Te inwestycje realizowane będą w 2018 roku

Na okładce

Te inwestycje realizowane będą w 2018 roku

Rekordowy budżet radni przyjęli jednogłośnie, niezależnie od przynależności partyjnej. Co w 2018 roku będzie wykonane, która inwestycja pochłonie najwięcej pieniędzy i czy rzeczywiście zapowiada się rekordowo?

Dochody gminy na poziomie blisko 209 mln złotych a wydatki nieco ponad 221 mln złotych - to główne założenia budżetu Gminy Starachowice na 2018 rok. Podczas grudniowej sesji nadzwyczajnej radni opozycji, mimo że do końca nie byli usatysfakcjonowani, też zagłosowali "za". Planowane wydatki obejmują zadania własne gminy, zadania z zakresu administracji rządowej i inne, zlecone gminie, także zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.Wydatki bieżące na 2018 r. to kwota 161.124.239,88 zł, natomiast planowane wydatki majątkowe wynoszą 59.900.974,84 zł. Głównym źródłem finansowania wydatków majątkowych będą dotacje z Unii Europejskiej, które według szacunków wyniosą 25.306.503,67 zł. Z tej puli 12.603.970,94 zł przeznaczone będzie na "Termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Starachowicach – etap III", 4.021.860 zł na zadanie "Podniesienie jakości życia mieszkańcom poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Starachowicach", 2.388.718,63 zł na zadanie pn. "Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice", 3.316.029,69 zł na zadanie "Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie", a 1.613.497,15 zł na zadanie pn. "Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach".

Gdy rządy w mieście obejmował prezydent Marek Materek, zadłużenie gminy z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji wynosiło 43.580.488,40 zł. Na koniec 2018 roku będzie jednak największe w ostatnich latach i wyniesie 45.342.993,53 zł. To wzrost o blisko 4 mln złotych w porównaniu do roku 2017. Wzrost zadłużenia nie wydaje się niepokojący, patrząc na ilość planowanych inwestycji.

Do najważniejszych i zarazem najdroższych zdań inwestycyjnych na 2018 rok należy bez wątpienia kolejny etap termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Ma kosztować gminę ponad 14 mln złotych. Ważne inwestycje czekają nas także w infrastrukturze sportowej. Na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul Szkolnej ma powstać boisko do piłki nożnej, zmodernizowana ma starachowicka strzelnica. Te dwa zadania mają pochłonąć 7.350.000 złotych. Ponad 5,5 mln złotych przeznaczone będzie na szeroko rozumianą rewitalizację, której jednym z głównych elementów będzie modernizacja "Pałacyku", natomiast prawie 3 mln złotych wydane będzie na zagospodarowanie Parku Miejskiego.

W rozbudowie infrastruktury drogowej, najpoważniejszym zdaniem wydaje się remont ul. Kościelnej, który ma kosztować ponad 5 mln złotych, a w planach są także remonty ul. Lempe, Słonecznej, Staropolskiej i Pasażu Staffa za łączną kwotę ponad 3,5 mln złotych.

W budżecie zaplanowano także konkretne kwoty na flagowe programy prezydenta Marka Materka. Chodzi o Budżet Obywatelski, na który przeznaczone zostanie w 2018 roku 1.200.000 złotych, Starachowickie Podwórka - 175.000 złotych oraz Program Inicjatyw Lokalnych - 200.000 złotych.

(mp)

Gmina Starachowice otrzymała 22,9 mln złotych dotacji na kolejne zadania inwestycyjne o łącznej wartości 37,3 mln złotych. Z funduszy pozyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego wyremontowany zostanie Zalew Lubianka, Zalew Pasternik, popularny „Pałacyk”, Starachowickie Centrum Kultury i jego otoczenie, Osiedle Wzgórze, Park Miejski oraz Starachowice Dolne. To największa dotacja unijna, jaką nasze miasto otrzymało w dotychczasowej historii.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ