Pełne śmietniki na... święta

Mieszkańcy się skarżą

Bezpieczeństwo

Pełne śmietniki na... święta

Mieszkańcy się skarżą

 

O "prezencie", jaki mieszkańcom ul. Staszica 17 przygotowano na święta, napisał do GAZETY pan Maciek. I przysłał fotkę. 

Niestety, ów "dar`, to sterta śmieci w altance, które - jak pisze 24 grudnia nasz czytelnik - towarzyszyć mieszkańcom będą przez cały okres świąteczny. Interweniowaliśmy po świętach w magistracie. I co?

- Firma realizująca usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wykonuje ją zgodnie z opracowanym harmonogramem, według którego ostatni przedświąteczny odbiór odpadów z terenu miasta odbywał się w czwartek i piątek tj. 21 i 22 grudnia, kolejne 27 i 28 grudnia. Zgodnie z umową, firma nie odbiera odpadów w okresie samych świąt - odpowiedziała nam Iwona Ogrodowska, rzecznik UM.

Śmieci z terenu miasta zostały wywiezione w podanych terminach, regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie stanowi jednak, że właściciele nieruchomości, jeżeli zachodzi taka potrzeba, powinni zabezpieczyć większą ilość pojemników na odpady.

(zaz)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ