GT-1 o głębokości do 3500 m. Otwór ten po spełnieniu roli badawczej będzie mógł zostać wykorzystany jako otwór eksploatacyjny wód termalnych, w oparciu o który planowana jest realizacja ciepłowni geotermalnej.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia przewiduje się uzyskanie wody złożowej o temperaturze 60-90 stopni C i wydajności ok. 20 m3/h. Na tej podstawie można będzie uzyskać ok. 1,28 MW ciepła geotermalnego, przy założeniu schłodzenia wody termalnej do 20 stopni C. Przewidywany okres realizacji projektu: 2023-2024 r.

Łączne zestawienie kosztów jednostkowych powyższego projektu wynosi 21.598.934,00 pln netto i nie przekracza żadnego z kosztów jednostkowych określonych w Katalogu kosztów jednostkowych, który stanowi załącznik do dokumentacji konkursowej.

Podatek VAT jest kosztem niekwalifikowalnym przedsięwzięcia polegającego na odwierceniu otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego Starachowice GT -1

Ostateczny koszt zadania zostanie ustalony po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Może on być zarówno wyższy od kosztów jednostkowych określonych we wniosku o dofinansowanie, jak również niższy. W przypadku przekroczenia tych kosztów w trakcie realizacji projektu, zostaną one zabezpieczone i pokryte z budżetu miasta Starachowice - czytamy w uzasadnieniu do projektu Uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Wykonanie otworu badawczego Starachowice GT-1 dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód termalnych na terenie Miasta Starachowice”.

(LINK: https://bit.ly/3Oeacll]

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Uwaga! Od 1 grudnia zmiany w rozkładzie jazdy miejskich autobusów

2023-11-29

Uwaga! Od 1 grudnia zmiany w rozkładzie jazdy miejskich autobusów

Od 1 grudnia br. w rozkładach jazdy autobusów komunikacji miejskiej w Starachowicach nastąpią zmiany. Dotyczą one linii nr 1, 7, 16, 20, 22. Jak poinformował prezydent Starachowic Marek Materek, zmiany podyktowane są interwencjami pasażerów związanymi ze zmianą godzin pracy jednego z zakładów w mieście oraz uczniów jednej ze szkól średnich.
W środę zamknięcie fragmentu ulicy Radomskiej w Starachowicach [MAPKA]

2023-11-28

W środę zamknięcie fragmentu ulicy Radomskiej w Starachowicach [MAPKA]

Uwaga kierowcy i pasażerowie miejskiej komunikacji! W środę (29 listopada br.) zamknięta zostanie dla ruchu ulica Radomska w Starachowicach, a właściwie jej fragment, w miejscu budowanego wiaduktu. Jak zgłosił Wykonawca inwestycji, utrudnienia w ruchu mają potrwać jeden dzień, w godz. od 7.00 do 19.00. Dojazd do posesji i firm na tym obszarze ma być jednak zapewniony.
Park Miejski

2023-11-28

Park Miejski "na zdjęciach w internecie wygląda lepiej niż w realu"

Radny Dariusz Grunt w interpelacji do prezydenta Starachowic Marka Materka skierował pytania dotyczące wyglądu miejskiego parku. Wśród zagadnień znalazły się m.in. te dotyczące kosztów utrzymania zieleni, czy problemu kruszącego się betonu w alejkach. 
Nowe wiaty przystankowe zamontowane

2023-11-27

Nowe wiaty przystankowe zamontowane

Na terenie Starachowic zostało zamontowanych 25 nowych wiat przystankowych. To element szerszej polityki komunikacyjnej miasta polegający na podnoszeniu jakości usług komunikacyjnych. 
Remont drogi w Lipiu i w Adamowie. Jest dofinansowanie, ale oferty przetargów je przewyższają

2023-11-27

Remont drogi w Lipiu i w Adamowie. Jest dofinansowanie, ale oferty przetargów je przewyższają

Na jednej z sesji Rady Powiatu była mowa o remoncie ulicy Starachowickiej w Lipiu. Na tę inwestycję powiat starachowicki pozyskał dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Dróg. Po podpisaniu umów z wojewodą świętokrzyskim ogłoszone zostały przetargi. Wyniki postępowań i oferty złożone przez firmy drogowe zweryfikowały jednak możliwości finansowe, a co za tym idzie zakres prac, jakie planowano wykonać.
Rekomendowano wariant obwodnicy Starachowic

2023-11-25

Rekomendowano wariant obwodnicy Starachowic

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała wariant budowy obwodnicy Starachowic do drogi krajowej nr 9. Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych po przeprowadzonej analizie zarekomendowała tzw. wariant północny. W kolejnym kroku zostanie przygotowana decyzja środowiskowa.
Jak sprawdzić, kto do mnie dzwonił? Poradnik krok po kroku

2023-11-26

Jak sprawdzić, kto do mnie dzwonił? Poradnik krok po kroku

Połączenia przychodzące od nieznanych numerów telefonów często wiążą się ze sporym stresem. Nigdy nie wiadomo, kto stoi po drugiej stronie słuchawki. W dzisiejszych czasach często zdarza się, że cyberprzestępcy wykorzystują połączenia telefoniczne w celu wyłudzenia danych osobowych. Zobacz poradnik, jak sprawdzić obcy numer telefonu!
Harcerze śladami partyzantów

2023-11-25

Harcerze śladami partyzantów

W dniach 17-19 listopada br. odbyła się kolejna edycja Harcerskiego Rajdu „Szlakami Jędrusiów” organizowana co roku przez 15. Grunwaldzką Drużynę Harcerską im. Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie” oraz Krąg Instruktorski „Komenduły” im. „Junaka” i „Kokoszki” z Hufca ZHP Starachowice.
Centrum przesiadkowe w Starachowicach Zachodnich gotowe

2023-11-24

Centrum przesiadkowe w Starachowicach Zachodnich gotowe

Zakończyły się prace przy budowie centrum przesiadkowego w zachodniej części miasta. Tam, gdzie niedawno nierówne chodniki i zniszczone wiaty przystankowe nie zachęcały do odwiedzin, stanął nowoczesny dwupoziomy parking. Przebudowany został również plac dworca.
Przejścia dla pieszych zmodernizowane

2023-11-23

Przejścia dla pieszych zmodernizowane

Zakończyły się prace drogowe związane z modernizacją przejść dla pieszych przy al. Jana Pawła II i przy skrzyżowaniu tej drogi z ulicą Miodową.