Kustosz odznaczony przez prezydenta

Na okładce

Kustosz odznaczony przez prezydenta

Prezydent RP odznaczył ks. infułata Czesława Walę Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Za wybitne zasługi w pracy duszpasterskiej i społecznej, działalność na rzecz rozwoju polskiej kultury oraz kształtowanie postaw patriotycznych, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony został - ks. infułat Czesław Wala. Podczas uroczystości 9 lutego br. w Pałacu Prezydenckim aktu dekoracji dokonał sekretarz stanu, minister Adam Kwiatkowski.

Ks. infułat Czesław Wala jest twórcą Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Kałkowie-Godowie, które zostało wzniesione jako wotum dziękczynne za ocalenie Narodu Polskiego od ateizmu. Inicjator budowy w Kałkowie Golgoty, Panoramy Świętokrzyskiej, muzeum regionalnego. Z jego inicjatywy przy Sanktuarium powstała Wioska Dzieci Niepełnosprawnych, Dom Ludzi Starszych im. Sue Ryder, a w Rudniku nad Sanem, skąd pochodzi, sierociniec oraz dom dziecka.

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ