"Bezpieczny uczeń"

Podsumowali projekt

Bezpieczeństwo

"Bezpieczny uczeń"

Podsumowali projekt

Podsumowanie akcji prowadzonej przez Komendę Powiatową Policji w Starachowicach odbyło się w Zespole Szkół w Szerzawach. Uczestnikami byli gimnazjaliści z placówek oświatowych w Pawłowie, Chybicach, Szerzawach i Rzepinie.
W spotkaniu uczestniczyli: komendant KPP Starachowice insp. Jarosław Adamski, policjanci z Wydziału Prewencji, przedstawiciele Urzędu Gminy Pawłów, Urzędu Marszałkowskiego i Harcerskiej Grupy Ratowniczej. St. asp. Janusz Kowalewski omówił wszystkie działania przeprowadzone w ramach akcji, a ratownicy z HGR zaprezentowali jak prawidłowo postępować z osobą nieprzytomną oraz poprawnie wykonać reanimację. Odbył się też konkurs sprawdzający wiedzę na temat służb ratowniczych, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz udzielania pierwszej pomocy, który wygrali gimnazjaliści z Szerzaw. Drugie miejsce zajęli uczniowie ze szkoły w Rzepinie, wyprzedzając reprezentację Chybic, a na czwartym miejscu uplasowała się młodzież z Gimnazjum w Pawłowie. Nagrodzono wszystkich uczestników konkursu, a dyrektorom szkół insp. Jarosław Adamski złożył podziękowania za zaangażowanie i udział w akcji.
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ