Festiwal nauki

W Gimnazjum nr 2

W numerze

Festiwal nauki

W Gimnazjum nr 2

Uczniowie gimnazjów mają obowiązek realizacji projektów edukacyjnych. W Gimnazjum nr 2 im. Stefana Żeromskiego projekty te objęły bardzo szeroki zakres wiedzy. Realizowali je przede wszystkim drugoklasiści. Efekty całorocznej pracy zostały zaprezentowane 20 czerwca na Festiwalu Nauki.
Program spotkania opracowały szkolne koordynatorki ds. projektów edukacyjnych: Aneta Śpiewak, Iwona Chojnacka i Dorota Chyczewska, prowadziła go Patrycja Bębas (kl.3b), a obsługę techniczną zapewnił Marcin Szwugier (kl.2b). Prezentacje oglądali uczniowie pierwszych klas,  oceniało jury w składzie: Wioletta Miller-Stępień - dyrektor szkoły, Monika Wójcik, Danuta Plichta, Magdalena Graczak i reprezentant klas pierwszych Maciej Tymiński. Publiczność obejrzała też prezentację Barbary Papaj, finalistki wojewódzkiego konkursu o Januszu Korczaku.  
 Pierwsze miejsce zajął projekt "Fizyka w służbie człowieka" realizowany pod opieką Anny Kierzkowskiej przez uczniów klasy 2a: P. Głowackiego, G. Piotrowskiego, D. Piotrowskiego, B. Bernata, K. Buczaka i K. Kasińskiego, II miejsce przypadło w udziale uczniom klasy 2b i 2d  (A.Gębura, K. Jankowicz, J. Kutrowska, A. Pawlińska, A. Bonio, A. Broś, A. Sokół) za projekt "Mam dziecko - ciąża nastolatek" - opiekun Monika Słowak - Brzezińska, a trzecie zajął projekt "Jestem reżyserem - film dokumentalny" realizowany pod opieką Doroty Nowak przez uczennice klasy 2a: D. Fiutowską i K. Piotrowską. Zwycięskie projekty zostały nagrodzone dyplomami i nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Radę Rodziców. Nagrodzono również Marcina Szwugra za techniczną pomoc przy przygotowaniu festiwalu i obsługę sprzętu w trakcie trwania uroczystości.  
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ