Konsultacje społeczne planowanych działań na Osiedlu Wzgórze

Prezydent miasta ogłosił rozpoczęcie konsultacji społecznych dotyczących planowanych działań społecznych na Osiedlu Wzgórze. Prowadzone będą od 1 do 30 marca 2018 r. do godz. 15.00.Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących planowanych działań społecznych na Osiedlu Wzgórze.

Wszystkie zainteresowane osoby i podmioty do udziału w planowanych działaniach partycypacyjnych, zgodnie z informacjami i harmonogramem, znajdującym się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.rewitalizacja.starachowice.eu oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Starachowicach w zakładce Tablica ogłoszeń/Konsultacje społeczne/Działania społeczne - Wzgórze, zaprasza prezydent miasta Marek Materek.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ