Echa Mistrzostw Okręgu

Informacje sportowe

Echa Mistrzostw Okręgu

Zawody miały wyłonić najlepsze koła łowieckie, a drużyna mistrzowska prawo do uczestnictwa w krajowym konkursie kół łowieckich im. Ignacego Stachowiaka.
 Eliminacje na strzelnicy PZŁ w Starachowicach otworzył prezes Okręgowej Rady Łowieckiej Tadeusz Fatalski i życzył zawodnikom jak najlepszych efektów i szczęśliwego przebiegu rywalizacji. Gdy po wielu godzinach ucichły strzały, opadły dymy i emocje, a w ruch poszły kalkulatory Anny Michty i Joanny Tokarczyk i - po skrupulatnych obliczeniach - okazało się, że w klasie otwartej starachowickich eliminacji Mistrzostw Okręgu, kolejne miejsca zajęli: Koło Łowieckie "Jeleń" (Kielce) - 1344 pkt.(na 1500 możliwych), tuż za mistrzami dzielni myśliwi z Koła Łowieckiego "Nemrod" (Małyszyn Dolny) - 1298 pkt., oraz następna silna kielecka ekipa z Koła Łowieckiego "Jenot" - 1251pkt. Funkcję kierownika zawodów sprawował Włodzimierz Werys. 
Puchary, dyplomy i medale wraz z gratulacjami dla najlepszych zawodników wręczali: łowczy okręgowy Jarosław Mikołajczyk wraz z sędzią głównym Henrykiem Goliczkiem. Zawodom towarzyszyła prezentacja unikatowych egzemplarzy białej broni myśliwskiej i misternych gadżetów Dariusza Knapa - członka Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ O/Kielce.
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ