Dostaniemy pieniądze na drogi

Urząd Wojewódzki ogłosił listę rankingową projektów, które w br. uzyskają dofinansowanie zrządowego programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. Największe dotacje dostaną Starachowice i nasz powiat.

Głównym celem rządowego "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" jestpoprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz zwiększenie skuteczności i dostępności transportowej. W br., w Świętokrzyskiem realizowane będą w jego ramach 33 inwestycje gminne i 18powiatowych. Dotacja na ich realizację wyniesie ponad 40 mln zł.

Łączna długość dróg, które zostaną wyremontowane lub wybudowane w 2018 r., to prawie27 km. Wśród wniosków, które otrzymały wsparcie, najwięcej kosztować będzie budowa drogi łączącej ul. Kazimierza Wielkiego z ul. Wyszyńskiego w Busku Zdroju. Inwestycja wyniesie ponad 5,9 mlnzł; dotacja to niecałe 3 mln zł, resztę stanowić będzie wkład własny. Duża inwestycja drogowa zrealizowana zostanie także w Starachowicach, gdzie za ponad 5 mln zł (ok. 2,5 mln złdofinansowania) rozbudowana zostanie ul. Kościelna.

Na liście inwestycji powiatowych znalazło się 18 wniosków, dofinansowaniem objęto ponad 41 km dróg,łączny koszt tych oszacowano na 42,2 mln zł, prawie 22 mln wyniesie natomiast rządowe wsparcie. Największe dofinansowanie (3 mln zł) otrzymał powiat starachowicki na rozbudowę drogi Krynki –Brody. Ponad 1mln zł dofinansowanie otrzyma natomiast Gmina Wąchock na budowę drogi gminnej (ul. Nadrzeczna) w Wąchocku, Gmina Brody na remont drogi Krynki poprzeczne (761 371 zł), Gmina Pawłówna remont drogi w Jadownikach (851 832 tys. zł) oraz Powiat Starachowicki na przebudowę drogi powiatowej Osiny - Mokre Niwy - Krupów - Trębowiec Duży - granica województwa świętokrzyskiego (396tys. zł).

Na ostatecznej liście ponadlimitowej wniosków o dofinansowanie z tego programu znalazły się: budowadrogi w ciągu ulicy Słonecznej (od skrzyżowania z ul. Kościelną do ul Górnej) - dofinansowanie 625 tys. zł, przebudowa drogi gminnej Ruda - Styków nad zalewem - I etap (1 272 tys. 575 zł),remont drogi gminnej Mirzec Poddąbrowa - ul. Langiewicza - Mirzec Malcówki (175 tys. zł), remont drogi gminnej Kuczów - Świerta - I etap (165 tys. zł), remont drogi w Świętomarzy (442 867,00zł), przebudowa drogi powiatowej Tychów Nowy - Ostrożanka (625 tys. zł) oraz remont drogi Małyszyn - Krzewa - I etap (165 tys. zł).

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ