JUŻ W KIOSKU

27,5 miliona złotych dotacji dla Starachowic

2021-05-25 07:09:34

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Gmina Starachowice otrzymała 27,5 miliona złotych dotacji na realizację projektu „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego”. Łączna wartość projektu to to 43,5 miliona złotych. Dziś (24 maja) Prezydent Miasta Marek Materek wspólnie z Marszałkiem Województwa Andrzejem Bętkowskim podpisali umowę na przekazanie 27,5 milionów dla Gminy Starachowice na poprawę komunikacji publicznej.

fot. UM Starachowice

Projekt współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wartość projektu to 43,5 mln, dotacja z UE 27,5, dotacja z RFIL 6,5 mln. Dofinansowanie w konkursie wynosiło do 85%.

Dzisiejsze podpisanie umowy poprzedził objazd, ujętych w projekcie, inwestycji w którym uczestniczyli: prezydent Marek Materek, marszałek Andrzej Bętkowki, wicemarszałek Marek Bogusławski, poseł Agata Wojtyszek oraz przewodniczący i radny sejmiku Andrzej Pruś. W konferencji uczestniczył także Tomasz Janusz zastępca dyrektora departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego.

- Jest to pierwszy z projektów transportowych, który Gmina realizuje już od 2018 r. – informuje Prezydent Starachowic Marek Materek. - Projekt zakłada modernizację infrastruktury transportowej szeroko rozumianej. Jesteśmy po rozstrzygnięciu większości przetargów na inwestycje, które w ramach tych projektów realizujemy. Dziękuję Panu Marszałkowi, Zarządowi województwa, radnym Sejmiku, parlamentarzystom za wsparcie tych projektów, na które Gmina Starachowice pozyskała rekordowe środki i dzięki czemu nasze miasto może zmieniać się na lepsze.

W zakresie projektu znajduje się:

  • zakup 7 szt. taboru autobusowego na CNG i modernizacja bazy MZK (warsztat, myjnia),
  • stworzenie centrów przesiadkowych - Starachowice Wschodnie i Dolne z kompleksową modernizacją placów dworcowych (z uporządkowaniem terenu, małą architekturą i oświetleniem), wdrożenie systemu informacji pasażerskiej, modernizacja wiat przystankowych,
  • przebudowa infrastruktury drogowej (Pasaż Staffa, połączenie ul. Batalionów Chłopskich z ul. Szkolną) służąca transportowi publicznemu (nadanie priorytetu, skrócenie czasu przejazdu komunikacją miejską).

Gmina, jako wkład własny do projektu wniosła m.in. zadania, które w trakcie trwania konkursu nie były zakończone, a stanowiły wydatek kwalifikowalny. Był to Pasaż Staffa oraz połączenie ul. Batalionów Chłopskich z ul. Szkolną - zadania o wartości ponad 5 mln zł.

W ten sposób zadania, które i tak były realizowane przez miasto pozwoliły na sfinansowanie w części ogromnego przedsięwzięcia inwestycyjnego – informuje prezydent - W ramach tego projektu została pierwotnie ujęta budowa nowego odcinka ul. Moniuszki, ale Gmina pozyskała na jej budowę środki z Funduszu Dróg Samorządowych.

Dodatkowo Starachowice realizują drugi projekt niskoemisyjny o większej wartości tj. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego - etap II”. Na realizację drugiego projektu Starachowice pozyskały ponad 41 mln złotych dotacji.

- Projekt zakłada zakup 13 nowych autobusów na gaz, budowę stacji ładowania CNG, przebudowę trzech ulic w mieście są to ulice: Konstytucji 3- go Maja, Parkowej i ul. Partyzantów na odcinku od ul. Konstytucji 3- go Maja do ul. Oświatowej, budowę ok 10 km ścieżek rowerowych, montaż 20 wiat przystankowych, budowę energooszczędnego oświetlenia przy ulicach Konstytucji 3 – go Maja i Parkowej, zakup systemu roweru miejskiego.

- Przedsięwzięcia składające się na projekt realizowane od roku 2020, zaczęliśmy od infrastruktury drogowej, a w latach kolejnych, będziemy realizowali budowę ścieżek rowerowych i kolejne przedsięwzięcia – informuje Prezydent Miasta Marek Materek.- Projekt ten łączy się nierozerwalnie z pierwszym projektem pn. Poprawa Komunikacji Publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego etap I na który otrzymaliśmy 27,5 mln złotych dofinansowania. Na ten projekt także gmina uzyskała dodatkowe wsparcie z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gmina będzie realizowała obydwa te projekty pod nazwą „Ekologiczny transport w Starachowicach”, łączna wartość to blisko 95 milionów złotych.

- Faktycznie Starachowice się zmieniają i bardzo dziękuję o czym mogliśmy się dziś przekonać podczas objazdu miasta. Działania, na których dofinansowanie dziś podpiszemy umowę potrwają do października przyszłego roku. Dotyczą one inwestycji w obszarze strategii niskoemisyjnej. Po części zazdroszczę jako skarżyszczanin zmian, jakie niebawem nastąpią. Starachowicom życzę udanego działania – mówił przed podpisaniem umowy marszałek Andrzej Bętkowski.

- Dziś kolejny etap, który możemy dostrzegać na drodze do rozwoju Starachowic – mówi poseł Agata Wojtyszek. - Ostatnie lata dzięki dobrej współpracy pozwoliły na dobry rozwój Starachowic. Chciałabym wspomnieć też o środkach rządowych, których pozyskanie pozwoliło na uwolnienie funduszy własnych miasta i wykorzystanie ich na realizację innych inwestycji chociażby nowego odcinka ul. Moniuszki. Ta droga już dziś jest użytkowana i cieszę się, że miałam swój udział w tym przedsięwzięciu jako wojewoda świętokrzyski. Cieszę się, że Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych wspomógł ten projekt o którym dziś mówimy, ale też te które są w trakcie realizacji jak zalew Lubianka, zbiornik Pasternik, to kolejne drogi. Przed nami rozstrzygnięcia kolejnych projektów z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych, to przejścia dla pieszych. Bardzo się cieszę, bo to podnosi bezpieczeństwo naszych mieszkańców i zmienia wizerunek miasta. Gratuluję Panu Prezydentowi i pracownikom Urzędu Miejskiego, bo to oni ciężko pracując przygotowują te bardzo dobre, projekty.

Andrzej Pruś przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego podziękował prezydentowi za skuteczne działania.

- Z dobrymi projektami Starachowic nie da się dyskutować i takie są tego efekty – mówił przewodniczący - Dziękuję panie prezydencie, jest pan przykładem dla tych samorządowców, którzy szukają takich potykaczy i przeszkód żeby w czymś nie uczestniczyć. Starachowice dzięki panu i radnym Rady Miejskiej robią swoje. Powstają naprawdę dobre projekty, wspieranie to przyjemność. Starachowice wykorzystują każdą szansę poprzez umiejętność tworzenia takich mechanizmów łączenia pieniędzy z Unii Europejskiej razem z tymi z programów rządowych. Często realizacja tych projektów rozpoczyna się jeszcze przed podpisaniem umowy, czego przykładem są inwestycje, które dziś widzieliśmy. To jest zasługująca na pochwałę operatywność władz samorządowych. Gratuluję raz jeszcze i życzę dalszych równie wymiernych sukcesów.

/Informator Miejski/

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Badanie zdolności adaptacyjnej do zmian klimatu

2022-09-26

Badanie zdolności adaptacyjnej do zmian klimatu

Gmina Starachowice serdecznie zaprasza do aktywnego udziału w badaniu zdolności adaptacyjnej do zmian klimatu społeczności lokalnej Starachowic.
Młodzi rozmawiają o patriotyzmie

2022-09-25

Młodzi rozmawiają o patriotyzmie

Na zaproszenie Młodzieżowej Rady Miasta do Starachowic zawitała młodzież z kilku krajów Europy. Byli przedstawiciele Grecji, Macedonii Północnej, Włoch, Portugalii, Czech oraz Łotwy. Młodzi ludzie przyjechali, aby porozmawiać oraz wymienić się poglądami na temat kondycji patriotyzmu na Starym Kontynencie i zagrożeniach płynących z nacjonalizmu. Wydarzenie odbyło się w gościnnych murach Muzeum Przyrody i Techniki.
Nowe łazienki dla przedszkolaków z

2022-09-25

Nowe łazienki dla przedszkolaków z "czternastki"

Skrzaty i Biedronki z Przedszkola Miejskiego nr 14 doczekały się remontu łazienek w swoim ukochanym przedszkolu. Gmina Starachowice wyremontowała dwie łazienki w placówce. To kolejna inwestycja gminna służąca poprawie warunków w starachowickich przedszkolach.
Konsultacje dotyczące rozwoju mieszkalnictwa

2022-09-20

Konsultacje dotyczące rozwoju mieszkalnictwa

Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek zachęca do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania strategii gospodarowania i rozwoju mieszkalnictwa w Starachowicach, prowadzonych przez Politechnikę Warszawską w ramach projektu pn. „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.
Starachowice liderem zrównoważonej mobilności

2022-09-18

Starachowice liderem zrównoważonej mobilności

Już po raz piąty miasto Starachowice włącza się w organizację Europejskiego Tygodnia Mobilności. Jest to inicjatywa zapoczątkowana przez Komisję Europejską promująca zrównoważony transport. W tym roku działania edukacyjne i profilaktyczne będą skierowane przede wszystkim do dzieci z lokalnych przedszkoli.
W Starachowicach o szlaku turystyki postindustrialnej „Żelazne doliny”

2022-09-17

W Starachowicach o szlaku turystyki postindustrialnej „Żelazne doliny”

W siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach odbyły się kolejne warsztaty diagnostyczne będące częścią przygotowań do opracowania „Planu działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele miast i gmin – członków MOF-u oraz doradcy Związku Miast Polskich.
Za zmarłych zesłańców polskich „na nieludzkiej ziemi”. Obchody Dnia Sybiraka

2022-09-17

Za zmarłych zesłańców polskich „na nieludzkiej ziemi”. Obchody Dnia Sybiraka

Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek, Związek Sybiraków Koło w Starachowicach, społeczność Szkoły Podstawowej nr 11 im. mjr. Jana Piwnika Ponurego w Starachowicach Park Kultury zapraszają na obchody Dnia Sybiraka i 83 rocznicy napaści ZSRR na Polskę.
Starachowickie dobre praktyki

2022-09-16

Starachowickie dobre praktyki

Starachowickie Centrum Usług Społecznych jest w wielu miejscach w kraju, stawiane jako przykład dobrych praktyk w kwestii polityki społecznej. W celu wymiany doświadczeń i poznania szczegółów funkcjonowania Centrum do naszego miasta zawitała delegacja z gminy Skawina.
Nagrody dla starachowickich uczniów

2022-09-15

Nagrody dla starachowickich uczniów

Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek przyznał nagrody finansowe dla uczniów starachowickich szkół podstawowych za wysokie wyniki w nauce. Finansowe wsparcie otrzymała czwórka uczniów.
Budowa zaplecza sportowego na finiszu

2022-09-11

Budowa zaplecza sportowego na finiszu

Dobiega końca budowa zaplecza sportowego przy ul. Szkolnej. Inwestycja była niezwykle potrzebna szczególnie dla sportowców korzystających zarówno ze stadionu jak i boisk piłkarskich. Budynek będzie integralną częścią Zespołu Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych „Stadion”, a jego administrowaniem będzie zajmował się starachowicki MOSiR.