Styczniowym powstańcom pamięć

W tym roku obchodzimy 150. rocznicę Powstania Styczniowego, które było największym polskim zrywem narodowym, obejmującym ziemie zaboru rosyjskiego.

 

Rozpoczęło się 22 stycznia 1863 roku Manifestem Tymczasowego Rządu Narodowego i trwało do wiosny 1864 roku. Powstańcy walczyli i ginęli w imię państwa polskiego, którego wówczas brakowało, a którego tajne, podziemne struktury, na czele z rządem narodowym, powołali na czas Powstania. Nowoczesna i przeciwna despotyzmowi idea odrodzonej Ojczyzny, jaką nieśli wtedy powstańcy, uwzględniała uwłaszczenie chłopów, a zatem oznaczała upowszechnianie praw obywatelskich i społecznej solidarności. Dzisiaj te postulaty wydają się nam naturalne, oczywiste, ale w tamtych, trudnych czasach świadczyły o dojrzałości politycznej i prawdziwie demokratycznym charakterze Powstania. Chociaż dzisiaj nie musimy walczyć o swoją wolność i niepodległość, to poświęcenie powstańców, krew przelana dla sprawy wolności, powinny być pamiętane.

Areną wielu działań powstańczych była Ziemia Starachowicka. Tu walczyły oddziały Mariana Langiewicza, Dionizego Czachowskiego, Karola Kality "Rębajły" i inne. Po upadku Powstania Styczniowego społeczeństwo polskie dotkliwie odczuło represje władz carskich. Pozbawiono praw miejskich te miejscowości, których mieszkańcy wzięli aktywny udział w powstaniu, w tym Wierzbnik, Wąchock, Iłżę, Suchedniów i Bodzentyn. W urzędach i szkołach wprowadzono jako obowiązkowy język rosyjski. Wielu uczestników powstania zesłano na Syberię.

W związku ze 150. rocznicą Powstania Styczniowego w Starachowicach, Urząd Miejski jest współorganizatorem dwóch wydarzeń rocznicowych:

• 12 stycznia miał miejsce XXX Jubileuszowy Złaz Turystyczny na Polanie Langiewicza;

• 29 stycznia odbędzie się IX Złaz Turystyczny szlakiem Powstańców Styczniowych im. Karola Kality "Rębajły".

Ponadto, do Rady Miejskiej w Starachowicach wpłynął wniosek organizacji społecznych Starachowic o nadanie imienia Karola Kality "Rębajły" jednemu z rond w Starachowicach.

Małgorzata Szlęzak Zastępca Prezydenta Miasta Starachowice

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ