Zmian w sprzedaży alkoholu nie będzie

Mieszkańcy są za

 

Starachowiczanie nie chcą zmian w zasadach handlu alkoholem w mieście. Taki jest wynik spotkania mieszkańców z prezydentem i z ankiet przesłanych do urzędu. 

W myśl nowych przepisów samorządy lokalne mogą decydować o ograniczeniu handlu alkoholem na swoim terenie. Prezydent Marek Materek w tej sprawie pod koniec lutego spotkał się z mieszkańcami. Wśród nich byli również właściciele sklepów i wszyscy wyrazili wątpliwości co do jakichkolwiek ograniczeń. Pojawiły się także głosy, że przez takie działanie uruchomiona zostanie szara strefa. Tym samym mieszkańcy dali jasny sygnał, że zmian nie chcą.

Urząd Miejski przeprowadził w tej sprawie również ankietę. Wypełnionych elektronicznie przesłano 567, a w formie papierowej wpłynęło ich 13.

Na pytanie „czy jesteś za wprowadzeniem zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Starachowice?” odpowiedzi na TAK udzieliło 172 osób, a na NIE 408 osób. Na pytanie „czy jesteś za ograniczeniem czasu pracy punktów sprzedaży napojów alkoholowych (sklepów) w godz. od 22.00 do 6.00?” odpowiedzi na TAK udzieliło 145 osób, odpowiedzi na NIE udzieliło 435 osób. Natomiast na pytanie „czy jesteś za ograniczeniem czasu pracy punktów sprzedaży napojów alkoholowych (sklepów) w godz. od 24.00 do 6.00?” odpowiedzi na TAK udzieliło 174 osób, a odpowiedzi na NIE 406 osób. Również pytani „czy jesteś za ograniczeniem liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych?” na TAK było 160 osób, a odpowiedzi na NIE udzieliło 420 osób.

Prezydent Marek Materek tak skomentował wyniki: zdanie mieszkańców jest jasne i nie będzie praktycznie żadnych zmian. (mp)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ