PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE ZAWIADAMIA

o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących ścieżek rowerowych w Starachowicach.

Podaję do publicznej wiadomości, co następuje:

Konsultacje będą prowadzone w okresie od dnia 1 marca 2018 r. do dnia 30 marca 2018 r. do godz. 15.00.Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących ścieżek rowerowych w Starachowicach.W związku z powyższym zapraszam wszystkie zainteresowane osoby i podmioty do udziału w planowanych działaniach partycypacyjnych zgodnie z informacjami i harmonogramem, znajdującym się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.rewitalizacja.starachowice.eu oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Starachowicach w zakładce Tablica ogłoszeń/Konsultacje społeczne/Ścieżki rowerowe. Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Starachowice (www.bip.um.starachowice.pl), na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach (www.rewitalizacja. starachowice.eu) oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Starachowicach.

Prezydent Miasta Starachowice

Marek Materek

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ