JUŻ W KIOSKU

Budżet powiatu na 2022 rok przyjęty

2022-01-03 07:00:00

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Rada Powiatu w Starachowicach, na sesji która odbyła się 29 grudnia 2021r., przyjęła budżet na 2022 r. Opiewa on na kwotę ponad 143 mln zł. Nie brakuje w nim zadań inwestycyjnych, z udziałem pozyskanych środków zewnętrznych.

fot. Powiat Starachowicki

Przyjęcie budżetu powiatu na rok 2022 r. było najważniejszym punktem XXXVII sesji Rady Powiatu w Starachowicach. Projekt planu finansowego wraz z Wieloletnią Perspektywą Finansowania na lata 2022 – 2029 przedstawiła Radzie Skarbnik Powiatu Magdalena Zawadzka.

Przyszłoroczne dochody zaplanowano na kwotę 143 179 888,24 zł, w tym:

udziały w podatki PIT i CIT – 18 647 502 zł

subwencje – 51 793 376 zł

dotacje celowe z Budżetu Państwa – 35 922 634 zł

dotacje z innych JST – 6 737 940,59 zł

środki z UE – 11 450 409,76 zł

dochody własne – 18 628 025,89 zł

Wydatki wyniosą: 148  212 160,98 zł, w tym:

wydatki bieżące -111 432 727,25 zł,

wydatki majątkowe – 36 779 433,73 zł

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt w wysokości 5 032 272,74 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym

Na realizację zadań inwestycyjnych w 2022 r. przewidziano kwotę 36 679 433,73 zł, w tym:

8 269 560 zł  na zadania roczne

28 409 873,73 zł na zadania wieloletnie.

Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2022 r.:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę i rozbudowę odcinków dróg powiatowych o łącznej długości 6,5 km

Przebudowy, rozbudowy i budowy przejść dla pieszych na drogach powiatowych na terenie powiatu starachowickiego (14 zadań dotyczących 16 przejść).

Przebudowa drogi powiatowej na odcinku ulicy Majówka w Starachowicach – wykonanie dokumentacji.

Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przy drogach powiatowych na terenie powiatu starachowickiego.

E – geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego – ujednolicenie baz danych.

Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego.

Kompleksowa termomodernizacja budynku dydaktycznego oraz hali sportowej ZSZ nr 3 w Starachowicach wraz z remontem wewnętrznym budynku hali.

Walka z epidemią COVID – 19 na terenie powiatu starachowickiego.

Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów PZAZ w Stykowie służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.

W planie inwestycyjnym znalazły się również zadania, na które złożone wnioski o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. Są to m.in.:

Budowa wiaduktu w Starachowicach, czyli rozbudowa drogi powiatowej 0617 T – wykonanie przejścia drogowego nad linią kolejową w ciągu ul. Radomskiej w Starachowicach.

Przebudowa drogi powiatowej Starachowice – Lubienia – przedłużenie ulicy Iłżeckiej w Starachowicach – od ul. Krańcowej do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0618 T.

Przebudowa drogi powiatowej Wąchock – Siekierno – Leśna – wykonanie ciągu pieszo – rowerowego w pasie drogowym.

Przebudowa drogi powiatowej Tarczek – Grabków.

Przebudowa drogi powiatowej na  ul. Szkolnej w Adamowie- II etap.

Przebudowa drogi powiatowej między miejscowościami Rataje i Starachowice w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego.

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej – termomodernizacja pracowni budowlanej i pracowni mechanicznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach.

Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych  – termomodernizacja Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 i II LO w Starachowicach.

W ocenie starosty Piotra Ambroszczyka będzie to budżet na miarę możliwości powiatu. Sztandarową inwestycją ma być budowa wiaduktu w Starachowicach Zachodnich, stąd większość pieniędzy została skumulowana na to zadanie.

- Mamy świadomość potrzeb lokalnych środowisk, dlatego w miarę możliwości będziemy wnioskować o kolejne środki zewnętrzne. Musimy jednak pamiętać, że aby wnioskować o dofinansowanie, trzeba posiadać pieniądze na wkład własny. Ten projekt to optimum, które w obecnej sytuacji mogło się zadziać – mówił o projekcie budżetu starosta Piotr Ambroszczyk.

- Ten budżet jest dobry, choć nie jest budżetem marzeń, jak żaden w historii tego powiatu, podobnie jak wielu powiatów w Polsce – ocenił wicestarosta Dariusz Dąbrowski. - To nie jest nasz wybór, ale rządzących, którzy mogą decydować czy centralizować środki, czy przesunąć je do samorządów. Wolałbym, żeby samorządy miały te środki, a nie o nie wciąż zabiegały. To samorządy są ostoją tego państwa, dobrze realizują zadania i często taniej niż komórki rządowe. Nieszczęściem powiatów jest to, że powstały później od gmin, stając się niechcianym dzieckiem systemu, bez dochodów a z zadaniami.

Projekt został przyjęty 12 głosami „za” przy 6 „wstrzymujących”.

Całość dyskusji można obejrzeć na: https://esesja.tv/transmisja/22293/xxxvii-sesja-rady-powiatu-w-starachowicach-z-dnia-29122021r.htm

Prezentacja projektu budżetu powiatu na 2022 r.: https://powiat.starachowice.pl/?pid=1&ca=show&id=4244

/komunikat prasowy: Starostwo Powiatowe/

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
XXI Jarmark u Starzecha

2022-05-25

XXI Jarmark u Starzecha

Już w najbliższą sobotę (28 maja) na terenie Muzeum Przyrody i Techniki im. Jana Pazdura w Starachowicach odbędzie się XXI Jarmark u Starzecha. Impreza organizowana przez Powiat Starachowicki wspólnie z Gminą Starachowice, Ekomuzeum i Parkiem Kultury. Gwiazdami tegorocznej imprezy będą: Jula oraz Felicjan Andrzejczak – wykonawca  legendarnego przeboju Budki Suflera „Jolka Jolka pamiętasz”, który wystąpi u nas na scenie z kwartetem smyczkowym. 
Nabór do szkół ponadpodstawowych

2022-05-23

Nabór do szkół ponadpodstawowych

Rozpoczął się nabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023. Rejestracja potrwa do 20 czerwca br. Nie warto zwlekać z dokonaniem wyboru. Lepiej zrobić to teraz!
Niebawem ruszy kwalifikacja wojskowa

2022-05-13

Niebawem ruszy kwalifikacja wojskowa

W poniedziałek (16 maja) rozpocznie się kwalifikacja wojskowa w powiecie starachowickim. Wezwanie na nią otrzyma ok. 450 osób, głównie mężczyzn urodzonych w 2003r., ale także w latach wcześniejszych, tj. 1998-2002, którym do tej pory nie przyznano kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Wzywane mogą być także kobiety, które mają umiejętności potrzebne w wojsku.
Posiedzenie Rady Muzeum

2022-05-06

Posiedzenie Rady Muzeum

Omówieniu działalności starachowickiego Ekomuzeum w okresie ostatnich dwóch lat poświęcone było ostatnie posiedzenie Rady Muzeum, które odbyło się 29 kwietnia br. Było to pierwsze stacjonarne spotkanie tego gremium, po prawie 2 - letniej przerwie spowodowanej pandemią.
Będzie termomodernizacja trzech szkolnych budynków

2022-04-28

Będzie termomodernizacja trzech szkolnych budynków

Blisko 3,5 mln zł na kompleksową termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej pozyskał Powiat Starachowicki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w ramach REACT-EU projektów związanych z efektywnością energetyczną. W środę (27 kwietnia) starosta Piotr Ambroszczyk i wicestarosta Dariusz Dąbrowski podpisali umowę na dofinansowanie tej inwestycji.
Porządek obrad kwietniowej sesji Rady Powiatu

2022-04-27

Porządek obrad kwietniowej sesji Rady Powiatu

W czwartek (28 kwietnia) w Starostwie Powiatowym w Starachowicach odbędzie się XLI sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 9.00 i będzie transmitowane na stronie: esesja.tv.
Ślubowanie klas mundurowych

2022-04-26

Ślubowanie klas mundurowych

Blisko 50 uczniów klas mundurowych i nie mundurowych szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Starachowicach i Jędrzejowie złożyło uroczyste ślubowanie na sztandar. W tym wyjątkowym wydarzeniu towarzyszyli im również starosta Piotr Ambroszczyk oraz przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Wrona. 
Rekomendowani na kolejną kadencję dyrektorską

2022-04-22

Rekomendowani na kolejną kadencję dyrektorską

Dariusz Lipiec i Elżbieta Kowalczyk zostali rekomendowani Zarządowi Powiatu do powierzenia im stanowisk dyrektorskich w I Liceum Ogólnokształcącym i Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym  w Starachowicach na kolejną, 5 – letnią kadencję.

2022-04-20

"Żonkile" w starachowickim muzeum

W tym roku obchodzimy 79. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim.  Z tej właśnie okazji w Muzeum Przyrody i Techniki im. Jana Pazdura odbyła się premiera literacka opowiadania Anny Bikont „Miłość w getcie. Irena Sendlerowa i Adam Celnikier”, wpisująca się w akcję społeczno – edukacyjną „Żonkile”, organizowaną już po raz dziesiąty przez Muzeum Historii Żydów w Polskich Polin. 
Najlepsi młodzi angliści w naszym powiecie

2022-04-12

Najlepsi młodzi angliści w naszym powiecie

Wicestarosta Dariusz Dąbrowski wręczył nagrody zwycięzcom XIV edycji powiatowego konkursu języka angielskiego „Focus on English”, organizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące w Starachowicach. Podsumowanie zmagań odbyło się w piątek, 8 kwietnia br.