JUŻ W KIOSKU

Budżet Mirca bez kredytów

2021-12-30 11:00:00

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Ostatnie dni 2021 roku to przede wszystkim uchwalanie budżetów, w środę - 22 grudnia - nad swoim pochylili się radni gminy Mirzec. Rekordowo dużą część budżetu stanowią wydatki na inwestycje, poza tym w nadchodzącym roku gmina nie planuje zaciągać żadnych kredytów.

fot. UG Mirzec

Wójt Mirosław Seweryn przedstawił plan budżetu na 2022 rok.

Dochody budżetu ustalono na kwotę 55 146 584,25 zł, wydatki natomiast na 62 190 229,25 zł, z czego 34 600 576,25 zł to wydatki bieżące, a 27 589 653,00 zł to wydatki majątkowe. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7 043 645 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków oraz niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu. Z tego wynika, że w 2022 roku Gmina Mirzec nie planuje zaciągać żadnych kredytów. Bardzo duża część wydatków budżetowych przeznaczona została na inwestycje roczne oraz wieloletnie. Będzie to aż 27 589 6523 złote. 

Budżet został przyjęty jednogłośnie.

Zaplanowane zadania inwestycyjne roczne to:

– opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie rowu melioracyjnego (odwadniającego) o długości ok. 700 metrów w sołectwie Gadka – koszt 48 471 zł,

– przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tychów Nowy – Tychów Stary – III etap. Koszt 80 000 zł, przy czym 32 000 to pieniądze pozyskane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,

– budowa ogrodzenia i utwardzenie placu przed remizą OSP w Osinach – koszt 48 471 zł,

– wymiana ogrodzenia oraz budowa altany na placu przy strażnicy OSP w Trębowicu – koszt 36 499 zł,

– zakup sztandaru z okazji 90-lecia jednostki OSP w Tychowie Starym – koszt 10 000 zł,

– zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Tychowie Nowym – koszt 10 000 zł,

– wykonanie zjazdu z drogi powiatowej nr 0559T wraz z częściowym utwardzeniem placu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jagodnem – koszt 136 402 zł,

– budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Małyszynie – koszt 148 471 zł,

– budowa odwodnienia parkingu przy Szkole Podstawowej w Tychowie Nowym – koszt 75 000 zł,

– zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Tychowie Nowym – koszt 136 387 zł,

– zakup sprzętu nagłaśniającego i multimedialnego dla Zespołu Śpiewaczego „Gromada” i Kapeli „Sąsiedzi” – koszt 10 000 zł,

– zagospodarowanie terenu parkowego w centrum Mirca – koszt 96 942 zł,

– budowa odwodnienia  drogi powiatowej  w Gadce – koszt 100 000 zł.

Zadania inwestycyjne wieloletnie, przewidziane do wykonania w 2022 roku:

– budowa rowu melioracyjnego Mirzec - Poddąbrowa – Mirzec-Korzonek – koszt w 2022 roku 370 000 zł,

– budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny – Osiny-Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji i wykupem gruntów – koszt w 2022 roku 38 745 zł,

– rozbudowa przejścia dla pieszych w Trębowcu Dużym, w ciągu drogi powiatowej nr 0570T Osiny-Mokra Niwa – Trębowiec - Krupów – Trębowiec Duży – granica województwa świętokrzyskiego (Zbijów Mały) – koszt w 2022 roku 50 000 zł,

– budowa nowego przejścia dla pieszych w Mircu Starym w ciągu drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko-Kamienna – Mirzec – koszt w 2022 roku 50 000 zł,

– przebudowa dwóch przejść dla pieszych w Małyszynie Górnym na skrzyżowaniu dróg powiatowych 0567T Tychów Stary – Ostrożanka – Małyszyn – gr. woj. świętokrzyskiego (Pastwiska) i 0568T Małyszyn Górny – Małyszyn Dolny – koszt w 2022 roku 50 000 zł,

– przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0566T w Tychowie Nowym – koszt w 2022 roku 50 000 zł,

– przebudowa drogi wewnętrznej odchodzącej od drogi wojewódzkiej nr 744 w kierunku Trębowca-Krupowa – etap II – koszt w 2022 roku 721 732 zł,

– budowa drogi dojazdowej w Gadce-Majorat – koszt w 2022 roku 50 000 zł,

– budowa 820 metrów drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II – koszt w 2022 roku 1 000 000 zł,

– przebudowa przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowaniu drogi gminnej nr 347019T z drogą wojewódzką nr 744 w Mircu-Podborkach – koszt w 2022 roku 64 000 zł,

– przebudowa drogi gminnej nr 347014T w Osinach – III etap – koszt w 2022 roku 4 800 000 zł,

– przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 34714T z drogą wojewódzką nr 744 w Osinach – koszt w 2022 roku 154 823 zł,

– modernizacja placów zabaw przy szkołach podstawowych na terenie gminy Mirzec – koszt w 2022 roku 174 000 zł,

– budowa sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Gadce wraz z łącznikiem  – koszt w 2022 roku 2 965 379 zł przy wartości kosztorysowej całego zadania 5 072 168 zł,

–  utworzenie żłobka w Gadce – koszt w 2022 roku 100 000 zł przy wartości kosztorysowej całego zadania 6 797 024 zł,

– modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec – koszt w 2022 roku 2 543 557 zł,

– budowa oświetlenia drogowego w Gadce – koszt w 2022 roku 26 000 zł,

– budowa oświetlenia drogowego w Gadce-Majoracie – koszt w 2022 roku 22 200 zł,

– budowa oświetlenia drogowego w Osinach-Majoracie – koszt w 2022 roku 40 100 zł,

– budowa oświetlenia drogowego w Mircu-Ogrodach – koszt w 2022 roku 50 550 zł,

– zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy turystyki, relaksu i aktywności – etap II – koszt w 2022 roku 10 448 666 zł przy wartości kosztorysowej 15 270 877 zł,

– przebudowa drogi gminnej nr 347007T Mirzec-Poduchowne – Mirzec-Korzonek – II etap – koszt w 2022 roku 2 796 386 zł przy wartości kosztorysowej 3 130 800 zł,

– zakup garażu wraz z montażem na sprzęt komunalny – koszt w 2022 roku 86 872 zł.

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Zabawa na mirzeckim pikniku - GALERIA

2022-06-29

Zabawa na mirzeckim pikniku - GALERIA

Na tych, którzy w niedzielę, 26 czerwca, zdecydowali się pojawić w Mircu czekał Rodzinny Piknik Zdrowia. Na nim zaś mnóstwo atrakcji - zabawy i animacje dla dzieci, pokaz robienia baniek mydlanych, eksplozja koloru, malowanie twarzy, brokatowe tatuaże, porady zdrowotne, koncert zespołu Defis, a także dyskoteka.
Absolutorium dla wójta gminy Mirzec

2022-06-29

Absolutorium dla wójta gminy Mirzec

Radni Gminy Mirzec jednogłośnie głosowali nad absolutorium dla Mirosława Seweryna za wykonanie budżetu za 2021 rok.
Poetycko w Dworku. Promocja tomiku „Wizerunek w lustrze”

2022-06-28

Poetycko w Dworku. Promocja tomiku „Wizerunek w lustrze”

Modrzewiowy Dworek w Mircu ponownie stał się miejscem promocji lokalnych artystów. 10 czerwca odbył się tu wieczór poezji Emilii Nobis, mieszkanki Mirca, połączony z wystawą obrazów malarki Iwony Półtorak ze Skarżyska Kościelnego.
Mirzec zaprasza na piknik

2022-06-23

Mirzec zaprasza na piknik

Już w niedzielę 26 czerwca odbędzie się V Bieg po Ziemi Mirzeckiej i Rodzinny Piknik Zdrowia.
Miód spadziowy z Małyszyna z pierwszą nagrodą

2022-06-14

Miód spadziowy z Małyszyna z pierwszą nagrodą

„Miód spadziowy z drzew iglastych” wyprodukowany w Pasiece Dobra Pszczoła w Małyszynie Dolnym zajął pierwsze miejsce w konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów.
Szkoła w Tychowie Nowym z imieniem i sztandarem

2022-06-13

Szkoła w Tychowie Nowym z imieniem i sztandarem

Wyjątkowa uroczystość odbyła się w sobotę 4 czerwca w Szkole Podstawowej w Tychowie Nowym. Placówka otrzymała poświęcony sztandar i imię Janusza Korczaka.
Mirzeccy seniorzy pod dobrą opieką

2022-06-04

Mirzeccy seniorzy pod dobrą opieką

Teleopieka to system, dzięki któremu szczególnie starsi ludzie mogą czuć się bezpiecznie. Weszła w to Gmina Mirzec, która swoich seniorów zaopatrzyła w specjalne opaski.
Srebrne i złote głosy

2022-06-03

Srebrne i złote głosy

Uwaga, będziemy gratulować.
Mirzecka „zerówka” od września będzie w szkole

2022-05-14

Mirzecka „zerówka” od września będzie w szkole

Od września 2022 roku uczniowie mirzeckiej „zerówki”, funkcjonującej dotychczas jako oddział Przedszkola Publicznego w Mircu staną się uczniami Szkoły Podstawowej w Mircu.
Laboratoria przyszłości w gminie Mirzec

2022-05-07

Laboratoria przyszłości w gminie Mirzec

Ponad 300 000 złotych otrzymała Gmina Mirzec na zakup wyposażenie do szkolnych laboratoriów przyszłości. W piątek 28 kwietnia możliwości nowego wyposażenia oraz jego zastosowania podczas zajęć lekcyjnych oceniali wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn oraz Agata Mundzik kierownik Centrum Usług Wspólnych w Mircu, którzy odwiedzili Szkoły Podstawowe w Tychowie Starym oraz Mircu.