reklama

Umowa na oświetlenie uliczne podpisana

Informator UM

Umowa na oświetlenie uliczne podpisana

Ponad 4 tysiące lamp ulicznych na terenie miasta zostanie wymienionych na nowe i energooszczędne w ramach projektu pn. "Optymalizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Starachowice".

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 7,5 mln zł, gmina na ten cel otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w wysokości 85% wartości inwestycji. Projektem zostało objęte 4 072 punkty świetlne na terenie miasta. W zakresie inwestycji zakłada się: wymianę wysięgników do opraw, przewodów zasilających oprawy, styczników i bezpieczników, montaż systemu sterowania i zarządzania oświetleniem, czyli wszystkich tych instalacji, które pozwolą oszczędniej oświetlić miasto.

Projekt opiewa na kwotę 7,5 mln zł, z czego wnioskowane dofinansowanie wynosi 85 % wartości inwestycji tj 6,4 mln zł. Celem głównym projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców gminy Starachowice poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia publicznego i obniżenie zużycia energii oraz redukcji zanieczyszczenia powietrza.

Realizacja projektu ruszy jeszcze w tym roku i potrwa do 2019 r. Szacunkowe oszczędności to 60 - 70 % dotychczasowych kosztów ponoszonych na oświetlenie ulic i chodników na terenie miasta.

Przygotowany przez Gminę Starachowice projekt wynika z zatwierdzonego "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Starachowice". Zaplanowana do wykorzystania w ramach projektu technologia LED charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną, dając znaczny strumień światła przy niskim poborze energii elektrycznej. Realizacja projektu przyczyni się także do budowy bardziej konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej Województwa Świętokrzyskiego.

Umowę podpisali: z ramienia województwa świętokrzyskiego Marszałek Województwa Adam Jarubas i członek Zarządu Marek Szczepanik, z ramienia Gminy Starachowice prezydent miasta Starachowice Marek Materek i skarbnik miasta Starachowice Halina Piwnik.

Zdjęcie numer 0464- na zdjęciu: Skarbnik Miasta Starachowice Halina Piwnik, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas i Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ