Starachowice przygotowują kolejne inwestycje warte blisko 50 mln zł

Prezydent Starachowic Marek Materek w piątek (29 grudnia) podpisał wnioski o dofinansowanie unijne na przedsięwzięcia warte blisko 50 mln zł. Jeszcze tego samego dnia dokumenty trafiły do Urzędu Marszałkowskiego. - Jeśli otrzymamy dofinansowania, będziemy mogli mówić o ogromnym skoku cywilizacyjnym naszego miasta - mówi prezydent.

Mowa jest o trzech kolejnych projektach, do realizacji których przygotowują się Starachowice, chodzi o "Poprawę komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego", "Optymalizację oświetlenia ulicznego w Gminie Starachowice" oraz trzeci projekt -"Starachowice przyjazne środowisku - budowa ścieżek rowerowych".

- Dziś podpisałem kolejne wnioski o dofinansowania unijne na projekty warte blisko 50 mln zł! - informuje prezydent Marek Materek. - A dzieje się to kilka dni po otrzymaniu informacji o tym, że dostaniemy 23 mln zł dofinansowania na rewitalizację. Podpisane dziś projekty trafią do Urzędu Marszałkowskiego. Jeśli otrzymamy dofinansowania, będziemy mogli mówić o ogromnym skoku cywilizacyjnym naszego miasta. Zmiany dotyczyć będą w najbliższych latach każdej sfery życia mieszkańców, poczynając od komunikacji, rekreacji, estetyki miasta, ekologii i wielu innych.

Pierwszy z projektów: "Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego" zakłada realizację następujących przedsięwzięć:

- budowę Centrum Komunikacyjnego Starachowice Dolne, w tym budowę parkingu poziomowego z pomieszczeniami usługowymi, budowę parkingu dla rowerów, budowę kładki łączącej centrum przesiadkowe z rewitalizowaną częścią miasta przy Zbiorniku Pasternik, przebudowę placu dworcowego oraz stanowisk dla autobusów i busów, montaż elektronicznych tablic informacji pasażerskiej, uporządkowanie terenu, montaż małej architektury oraz modernizacja oświetlenia

- budowę Centrum Komunikacyjnego Starachowice Wschodnie, w tym budowę parkingu dla rowerów, przebudowę stanowisk dla autobusów i busów, montaż elektronicznych tablic informacji pasażerskiej, montaż małej architektury, modernizacja oświetlenia

- wymianę około 40 sztuk wiat przystankowych

- wykonanie kilku elektronicznych tablic informacji pasażerskiej na najbardziej uczęszczanych przystankach

- zakup 10 sztuk ekologicznych niskopodłogowych autobusów spełniających normę Euro 6, wyposażonych w automaty do zakupu biletów oraz monitoring

- modernizację bazy MZK poprzez budowę nowego warsztatu i myjni

- utworzenie centrum zarządzania dyspozytorskiego w MZK

- budowę ulicy Nowej Moniuszki (połączenie pomiędzy ulicami Kielecką a Nowowiejską w nowym śladzie)

- budowę pasażu Staffa jako ciągu pieszo rowerowego

- budowę przedłużenia ul. Batalionów Chłopskich do ul. Szkolnej

- budowę zatoki przystankowej na Grobli przy ul. Kieleckiej.

- Ogólna wartość projektu to ponad 35 mln zł. Wnioskowane dofinansowanie wynosi ok. 85%. - mówi prezydent. - Wkład własny mamy zabezpieczony w budżecie na 2017 i 2018 rok w postaci inwestycji, które realizujemy lub będziemy realizować. Pozostałe projekty będą realizowane w latach 2019 - 2020.

Kolejny, drugi projekt, to "Optymalizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Starachowice". Projekt obejmuje modernizację źródeł oświetlenia ulicznego, tj. 4072 sztuk poprzez wymianę na nowe energooszczędne lampy w technologii LED, charakteryzujące się wysoką skutecznością świetlną przy niskim poborze energii elektrycznej, wymianę wysięgników do opraw, przewodów zasilających oprawy, styczników i bezpieczników, montaż systemu sterowania i zarządzania oświetleniem, montaż kompensatorów mocy biernej. Zaplanowano montaż systemu sterowania i zarządzania oświetleniem, a także wymianę opraw oświetleniowych, co przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej o ok 50%. Rocznie Gmina wydaje ponad 1 mln zł na oświetlenie uliczne. Projekt wynika z zatwierdzonego i opracowanego w tej kadencji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Starachowice.

Ogólna wartość projektu to 7,5 mln zł, wnioskowane dofinansowanie to 6,4 mln zł, tj. ok. 85% wartości.

Trzeci projekt, to "Starachowice przyjazne środowisku - budowa ścieżek rowerowych". Projekt obejmuje utworzenie spójnego systemu ciągów pieszo - rowerowych oraz ścieżek rowerowych o łącznej długości ponad 10 km, wykonanie 11 stacji roweru miejskiego z możliwością wypożyczania rowerów na terenie miasta Starachowice, (110 rowerów z czego 90 sztuk rowerów standardowych, 10 sztuk rowerów familijnych cargo oraz 10 sztuk rowerów napędzanych silnikiem elektrycznym).

Przebieg planowanej infrastruktury pozwoli na połączenie osiedli mieszkaniowych z instytucjami administracji publicznej, z ośrodkami edukacji, sportu i skupiskami zakładów pracy. Powstanie 165 sztuk stojaków z elektrozamkami, 11 terminali pozwalających na rejestrację w systemie wypożyczenie oraz zwrot roweru miejskiego, budowę stacji ładującej do rowerów elektrycznych oraz punkty samoobsługi serwisowej dla rowerów.

Wartość projektu: 5,4 mln zł, wnioskowane dofinansowanie wynosi ok 4,8 mln zł czyli ok. 94%.

- Dziękuję wszystkim pracownikom Urzędu, jednostek i spółek, którzy byli i są zaangażowani w pracę nad tymi projektami. Nasza wspólna praca daje dobre efekty dla miasta i mieszkańców - mówi prezydent. - Przez trzy lata pozyskaliśmy dla Starachowic więcej środków zewnętrznych niż przez poprzednie dwie kadencje, czyli 8 lat. Dobrze kończymy 2017 rok, w grudniu podpisałem umowę na dofinansowanie terenów zieleni miejskiej w NFOŚiGW, tj. ok 4 mln zł. Rozstrzygnięto konkurs na rewitalizację, dzięki czemu otrzymamy rekordowe ok 23 mln zł dofinansowania, a cały projekt wart jest ok 37 mln zł. I składamy kolejne wnioski na przedsięwzięcia o wartości blisko 50 mln zł. W tej kadencji złożyliśmy wnioski o łączne dofinansowanie w wysokości 200 mln zł. Co istotne, w budżecie środków własnych na wszystkie inwestycje co roku mamy tylko ok. 10 mln zł. Trudno sobie wyobrazić, ile lat musielibyśmy czekać na realizację długo oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji, gdyby nie skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych na ich realizację. Nadrabiamy w ten sposób wieloletnie zaległości inwestycyjne.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ