Konkurs na dyrektora szpitala wstrzymany!

Wojewoda sprawdziła i...

Na okładce

Konkurs na dyrektora szpitala wstrzymany!

Wojewoda sprawdziła i...

 

Wojewoda świętokrzyska Agata Wojtyszek uchyliła uchwałę Zarządu Powiatu o powołaniu komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach. Powód? Powinna powołać to gremium Rada Powiatu. 

Przypomnijmy, z końcem sierpnia 2017 roku, ze stanowiska dyrektora szpitala, decyzją Zarządu Powiatu Starachowickiego, został odwołany Grzegorz Fitas. Od września pełniącą obowiązki dyrektora placówki jest Katarzyna Arent. W grudniu 2017 roku odbył się pierwszy konkurs. Na stanowisko dyrektora PZOZ został wybrany Waldemar Wrona, który jednak zrezygnował z proponowanej mu funkcji. Podczas drugiego konkursu, który odbył się w styczniu br., Zarząd Powiatu nie wyłonił zwycięzcy. Oznaczało to, że kandydata na stanowisko mogła wskazać Komisja Konkursowa. Wśród potencjalnych kandydatur wymieniano byłego dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, Jana Gieradę.

- Wojewoda prowadzi postępowanie nadzorcze, dotyczące uchwały nr 141/2017 Zarządu Powiatu Starachowickiego z 17 października 2017 r., w sprawie wszczęcia postępowania konkursowego i powołania komisji przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach. Uchwała ta została doręczona organowi nadzoru 31 stycznia 2018 roku, a w toku postępowania, na podstawie ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, 1 lutego br., wstrzymano jej wykonanie. Wstrzymanie wykonania uchwały oznacza, że aktualnie nie ma podstaw prawnych do prowadzenia postępowania konkursowego. Wszelkie działania winny zostać wstrzymane do czasu zakończenia postępowania nadzorczego - czytamy w piśmie przesłanym do redakcji przez Dianę Głownię, rzeczniczkę wojewody.

Rzecznik prasowy Zarządu Powiatu Starachowickiego, Anna Ciesielska potwierdziła, że toczy się postępowanie nadzorcze wojewody.

- W ocenie Zarządu Powiatu Starachowickiego cała procedura postępowania konkursowego, łącznie z powołaniem komisji, przeprowadzającej konkurs na dyrektora szpitala, przeprowadzona została zgodnie z dotychczasową praktyką w Powiecie Starachowickim.

Na wybór dyrektora Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej przyjdzie więc czekać dłużej. (zaz)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ