Dofinansują odnawialne źródła energii

W Mircu i Pawłowie

 

Inwestowanie w ekologiczne źródła energii jest jednym z najważniejszych zadań samorządu województwa.

Gmina Pawłów i Mirzec dostaną dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii. Środki pochodzą z projektu pn. "Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w gminach Pawłów i Mirzec", przyznanych przez Urząd Marszałkowski z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość wynosi 5 497 453,00 zł, natomiast kwota dofinansowania to 2 999 911,22 zł.

- Program będzie służył środowisku, ale przede wszystkim mieszkańcom, bo umożliwi oszczędzenie energii w gospodarstwach domowych, co przyniesie im konkretne korzyści finansowe - powiedział po podpisaniu umowy w miniony wtorekMirosław Seweryn, wójt gminy Mirzec.

Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii cieplnej i elektrycznej w gospodarstwach domowych na terenie gmin Pawłów i Mirzec. Wykonanych zostanie 273 instalacji, w tym 198 fotowoltaicznych i 75 kolektorowych, na 262 lokalizacjach o łącznej mocy zainstalowanej 809,76 kWp. Efektem realizacji inwestycji będzie też ograniczenie emisji dwutlenku węgla i innych szkodliwych gazów emitowanych ze źródeł konwencjonalnych.

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ