Konsultacje w sprawie ograniczenia czasu sprzedaży alkoholu

W związku z podpisaniem przez prezydenta RP zmian do Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, prezydent miasta planuje przeprowadzenie konsultacji społecznych, podczas których zapyta starachowiczan, co sądzą na ten temat, zwłaszcza w kwestii ograniczenia czasu sprzedaży i liczby punktów sprzedających alkohol na terenie Starachowic.

Rada Miejska, po wejściu w życie ustawy, musi w ciągu pół roku uregulować te kwestie w drodze stosownej uchwały.

Konsultacje społeczne rozpoczną się 12 lutego i potrwają 3 tygodnie. W ramach konsultacji na spotkania z mieszkańcami zapraszani będą także przedstawiciele: policji, Straży Miejskiej, Wspólnot Mieszkaniowych, Spółdzielni Mieszkaniowych oraz właściciele punktów sprzedaży alkoholu.

Spotkanie z mieszkańcami odbędzie się 20 lutego 2018 r. w sali "Olimpia" Urzędu Miejskiego o godz. 17.00. Mieszkańcy będą mogli wypowiedzieć się poprzez wypełnienie ankiety internetowej, dostępnej również w wersji tradycyjnej w Biurze Obsługi Mieszkańców. Ankieta będzie zawierać następujące pytania:

1. Czy jesteś za wprowadzeniem zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu punktów sprzedaży alkoholu na terenie Starachowic?

2. Czy jesteś za ograniczeniem czasu pracy punktów sprzedaży alkoholu w godz. od 22.00 do 6.00?

3.Czy jesteś za ograniczeniem czasu pracy punktów sprzedaży alkoholu od godz. 24.00 do godz.6.00?

4.Czy jesteś za ograniczeniem liczby punktów sprzedaży alkoholu?

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ