reklama

Witryna

Wiosenny przylot bocianów

Dzisiaj przylot bocianów

zauważyłem

Ich widokiem się

szczerze zauroczyłem

Okazy to przepiękne,

niby malowane

Przez wszystkich

troskliwie szanowane

Nad wszystkim ptactwem

one górę mają

Wedle legendy

wzrost ludzkości

zapewniają

Za to wdzięczność wszyscy

im okazujemy

I za swoich

przyjaciół uznajemy

One zawsze nadejście lata

ludziom zwiastują

Dlatego ich widokiem

ludzie szczerze się radują

Pomocy w budowie gniazd

chcą im udzielać

I dbać, by się dobrze w nich czuły

i nie chciały uciekać

Bociany własny osąd

o ludziach też mają

Gniazda tylko w pobliżu

zacnych ludzi układają

Wzmacnia to trwałość więzi wzajemnej

I jest zabezpieczeniem

opieki niezbędnej

Niestety ta sielanka

krótka bywa

Czas ich pobytu bardzo

szybko upływa

Już jesienią swym odlotem

nas zasmucą

Miejmy nadzieje,

że następnej wiosny powrócą

5.04.2018

Franciszek Dobrucki

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ