Fundusz sołecki służy mieszkańcom

Brody

Fundusz sołecki służy mieszkańcom

Trzeci rok z rzędu, w gminie Brody funkcjonuje fundusz sołecki. W 2017 roku udało się w gminie Brody zrealizować wiele działań, które wspierają rozwój wsi. Mieszkańcy samodzielnie decydowali na co przeznaczą pieniądze.

W Adamowie wyposażono pomieszczenia zaplecza budynku sceny plenerowej, zorganizowano piknik z okazji Dnia Dziecka, zamontowano monitoring i zorganizowano spotkanie - Wigilię. W Brodach wybudowano wiatę, zakupiono monitoring przy Szkole Podstawowej, sfinansowano pielęgnację zieleni i terenów użytku publicznego na terenie sołectwa. Mieszkańcy Budów Brodzkich zdecydowali się na zakup i montaż dwóch tablic ogłoszeniowych, tablicy informacyjno – turystycznej "Budy Brodzkie – wczoraj i dziś", lustra drogowego, tablic szkolnych dla Szkoły Podstawowej w Brodach oraz na doposażenie biblioteki szkolnej i sali gimnastycznej. W Borze Kunowskim wybudowano plac zabaw, zamontowano urządzenie do gry w piłkę siatkową oraz sfinansowano utrzymanie zieleni na działce gminnej. W Dziurowie doposażono boisko przy Szkole Podstawowej, ustawiono siłownię plenerową, elementy placu zabaw, zakupiono kserokopiarkę i namiot festynowy. W Jabłonnie doposażono wiejską strefę rekreacji, wypoczynku i integracji. Zamontowano też dodatkowe elementy placu zabaw i siłowni zewnętrznej. W Krynkach wymieniono natomiast instalację elektryczną w świetlicy wiejskiej, wypielęgnowano tereny zielone na terenie sołectwa oraz wybudowano siłownię zewnętrzną.

W Kuczowie, z funduszu sołeckiego zagospodarowano działkę gminną przy świetlicy wiejskiej, uporządkowano i utwardzono teren, wykonano studnię chłonną i odwodnienie z rur spustowych. W sołectwie Lipie zagospodarowano boisko sportowe, teren przy wiatach oraz wybudowano siłownię plenerową. W Lubieni również powstała zewnętrzna siłownia. Zakupiono ponadto meble dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lubieni. W Młynku zagospodarowano terenu wokół parkingu u zbiegu ulic Warszawskiej i Podgórskiej oraz zamontowano oznakowania ulicy Działki. W Przymiarkach wykonano tablicę informacyjną oraz utwardzono drogę prowadzącą do przepompowni ścieków. W Rudzie wybudowano siłownię zewnętrzną oraz zagospodarowano teren wokół wiaty nad Zalewem Brodzkim. W Rudniku, z funduszu sołeckiego wybudowano wiatę i wypielęgnowano tereny zielone. Ponadto, dla dzieci z sołectwa Rudnik zorganizowano imprezę okolicznościową oraz marszobieg. W Stawie Kunowskim, przy Szkole Podstawowej utworzono plac zabaw. Wykoszono trawy i zarośla na terenie siłowni zewnętrznej. Sołectwo Styków zdecydowało się na zakup komputerów oraz projektora dla miejscowej Szkoły Podstawowej oraz na doposażenie wiejskiego centrum rekreacji i wypoczynku czynnego nad zalewem.

Na poszczególne sołectwa przypadały następujące środki: Adamów, Brody, Dziurów, Krynki, Kuczów, Lubienia: po ok. 27 tys. zł, Styków: ok. 25,5, tys. zł, Młynek: ok.: 25 tys. zł, Ruda: ok. 23 tys. zł, Lipie: ok. 19 tys. zł, Rudnik, Jabłonna i Staw Kunowski: po ok. 14 tys. zł, Bór Kunowski i Przymiarki: po ok. 11 tys. zł, Budy Brodzkie: ok. 9 tys. zł. Wysokość tych kwot uzależniona była od ilości mieszkańców.

m.p.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ