W rodzinie siła

Młodzież uświadamiała innych

Brody

W rodzinie siła

Młodzież uświadamiała innych

Happening profilaktyczny pod hasłem "Trud i siła współczesnej rodziny" odbył się na boisku sportowym w Brodach. Uczestniczyła w nim młodzież z gimnazjów w Krynkach i Rudzie, a także starsi uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Dziurowie. Akcja miała na celu propagowanie najwyższej wartości, jaką jest rodzina.
Zaczęło się od przemarszu z Rudy do Brodów z hasłami przewodnimi imprezy, a potem rozpoczęły się prezentacje na temat znaczenia rodziny w wychowaniu młodego człowieka. Były scenki, piosenki, inscenizacje i tańce, a na koniec wspólna zabawa przy muzyce i ognisku.   
Spotkaniu patronował wójt gminy Andrzej Przygoda, a jego organizatorkami były Ewa Zapała ze szkolnej biblioteki i Beata Kryzińska, pedagog z Publicznego Gimnazjum w Rudzie. Gościli na nim również funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach: Janusz Kowalewski i Sebastian Śpiewak, Wioletta Hamera -komendant Komisariatu Policji w Brodach, radny Tadeusz Bernaciak oraz Sławomir Czarnecki i Ryszard Kutera ze Stowarzyszenia Trzeźwościowego "Rodzina" w Brodach. 
Imprezę zorganizowano we współpracy z Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach, a  jego dyrektor Tomasz Margula wspaniale ją poprowadził. Za udział i zaangażowanie organizatorzy są wdzięczni uczniom, nauczycielom i dyrektorom szkoły podstawowej w Dziurowie oraz gimnazjów w Krynkach i Rudzie.
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ