Wyróżnili najlepszych

Podsumowali semestr

W Szkole Podstawowej w Osinach uroczyście podsumowano pierwszy w tym roku szkolnym semestr nauki. Dyrektor placówki Zofia Siwiec wyróżniła i nagrodziła swoich najzdolniejszych i najbardziej aktywnych wychowanków.

Wielu uczniów osińskiej "podstawówki" zasłużyło na wyróżnienia, m.in. za wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce, reprezentowanie szkoły podczas konkursów i olimpiad. Ciepłe słowa dyrektor skierowała także do najlepszych czytelników. W spotkaniu wzięli udział również funkcjonariusze policji, którzy wręczyli nagrody uczestnikom Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego pn. "Bezpieczne ferie - bezpieczne zabawy zimowe" zorganizowanego przez Powiatową Komendę Policji i SP nr 13 w Starachowicach. Wyróżniono w nim pracę uczennicy Weroniki Nowak. Policjanci poprowadzili również pogadankę na temat bezpiecznych sposobów spędzania czasu wolnego w zimie. Po południu odbył się natomiast szkolny bal karnawałowy. Zabawę poprowadzili członkowie Samorządu Uczniowskiego pod opieką Iwony Ankurowskiej i Eweliny Śpiewak. Wszystkich zachwyciły stroje uczniów klas młodszych, którzy zaprezentowali się podczas parady. Swój udział w balu mieli także członkowie Rady Rodziców, zadbali bowiem o słodki poczęstunek dla uczestników zabawy.  

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ