reklama

"Koziołek" za bezpieczeństwo

Doroczna nagroda

Kapituła nagrody "Koziołek" podsumowała działania z zakresu bezpieczeństwa realizowane w roku ubiegłym w naszym powiecie. Czy zdobędziemy ją po raz ósmy?

 

Nagroda przyznawana jest za aktywny udział w realizacji programu „Bezpieczne Świętokrzyskie”. Rolę gospodarza obrad Kapituły w Starachowicach pełnił komendant Powiatowy Policji nadkom. Paweł Szczepaniak w asyście wicestarosty Marka Pawłowskiego. Obecni byli przedstawiciele organizacji zaangażowanych w programowe działania: Państwowej Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, Straży Miejskiej, Hufca Starachowice Harcerskiej Grupy Ratowniczej Starachowice, Sanepidu etc. Zaprezentowali działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu starachowickiego, a przedstawiciele Zespołu Roboczego Kapituły pozytywnie je ocenili, podkreślając perfekcyjną współpracę, wysoki profesjonalizm oraz zaangażowanie. Mamy więc szansę , by Powiat Starachowicki zdobył „Koziołka” po raz ósmy.

- Projekt „Starachowice bezpieczne w praktyce” spełnił swoje założenia. Zrealizowaliśmy wiele inicjatyw w zakresie poprawy bezpieczeństwa w mieście. Około 150 osób zostało przeszkolonych z ratownictwa medycznego, wzmocniliśmy znacząco infrastrukturę na rzecz bezpieczeństwa, zmodernizowane są dwa przejścia dla pieszych, jest syrena alarmowa na targowisku miejskim, czy dodatkowe stanowisko operatora miejskiego monitoringu wizyjnego zlokalizowane w Komendzie Powiatowej Policji. Przez kilka lat byliśmy jako powiat i miasto niekwestionowanym liderem w skali kraju. Takich miejsc jak Starachowice, jest bardzo niewiele w Polsce i chyba nie ma żadnego, które przez tyle lat z rzędu prowadziło w rankingach. Mam nadzieję, że będzie dobrze i zdobędziemy podium - powiedział GAZECIE Piotr Ambroszczyk, główny specjalista w UM, kierownik Dziennego Domu Senior-WIGOR.

(P .S.)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ