JUŻ W KIOSKU

Budowa Instalacji Odzysku Energii w Starachowicach

2021-09-10 11:00:00

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Prezes Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Starachowicach Marcin Pocheć, w odpowiedzi na pojawiające się w przestrzeni publicznej pytania oraz niesprawdzone wiadomości, przekazuje aktualne informacje dotyczące budowy Instalacji Odzysku Energii.

źródło: UM Starachowice

Przetarg i wyłonienie oferty najkorzystniejszej

Spółka wyłoniła zwycięzcę przetargu w postępowaniu na budowę Instalacji Odzysku Energii (IOE). Prawidłowość i poprawność przeprowadzenia przetargu przez ZEC potwierdził niezależny organ jakim jest Krajowa Izba Odwoławcza. Finalną decyzję ZEC poprzedziła dokładna weryfikacja oferentów. W celu wyjaśnienia wątpliwości i wyboru najlepszego wykonawcy ZEC wezwał wszystkich oferentów w postepowaniu do udzielenia dodatkowych wyjaśnień i złożenia dodatkowych dokumentów.

Sama inwestycja ma charakter pionierski, stąd oferenci startujący w postępowaniu musieli zapewnić sobie wsparcie współkonsorcjantów lub podwykonawców renomowanych podmiotów zagranicznych z innych krajów Unii Europejskiej.

Przedstawione referencje i dokumenty nie budziły wątpliwości ani ZEC jako zamawiającego, ani też Krajowej Izby Odwoławczej, która potwierdziła prawidłowość działań w postępowaniu przetargowym. Bezpodstawne są próby twierdzenia, iż przetarg wygrał podmiot niedoświadczony. Wszyscy wykonawcy, którzy brali udział w postępowaniu od wielu lat prowadzą inwestycje budowlane w różnych lokalizacjach Polski. Ostatecznie wybrano ofertę najkorzystniejszą pod względem ceny i kryteriów poza cenowych.

Firmy rywalizowały o to, aby uzyskać zlecenie ze Starachowic. Niewielka różnica w cenie pomiędzy pierwszą, a drugą ofertą dowodzi jak zaciekła była rywalizacja o uzyskanie zlecenia.

Brak ryzyka zmian cen

Umowa, którą podpisała spółka posiada wariant zabezpieczenia na wypadek zmiany kosztów realizacji zamówienia. Kluczowym elementem inwestycji jest infrastruktura techniczna, a nie prace budowalne, które mają charakter relatywnie prosty. Infrastruktura ta zamawiana jest na najwcześniejszym etapie realizacji inwestycji, stąd ryzyko zmian cen zasadniczo nie zachodzi.

Wykonawca jest podmiotem profesjonalnym, który zna i rozumie ryzyka związane z działalnością jaką prowadzi. Kluczowe dla ZEC-u było zagwarantowanie i zabezpieczenie interesów spółki, a poprzez to także starachowiczan. Takie też zapisy zostały zawarte w umowie.

Finansowanie

ZEC nie jest spółką zadłużoną. Jak każdy podmiot korzysta on z kredytów, jednak jego sytuacja jest stabilna. Same zaś kredyty służą zasadniczo spłacie zobowiązań Miejskiego Zakładu Komunikacji zaciągniętych przed połączeniem ZEC-u i MZK. Przy tym wskaźnik zadłużenia ustawicznie spada (z przeszło 40% w 2019 roku, do niecałych 36% w roku 2020 i jeszcze niższego poziomu w roku 2021). ZEC nie ma żadnych zaległości w bieżących płatnościach jest stabilną komunalną spółką, rzetelnie i bez problemów regulującą swoje zobowiązania.

Inwestycja budowy Instalacji Odzysku Energii przeprowadzana jest w sposób możliwie najefektywniejszy finansowo i podatkowo dla ZEC-u i samych Starachowic.

Koszt inwestycji to 102 miliony złotych z czego 20 milionów stanowi podatek VAT, który spółka odzyska w drodze odliczeń i zwrotu z Urzędu Skarbowego. Niemal 1/5 kosztów budowy wróci zatem bezpośrednio do spółki. Pozostałe koszty pokryte zostaną w całości z preferencyjnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Komercyjne finansowanie stanowi niecałe 8% środków pozyskiwanych dla potrzeb realizacji całości inwestycji.

Inwestycja w żaden sposób nie wpłynie na zadłużenie miasta. Finansowanie dla potrzeb budowy nowej instalacji pozyskuje jedynie ZEC jako spółka celowa w tym zakresie. Zobowiązanie nie przekłada się na gminę. Zabezpieczenia ustanawiane są przez spółkę. Przy tym zabezpieczenia otrzymuje nie jakiś przypadkowy bank lub instytucja. Finansowanie zapewnia bowiem stabilna i renomowana jednostka Państwa jaką jest WFOŚiGW.

W sytuacji, gdy możliwe jest pozyskanie preferencyjnego finansowania z WFOŚiGW oraz uzyskanie zwrotu z Urzędu Skarbowego niemal 1/5 kosztów budowy brak jest podstaw dla odmawiania Starachowicom dostępu do taniej i ekologicznej energii cieplnej. Miasta Starachowice nie stać na podwyżki opłat za ciepło, które przełożą się na spadek zamożności wszystkich mieszkańców. Jednocześnie przy rosnących opłatach za emisję CO2, brak inwestycji w infrastrukturę może w bliskiej przyszłości spowodować znaczący wzrost opłat i obciążeń dla mieszkańców.

/Informator Miejski/

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
„Pakiet rehabilitacyjny dla seniora 2021”

2021-09-18

„Pakiet rehabilitacyjny dla seniora 2021”

Prezydent Miasta Starachowice oraz Centrum Usług Społecznych zapraszają do udziału w programie „Pakiet rehabilitacyjny dla seniora 2021”. Bezpłatne zabiegi będą dostępne dla mieszkańców Starachowic, którzy ukończyli 60 lat.
Goście z Marek odwiedzili Starachowice

2021-09-16

Goście z Marek odwiedzili Starachowice

Burmistrz Miasta Marki, Jacek Orych wraz z grupą współpracowników, odwiedził Starachowice. Tematem spotkania był Gminny Program Rewitalizacji. 
Spotkanie członków Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego

2021-09-12

Spotkanie członków Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego

7 września 2021 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się spotkanie członków Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Gminę Starachowice reprezentowała Ewa Skiba – Zastępca Prezydenta Miasta Starachowice ds. gospodarczych. Podczas spotkania członkowie podpisywali porozumienie, które stanowi kontynuację o współpracy 17 gmin, które podjęły decyzję o przystąpieniu do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy.
Zbliża się MANia Biegania

2021-09-11

Zbliża się MANia Biegania

Po raz dziewiąty biegacze przemkną przez Starachowice i powiat starachowicki w ramach MANii Biegania 5 Półmaratonu Starachowickiego. Wydarzenie, 19 września, organizuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starachowicach oraz Stowarzyszenie Zabiegane Starachowice, a partnerem głównym jest firma MAN BUS Sp. z.o.o. Właśnie ruszyły zapisy do udziału w biegu.
Miejska oczyszczalnia po modernizacji za ponad 30 mln zł

2021-09-07

Miejska oczyszczalnia po modernizacji za ponad 30 mln zł

W starachowicką oczyszczalnię zainwestowano blisko 34 mln zł. Efekty tej inwestycji oglądali uczestnicy kolejnego spaceru z Prezydentem Miasta Starachowice Markiem Materkiem. Podczas spotkania rozmawiano m.in. o zastosowanych rozwiązaniach, sposobach oczyszczania ścieków i dalszych planach inwestycyjnych. Teren oczyszczalni miejskiej widziany z lotu ptaka uczestnicy podziwiali z dachu jeden z komór fermentacyjnych.
Trwa zbiórka krwi

2021-09-06

Trwa zbiórka krwi

We wtorek (7 września)  w sali konferencyjnej Olimpia Urzędu Miejskiego będzie można oddać krew. Zapraszamy osoby, które chciałyby się przyłączyć do akcji ratowania życia ludzkiego. Rejestracja prowadzona będzie do godz. 13.00.
Mobilny punkt spisowy w Galerii Skałka - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 nadal trwa!

2021-09-05

Mobilny punkt spisowy w Galerii Skałka - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 nadal trwa!

W związku z trwającym Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 uprzejmie informujemy, że w dniach: 10, 17, 24 września w godzinach od 07:30 do 15:30 w Miejskiej Hali Targowej „Galeria Skałka” lokal nr 41 uruchomiony zostanie mobilny punkt spisowy.
Warsztaty dla uczniów klasy dwujęzycznej

2021-09-04

Warsztaty dla uczniów klasy dwujęzycznej

Pod koniec sierpnia, uczniowie pierwszej w Starachowicach klasy dwujęzycznej odbyli warsztaty integracyjne. Klasa dwujęzyczna rozpoczęła funkcjonowanie od roku szkolnego 2021/2022.
Nowi dyrektorzy w starachowickich placówkach oświatowych

2021-09-02

Nowi dyrektorzy w starachowickich placówkach oświatowych

1 września w starachowickich szkołach i przedszkolach. Prezydent Miasta Marek Materek wraz ze swoją zastępczynią odpowiedzialną ze edukację Anetą Nasternak, odwiedzili placówki oświatowe, w których wraz z nowym rokiem szkolnym nastąpiły zmiany kadrowe na dyrektorskich stanowiskach. Prezydentom towarzyszył kierownik Włodzimierz Jedynak z referatu Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta.