Będzie plan oczyszczenia zalewu

Brody

Będzie plan oczyszczenia zalewu

Na wiosnę przyszłego roku rozpoczną się kompleksowe analizy jakości wody w Zalewie Brodzkim. Koło mostu w Stykowie i na zbiorniku Ruśnia ustawione będą boje pomiarowe. Automatyczne rejestratory zamontowane zostaną przy pięciu głównych ciekach zasilających zalew. Badania mają na celu opracowanie planu zmniejszenia ilości głównych zanieczyszczeń, które trafiają do wód powierzchniowych.

Zadanie realizowane będzie w latach 2018 – 2019 przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. Całkowity jego koszt przewidziany jest na kwotę 640 tys. zł. Zarządca akwenu otrzyma dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 400 tys. zł. Dane zbierane będą przez 20 miesięcy. Po ich przeanalizowaniu, opracowany zostanie program zmniejszenia emisji związków biogennych. Przeprowadzone będą też testy technologii redukcji osadów w zbiorniku, po to, by wybrać najbardziej efektywną metodę.

Sprawę badań zalewu, na listopadowej sesji Rady Gminy w Brodach referowała Karolina Szczałuba - kierownik Nadzoru Wodnego Zespołu Zbiorników Wodnych Brody Iłżeckie – Wióry. Radni i goście wysłuchali także informacji wójta gminy Brody o podjętych działaniach na rzecz poprawy jakości wody w Zalewie Brodzkim oraz utrzymaniu czystości i porządku na obrzeżach zbiornika. Z podsumowania wynika, że w ostatnim roku udało się wykonać wiele działań będących w kompetencji gminy. Do tych osiągnięć zaliczyć należy budowę mola, slipu, miejsc rekreacji, wykoszenie brzegów, profilowanie i oczyszczenie plaży przy "Oczku" w Krynkach.

m.p

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ